Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Z dopisů našich čtenářů

 

Z dopisů našich čtenářů:


 

Strana 1

 

Světelné kříže

1.) O duši - z komunikace s paní M. Š.

2.) O energii v prostoru - dotaz od pana J. Š.

3.) O nemoci a léčení - od paní J. O.

 

Tato sekce obsahuje Vaše otázky a poznámky na různá zajímavá témata a naše odpovědi z pohledu učení Odvěké moudrosti a empirické zkušenosti našich členů a příznivců.


Světelné kříže ze Slovenska

Vánoční dárek dostal náš spolupracovník P. W. ze Slovenska. Dne 26. 12. 2006 při své procházce s manželkou objevili na plotě svého domu následující světelné úkazy. Jedná se o člověka, který nás v roce 2002 první upozornil na existenci transmisní meditace.

Následně o pár hodin později ve stejném městě zaregistroval další světelné úkazy na zdi domu, v němž se nachází obchod s příznačným názvem: TERRA NOVA (Nová Země).


1.) Jak mluvit s duší - z komunikace s paní M. Š.

Otázka:

jak mám synchronicitu vnímat jako spojení s duší? Jako že nám tím duše dává o sobě vědět (abychom si ji uvědomili?)

Odpověď:

Ano, a ne jenom to. Duše, pokud má s osobností spolupracovat, by měla mít odezvu především v uvědomění člověka, že existuje tato vyšší instance. Osobnost by měla respektovat svou roli výkonného orgánu a také roli duše, jako inspirátora a "ideového vůdce". Mnoho lidí však jako ego to bere přesně opačně: jsou plni vzletných idejí, a po imaginárním "bohu" chtějí, aby to vše zařídil. Pak boha viní za zlo ve světě, dokonce říkají, že kdyby bůh doopravdy byl, pak by "nic takového nedopustil". To je iluze.

Mám zkušenost, že synchronicitní události dává duše, aby si člověk uvědomil nějakou informaci. Ovšem za synchronicitu je možno považovat také když v krátkém časovém rozpětí potkáš někoho několikrát za sebou. Je pravděpodobné, že ten člověk má pro tebe nějakou informaci, kterou bys měla slyšet.

Myslím, že synchronicita je nejběžnější formou komunikace duše s normálním člověkem. Bohužel, lidi, kteří jsou silně chyceni v egu a odděleni od duše, nevnímají ani hlas synchronicit, ani jiné formy komunikace. V takovém případě duše používá silné životní otřesy, jako neštěstí, ztrátu blízkých, nemoci, aby vyvolala v člověku touhu po hledání jednoty. To ovšem pouze u těch, kde je již určitý předpoklad, že na tyto hlasy budou reagovat. Ty ostatní duše nechává být, aby se učili zkušeností a vlastními chybami.

Ovšem není potřeba brát synchronicitu jako "osudové znamení", spíše, jako kdybys slyšela mluvit někoho cizím jazykem, kterému dobře nerozumíš a snažíš se o to. Dá se říct, že synchronicta je vlastně hlas duše oděný do formy "náhody".

Duše téměř výhradně používá pouze neintervenční formy komunikace. Formou nepřímé informace, obrazu, vjemu, intuice, a dalších, pouze informuje o dosaženém stavu a nabídne další možnost růstu. Na člověku však záleží, zda na to reaguje, jako na svého "vnitřního navigátora", anebo to nechává bez povšimnutí a připisuje to "náhodě".

Schopnost rozpoznat duševní komunikaci je v přímé úměře k vývojové pokročilosti. Ovšem pozor, duše téměř nikdy nekomunikuje slovy, byť to ovšem umí! Kdo slyší hlasy, informace, povídání v hlavě - to není hlas duše, ale náběh na schizofrenii.

Duševní komunikace je vedena ve vysoce abstraktní rovině a čím je člověk v abstrakci pokročilejší, tím lépe a snadněji to dokáže vnímat a rozumět. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je rozhodování vrcholné důležitosti a/nebo přímé ohrožení duševního plánu skrze akutní těžké ohrožení života nebo zdraví. V tomto případě dle uvážení duše dojde k přímé, slovní komunikaci formou "hlasu v hlavě". Ale toto je jevem natolik zřídkavým, že se stává v životě člověka maximálně jednou - dvakrát, nebo také nikdy. Jinak duše vždy používá pouze neintervenční komunikaci formou alegorie a nepřímých pobídek.

Otázka:

Perfektní, tak teď jsi mi odpověděl na mou nevyřčenou otázku, jak vlastně poznám, že komunikuji s duší. Když si totiž myslím, že jsem navázala kontakt, tak já povídám a pořád čekám na nějakou odezvu a ono nic. A tím pádem začínám pochybovat, jestli vůbec jsem v tom kontaktu, jestli si něco nenamlouvám. Tak raději už jen mlčím a snažím se ji cítit. A vlastně jsem si s tím nevěděla rady.

Teď už je mi to jasnější. Děkuji. Ale musím přiznat, že jsem synchronicitě nevěnovala zatím tolik pozornosti, řekla jsem si, že je to divné, že se to děje, ale nenapadlo mě, že by to mohl být "vzkaz" od duše. Takže díky za tuto informaci.

Zrovna dnes se mi zdál zajímavý sen. Měla jsem s kamarádem dopravit na nějaké místo balíček. Ale kamarád se opozdil a v tu dobu  jsem procházela úzkým místem, ale přihnala se velká voda a já se s tím balíčkem prodírala podél břehu, zachytávala se větví, abych se vůbec dostala dál. A sotva jsem to místo překonala, voda opadla a kamarád mě došel suchou nohou a divil se, proč jsem tak mokrá, co to vyvádím a nevěřil, že tam nějaká voda byla. Dokonce podobná situace se opakovala třikrát, že se zase opozdil a já musela zvládnout nějakou překážku sama. Zatím si to moc vysvětlit neumím, i když něco tuším, ale ještě to není úplně na povrchu :-) Poradil bys mi? Já si na to stejně vlastně chci dojít sama, ono to je jen takové ujištění, když mi k tomu něco řekneš ty :-) , viš to, že? A z celého srdce za to děkuji :-) 

Odpověď:

Balíček k doručení: tvoje životní zkušenosti, které je potřeba doručit duši, tvůj životní úkol, který máš ke zvládnutí. Tento úkol souvisí s cestou (vývojem), který spočívá v překonávání vody - jasný odkaz na astrální, emocionální úroveň.

Prostě, tvým vývojovým úkolem je zvládnout své emocionální tělo. Je to v kontrastu na úkol tvého kamaráda, který zatím emoce neřeší. Tím je řečeno, že každý z nás zpracovává něco jiného, učí se poněkud jiným zkušenostem. Tvým úkolem je zvládnout emoce, nenechat se jimi unášet. Zvládnout je alespoň natolik, aby nepřekážely hlasu duše, intuici.

V tomto procesu jsou nejcennější vlastní zkušenosti. Tím je řečeno, že překážkou, kterou musíš zvládnout sama je zvládat emoční tělo, to nemůže nikdo udělat za tebe. A také to, že tvoje životní zkušenosti nelze předat, patří jenom tobě. Druzí, i když jdou podobnou cestou, nemusí ji prožívat stejně.

Emoce se dají nejlépe zvládnout tím, že je prožijeme s plným vědomím toho, co se děje. Je známo, že emoční situace, jakkoli vypjatá, v opakování ztrácí svůj náboj a opadá.

Určitě by se v tom snu daly poznat širší souvislosti, ale to bych musel vidět tvůj horoskop a nahlédnout více do tvého života.

Každopádně, tady máš důkaz, že duše mnohem častěji použije zcela běžné metody komunikace, jako sny, nebo synchronicitu, než způsoby dokonalejší. Intuice stejně nebude fungovat, dokud je světlo duše zakryto astrálním mrakem. A mentální telepatii ovládnout je otázka intenzivního tréninku mnoha životů.

Pamatuj, nedůvěřuj slovní komunikaci, našeptávaným hlasům, to s největší pravděpodobností není duše. To je chyba mnoha esoteriků-rychlokvašek, kteří pak skončí opantaní vlastním okouzlením. I proto zřejmě ta jasná narážka na "prodírání se vodou". Že se to opakovalo třikrát, to zase odpovídá třem úrovním emocionálního vývoje a souvisí to také s horoskopem. Je v tom několik dalších narážek a symbolů, ale to teď není důležité.


2.) O energii v prostoru - dotaz od pana J. Š.

Otázka:

Já... mám jenom takový dotaz. Nevím, jestli to působí jen na mě a v mým okolí není nikdo, kdo by sdílel stejné cítění - proto se chci zeptat Vás. Cítím prostě něco ve vzduchu - jakoby nějaký pohyb energií. Nedokážu to moc dobře vysvětlit, ale jsem z toho tak trochu nervózní. Cítím takovou jemnou formu vibrací, ale nevím, s čím si to mám spojovat - jestli jde o nějaký širší pohyb energií nebo jen o mou duši. Rád bych proto od Vás věděl, jestli Vy sám v poslední době necítíte něco "jinak" nebo se mi to jenom "zdá". Díky...

Odpověď:

To, co cítíte, dobře znám a je to způsobeno několika faktory:

Především změnou energetického obsahu naší reality související s nadcházejícím přestupem jarního bodu na 30. Stupeň siderického Vodnáře.

Tímto se synchronizuje několik velkých cyklů a proces bude vrcholit kolem roku 2012.

Dále se na situaci podílí změna smýšlení velkých mas lidí, kteří ohnisko pozornosti přesouvají od separatismu a šovinismu k altruismu a sdílení.

Třetím faktorem je reálná fyzická přítomnost ve světě několika Mistrů světelné hierarchie a Krista, Učitele světa. Jejich činnost nezůstává bez odezvy a na ni reaguje mnoho lidí.

Čekají nás velké změny, a od každého z nás záleží, na kterou stranu se přikloní. Spousta lidí bude váhat a chtít zadržet odcházející starý věk. Ovšem, proti tlaku objektivních okolností nemají šanci. Přicházející energie nás nutí, abychom co nejrychleji nastolili nový řád věcí což přinese v příštích 200 letech obrovské změny do života společnosti.

Doporučuji prostudovat dílo současného esoterika a apoštola nového věku Benjamina Creme. Tyto věci jsou v jeho knihách dobře popsány.

Nenechte se tím tlakem vykolejit, snažte se najít si svoje místo v nadcházejícím procesu změn. Je to podobné, jako tomu bylo před 2000 lety. Věk ryb započal někdy kolem roku 153 B.C. a jeho zevním vyjádřením bylo křesťanství. To se stalo již kolem roku 350 A.D. státním náboženstvím tehdy nejsilnější mocnosti - Římského impéria. Křesťanství se tedy zformovalo během necelých 500 let do podoby mocné organizace, která přesně odpovídala charakteru tehdy vládnoucích energií.

Dnes tomu bude nejinak, pouze již nepůjde o formování zevní organizace, strukturálního řádu souvisejícího s fyzickým systémem, ale zcela opačně, o vliv, který tyto struktury postupně rozloží a promění podle charakteru nyní přicházející energie.

Tomuto procesu nejde zabránit, lze ho jenom usměrnit tak, aby proběhl co nejefektivněji.


3.) O nemoci a léčení - od paní J. O.

Otázka:

náhodou som sa v knihkupectve dostala ku knizke p.Creme - Transmise a tak i na vas klub. Mam vela otazok. Momentalne vsak asi jednu najdolezitejsiu - viete pomoct v pripade ak potrebuje niekto pomoc pre choreho cloveka? Ak ano - co je k tomu potrebne?

Pripadne - ak mozete poradit niekoho kto by mohol pomoct?

Odpověď:

Nemoc je signálem duše pro člověka, že něco v živote podcenil, případně že zatvrzele setrvává v nějakém omylu.

Tyto tři věci jsou nutné a bez nich vyléčení téměř není možné:

1.) přijetí faktu, že tím, že jsem nemocen, mám problém já a musím hledat příčinu a odstranit ji.

2.) Prokázat připravenost k změnám, které jsou nutné pro uvedení organizmu do opětovné rovnováhy.

3.) Podniknout kroky, které povedou k uvedení těchto potřebných změn do života, tj. ochota nemocného k rozsáhlým změnám myšlení, odpuštění sobě i druhým a přijetí nových modelů chování.

Píšete, že Vy chcete pomoc pro nemocného... především by to měl chtít ten nemocný.

Dále - jsou různé metody a na každého platí něco jiného. Záleží o jakou nemoc jde, v jakém stadiu a jaké jsou její příčiny. Nutný je individuální přístup a posouzení.

Nechte na nemocném, ať hledá harmonii sám. Někdy ani nejde pomoct, protože, duše se rozhodne, že člověk inkarnaci ukončí. To všechno je potřeba zjistit a pak diagnostikovat nejvhodnější postup. Opět zdůrazňuji nutnost součinnosti nemocného... Pokud bude chtít, ať se ozve sám. Každopádně jde o časově a energeticky náročný proces proměny, který navodí nejenom fyzické vyléčení, ale také potřebné změny životního stylu a opětovné napojení na duši. Jenom tehdy má totiž vyléčení význam. Umožní se tak seberealizace, tedy realizace duševního záměru skrze osobnost člověka alespoň v míře odpovídající vývojové úrovni člověka.


4.) O Máji

Otázka:

Při přepisování knihy jsem našla výraz "Mája". Možná se o tom mluví na začátku knížky, ale to jsem nečetla. Mohla bys mi prosím tě objasnit co to je? Co si mám pod tím představit?

Napíšu ti to raději doslova. Je to na str. 362 - ohledně znamení, cituji:

Štír - A Slovo řeklo: Nechť vzkvétá Mája a vládne klam.

Konec citátu. Co to je Mája ?  Nebo  Kdo to je  Mája ?

Odpověď:

Mája je sanskritský výraz pro iluzorní svět stvořeného. Opravdový, reálný svět, je světem bytí, zatímco jeho protipólem je iluzorní svět stvořené existence. V přeneseném významu Májá znamená klam nebo iluzi. K Máji patří vlastně všechny světy nižší, zejména dimenze hmotná, astrální a spodní část mentální. Ve skutečnosti májá je součástí všech světů, které byly stvořeny a existují vyděleny z jednoty se svým Stvořitelem. Ovšem čím je svět vyšší, tím obsahuje méně iluze. Nejvíce zatížen iluzí je fyzický a astrální svět a v tomto smyslu se také to slovo nejvíce používá.

Daný text vlastně říká, že aby mohl existovat stvořený svět, Stvořitel musí přijmout jakoby "hru na nevědomost". Přijímá tím na sebe formu, která sice není v jednotě, je dočasně vydělena z jednoty, ale tím se vytvářejí možnosti růstu a vzniku nových kvalit, což je vlastně účelem stvořeného světa.

Rozdíl mezi májou, okouzlením a iluzí 

Pan Creme běžně pracuje s těmi pojmy a z jeho knih víme, že:

Slovo "májá" se používá pro šalbu a klam na fyzické úrovni. My lidé máme kvůli ní pocit oddělenosti od Božského... Nevidíme Boha ve všem...

Slovo "glamour" = "zaslepení", případně "okouzlení" označuje mámení na astrální (emocionální) úrovní. Sem spadají hlavně naše motivace, tužby a přání.

Slovo "iluze" používají naší učitelé pro myšlenkové směry, ideje, názory a postoje na mentální úrovni, které nejsou ještě "to pravé ořechové".

 Světy nad vyšším mentálem již tyto prvky neobsahují. Mistři pracují proto až z těch vyšších rovin.

 Pro informaci a výstrahu, že je třeba pořád přemýšlet při čtení:

Dokonce ani překladatelce knih A. Bailey v ČR tyhle věci nejsou známy a dopustila se neúmyslné chyby v překladu v knize "Nedokončený životopis". Paní překladatelka přeložila inkriminovanou větu v knize takto, cituji:

"Učedník se učí umění jak okouzlit."(!!!!)

Konec citátu. Nesmírně zavádějící překlad - zcela protiklad tomu, co má být. Dle originálu by mělo být:

"Učedník se učí o povaze okouzlení (mámení)."

Je tam výslovně použito slovo "glamour". Jelikož "okouzlení" čímkoliv je zcela zásadní překážkou v duchovním růstu a každého čeká odhalování a vystřízlivění ze svých "okouzlení".


27.07.2008

Nahoru