Ekoland klub

Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
 
 
 

Úvod do Astrologie pro Věk Vodnáře

Ediční a překladatelská činnost:

 

Výňatky z knih

Maitréjovo poslání a mise díl II.

A. A. Baileyová - O sexu

 

Naše překlady a edice

Astrologie pro věk Vodnáře

Mimořádná doba - neobyčejné bytosti

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Transmise - meditace pro Nový věk

Učení odvěké moudrosti 

Knihy Roberta Monroe

Tvůrci křídel

Úvod do Astrologie Vodnářského věku

Další připravované knihy

Sponzorství

 

 

Kniha "Úvod do Astrologie Vodnářského věku" již vyšla!

Autorem knihy je třinecký astrolog Ján Kaleta. Ekoland klub získal copyright na tuto knihu, která otvírá novou kapitolu astrologie z hlediska jejího fungování. Autor poukazuje na nutnost postavit astrologii na počátku 21. století na zcela nové základy, které však důsledně dodržují všechny ezoterické, ale také astrologické zákonitosti. Hlásá nutnost pochopit způsob, jakým tato starobylá metoda zkoumání světa funguje a nenechává se odradit materialistickým skepticismem, vládnoucím nyní i v astrologických kruzích, od svého původního záměru - vysvětlit a zdůvodnit fungování astrologie. 

Autor nepodává objektivní důkazy - protože v astrologii tyto ani nemohou opravdově existovat. Sám tvrdí, že tzv. objektivní důkaz je pouze iluze omezení a vyplývá z existence v systému pozemského života. Autor říká, že pokud budeme vnímat svět opravdově, pak jiný než subjektivní důkaz pro nás nebude mít žádnou hodnotu.

Jeho důkazní materiál však má fascinující hloubku, která se čtenáři odhalí pouze tehdy, když zahodí obhroublé negativistické chování a začne přemýšlet o tom, co je v knize psáno. Pak teprve narazí na podstatu, která se mu odhalí srozumitelným a jasným způsobem. Její pochopení otevře zkoumavému čtenáři dveře k novému chápání plného kontextu lidského života na Zemi.


04.06.2007