Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Co je zářivá energie?

 Zářivá energie

 

Zářivá energie a její využití v praxi

 Co je zářivá energie

Teslovy energetizující destičky

O vědci a géniovi

Objevy a vynálezy Nikola Tesly

Vyzařování jednotlivých barev

Přehled Teslových destiček

Naše strategie prodeje Teslových destiček

Zkušenosti s Teslovými destičkami

Naše zkušenosti s harmonizací

Reference od zákazníků

 

Často kladené otázky - z e-mailů a dopisů uživatelů Teslových destiček

 

Zářivá energie je druhem energie, která zatím není měřitelná přímo fyzikálními přístroji. Jsou však měřitelné její účinky a vlivy. Jako taková je jedním z projevů subtilní energie, která patří do subatomárního světa. 

Již v roce 1952 fyzik David Bohm vyslovil předpoklad, že takový svět existuje, přičemž jeho vlastnosti se diametrálně liší od světa fyzikálních částic. V zásadě platí, že zářivá energie reprezentuje kontinuitu nefyzikálního bytí, která se dokáže projevovat fyzikálním způsobem. Hypotetickou vlastností zářivé energie, je její vše pronikající účinek. Je přítomno všude apouze na nás záleží, jak jej využijeme. Jednou z možností využití je konstrukce materiálu, který dokáže zářivou energii "dostat" do našeho světa formou harmonizačního energetického pole.

Zářivá energie - blahodárné požehnání pro problémový lidský organismus 

Bylo prokázáno, že zářivá energie má pozitivní vliv na lidský organismus. Účinek spočívá v uvádění energetického systému organismu do přirozené harmonie. V perspektivě dalších let je tato energie oním hledaným perpetuum mobile, které by mohlo změnit tvář světa k lepšímu. Zářivá energie nemá  podobu běžného "záření", jak je tomu u energie elektromagnetické. Projevuje se spíše jako "pole", podobně, jako magnetické, přičemž však magnetickým polem není. Mimochodem, je známo, že působení magnetického pole má do určité míry také pozitivní vliv na člověka. Nedá se však aplikovat ve všech případech. Zářivá energie žádné kontraindikace nemá. Pouze v případě silně zablokovaných jedinců je třeba pečlivě zvážit správné nadávkování působení, jelikož lze vyvolat bouřlivou očistnou reakci.

Vlivy pole vznikajícího působením zářivé energie je možno sledovat na všechny energetické struktury člověka, od subtilních struktur duchovní a mentální energie až po hrubě hmotné tělo. Zářivá energie dokáže:

 • harmonizovat energetický systém člověka, přičemž dokáže:
 • srovnávat a doplňovat energeticky deficitní oblasti,

 • harmonizovat příčiny disharmonií tkvící kdekoliv, i v jiných inkarnacích (jiné inkarnace tvoří také energetickou kontinuitu jedince, tudíž jeho realitu)

 • rapidně urychluje hojení poranění a popálenin, přičemž snižuje bolestivost, (vhodná pro použití při pooperačních stavech)*,
 • zvýšit regenerační schopnost organismu samého,  
 • zvyšovat životaschopnost organismu a mentální soustředění,
 • zvýšit výkonnost organismu při sportu a těžké práci,
 • eliminovat elektromagnetický smog a tím i jeho vlivy na člověka,
 • regeneruje čakrový a energetický systém, 
 • zlepšit schopnost spánku (při nespavosti) 
 • postupně rozpouští bloky na energetických tělech a umožňuje přijmout energii těchto starých "zatvrdlin" a pracovat s ní ve směru žádoucího vývoje,
 • je vhodná pro ošetření bolesti po zubařském zákroku, případně v nouzových situacích dočasně i namísto něho,
 • další různé způsoby použití...

* poznámka: V případě čerstvých popálenin destičky nepřikládáme, protože způsobují zvýšení bolestivosti!


04.06.2007

Nahoru