Ekoland klub

Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Přednášková a vzdělávací činnost

Přednášková
a vzdělávací činnost:


Víkend v Plesné - setkání transmisních skupin z celé ČR

Slavnost Wesak v Třinci

Výstava biopotravin 2006

Dojmy z Chorvatska - léto 2006

S Ekoland klubem do Chorvatska

Aktuální kursy a přednášky

Základy Vodnářské astrologie - informace o kursu

Angelománie a rozhraní věků

Kurs "Základy Vodnářské astrologie" - informace

Probírané teoretické základy Vodnářské astrologie budou vycházet z pochopení čtyř úrovní prožívání a jejich aplikaci na zrozence, zvládnutí teorie živlů a archetypů (zvěrokruhu a planet), pochopení jednotlivých oblastí vývoje lidské bytosti v kvadrantech a horoskopických domech a zvládnutí základů teorie kauzálního řádu ve vztahu ke zrozenci. Neméně důležité bude pochopení struktury lidské bytosti tak, jak odpovídá nejmodernějším výzkumům vědomí. Vodnářská astrologie je novodobá astrologie zohledňující veškeré relevantní lidské poznání všech dob. 

Záměrem kursu je rozšířit mezi lidmi povědomí o astrologii oproštěné od středověkých a novověkých šablon a schémat a poukázat na nové možnosti tohoto zajímavého oboru lidského poznání na prahu Vodnářského věku. Kurs je koncipován takovým způsobem, aby oslovil především astrology začátečníky, kteří nemají s astrologií žádné zkušenosti. 

Vzhledem k probíraným tématům přitom není vyloučena ani účast pokročilejších astrologů, kteří si takto mohou rozšířit svou kvalifikaci vybudováním svého pohledu na dané téma. Kurs vychází z mnohaletých duchovních a astrologických zkušeností lektora, jakožto tvůrce tohoto nového astrologického směru a předpokládá rozvinutí a použití vlastních tvořivých a intuitivních schopností jeho absolventů vlastní praxí. Vodnářská astrologie je tedy úspěšným pokusem o postavení nových základů pro praktickou, duchovní astrologii Nového věku. 

Další informace o Vodnářské astrologii najdete na adrese: http://home.tiscali.cz/aquarian_astrology.


04.06.2007

Nahoru