Ekoland klub

Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
 
 
 

 

Ediční a překladatelská činnost:

 

Výňatky z knih

Maitréjovo poslání a mise díl II.

A. A. Baileyová - O sexu

 

Naše překlady a edice

Astrologie pro věk Vodnáře

Mimořádná doba - neobyčejné bytosti

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Transmise - meditace pro Nový věk

Učení odvěké moudrosti 

Knihy Roberta Monroe

Tvůrci křídel

Úvod do Astrologie Vodnářského věku

Další připravované knihy

Sponzorství

 

 

15. 5. 2011

Astrologie pro věk Vodnáře

Psycho-spirituální astrologie nového věku

Ján Kaleta

Kniha je pokračováním úspěšného díla "Úvod do astrologie vodnářského věku", která vyšla v roce 2004 v nakladatelství Poznání Olomouc. Autor zpracovává astrologická témata unikátním, jemu vlastním způsobem, který je dán dlouholetým studiem a praxí esoteriky astrologie a psychologie.

Autor je zakladatelem nového směru "Vodnářské astrologie", poradce, lektor, překladatel a autor. Víc jak třicet let bádá v oblasti esoteriky, psychologie, astrologie a dalších příbuzných oborech. Je členem České astrologické společnosti a také Ostravské astrologické společnosti. Patří mezi nadšené propagátory a popularizátory nové astrologie postavené na vzájemném provázání teorie s praxí. Jeho největším přínosem astrologii je důkaz ukončení věku Ryb a započetí věku Vodnáře v roce 2012. Prokázal, že počítání tzv. „věků“ odvozené od pozice stálice α-Leoni, Regula, je nanejvýš oprávněné.
Autor zavádí do astrologie nové pojmy a metody. Velkým přínosem je jeho práce s revolucí cyklu života a revolucemi planetárních cyklů. Nový přístup k astrologickým prvkům vychází z jeho klientské a esoterní praxe. Jeho snad dosud největší prací v astrologické oblasti je výzkum lidské inteligence. Kaleta přichází s analogií mezi znameními a lidskými inteligenčními typy. Tento objev představuje revoluci ve vnímání astrologie, která se tak stává opravdovou „kosmickou psychologií“.


Můžete si ji objednat přímo na našich adresách, jednotlivě za cenu 263,- Kč + dobírka a obálka.

Ekoland klub není plátcem DPH.


Úryvky z knihy

PŘEDMLUVA ke knize Astrologie pro věk Vodnáře

Milí čtenáři!


Na stránkách této knihy se budeme dále a podrobněji zabývat astrologickými souvztažnostmi ve světle různých druhů poznání lidské civilizace. Společně se budeme dopracovávat nových, překvapujících zjištění o fungování astrologie, jejích zákonitostech a principech.
Budete mít možnost pracovat s astrologií netradičním způsobem. Zkusíme pochopit její opodstatněnost i v dnešním světě moderních technologií. Ukážeme si, že astrologie je vynikající esoterickou metodou, která umožňuje proniknout k podstatě věcí i naprostým laikům. Uvidíme, že může propojit různé další obory lidského poznání do jednoho uceleného souboru, kterým lze pozvednout lidskou osobnost, duši i ducha směrem k vyšším stupňům existence. Prokážeme si, že pozemský člověk v současném stavu bytí není nijak pokročilou a vyvinutou bytostí, i když ve svém vývoji není ani úplným začátečníkem. Společně si odvodíme mnoho závěrů, vyplývajících ze zkoumaných předmětů, jež naznačují, že lidstvo nevzniklo samo od sebe, ale je produktem vyšší inteligence.

Kniha sleduje několik dalších cílů, které považuji za velmi důležité. Jedním z nich je nabídnout čtenáři možnost vytvořit si jiný obraz reality, ve které žijeme. Ve světě moderních technologií a vynálezů na nich postavených vrcholí nesmyslný „skepticismus“ ke všemu, co nelze ohmatat a „vědecky prokázat“. Argumentace vědeckého monopolu na poznání je v tomto ohledu mnohdy nekompromisní. Z každé strany se na lidstvo doslova „hrne“ záplava „vědeckých metod“. Bohyně zvaná „Věda“ vládne ve většině domácností Západu. Co není „vědecky dokázáno“, jakoby neexistovalo. Problémem je, že běžný, „nevědecký“ člověk se přes prohlašovanou důležitost tohoto poznávání setkává s jevy a skutečnostmi, na které věda dává jen chabé, nebo vůbec žádné odpovědi. Často se stává, že dostaneme odpověď nepravdivou či závadnou. Důvodem je většinou snaha vědeckých struktur monopolizovat podstatné informace, z jejichž vlastnictví vyplývá velká míra moci. Člověk prostý a nevzdělaný, který nemá přístup k laboratorním přístrojům a nedisponuje výpočetní kapacitou superpočítačů, dostává „předžvýkanou“ informaci neboli „snadné řešení“. Mnoha lidem to stačí. Systém je nastaven tak, aby potlačoval tvořivého ducha obyvatel Země tím, že jej zahltí přemírou péče o fyzické schránky. V některých zemích jde o udržení „holého života“, zatímco v tzv. „rozvinutých krajinách“ musíme čelit přemíře nepotřebných a často škodlivých lákadel, které se nám nabízejí k mání, ovšem výměnou za zvláštní druh „energie“, jíž se říká „peníze“.

Mám přítele, který pracuje a bádá na rozhraní tradiční a nové vědy a asi deset let mu to přináší téměř výhradně nepochopení, odmítání a utrpení. Jeho problémem je, že ačkoliv je géniem s brilantním prostorově – logickým uvažováním a jednou nohou spočívá na „druhém břehu“ novodobého poznání, druhou ještě pevně vězí v bažinatém břehu tradiční mechanistické vědy.
V knize nabízím určité vodítko pro takovéto badatele. Její poselství je zejména v tom, že každý člověk může dosáhnout hlubokých stavů osobního poznání nezávisle na vědeckých a náboženských institucích. Každé poznání získané vlastním vhledem do skutečnosti, jíž jsme součástí, navždy obohacuje kolektivní vědomí lidské rasy.

Staňme se proto badateli ve vnitřních prostorách své vlastní existence. Astrologie nám k tomu může velmi dobře posloužit jako metoda, kterou je možno zkoumat vesmír v nás a kolem nás a pochopit jej.
Přeji vám, milí čtenáři, aby se sebe-poznávání stalo vaší oblíbenou činností.
Autor


01.03.2012

Nahoru