Ekoland klub

Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Často kladené otázky - zkušenosti s Teslovými destičkami

 Zářivá energie

 

Zářivá energie a její využití v praxi

 Co je zářivá energie

Teslovy energetizující destičky

O vědci a géniovi

Objevy a vynálezy Nikola Tesly

Vyzařování jednotlivých barev

Přehled Teslových destiček

Naše strategie prodeje Teslových destiček

Zkušenosti s Teslovými destičkami

Naše zkušenosti s harmonizací

Reference od zákazníků

 

Často kladené otázky - z e-mailů a dopisů uživatelů Teslových destiček

Strana 1

Strana 2

 

1.) Neměřitelné záření destiček

2.) Délka fungování Teslových destiček

3.) Srovnání účinnosti

4.) Přeenergetizování destičkami

5.) Denní aplikace a žádná změna

6.) To všechno je podvod...

7.) Semináře pro vertikalizaci

8.) Vertikalizace čaker

9.) Pročištění bloků pomocí technických prostředků

10.) Cena Teslových destiček

Z dopisů a e-mailů uživatelů Teslových destiček

Na dotazy odpovídá vedoucí sekce Esoterické harmonizace Ekoland klubu, o.s.


Po dobu, kterou používáme a dodáváme Teslovy destičky na český trh se vynořili od našich uživatelů různé otázky. Některé jsou míněny konstruktivně, jiné se naši práci snaží napadat. Myslíme si však, že jako takové, všechny si zasluhují odpovědi. Nechceme ignorovat, či zazdívat žádný oprávněný dotaz a proto některé odpovědi se úporným skeptikům určitě nebudou zdát "podle jejich gusta". S tím však již nic neuděláme. Je na každém z Vás, čtenářů a uživatelů, aby si udělal vlastní názor sám.


1.) Neměřitelné záření destiček

Přečetl jsem si na vašich stránkách o těch Teslových destičkách a chtěl bych vědět, proč lidem opět blbnete hlavy takovými nesmysly. V televizi dávali pořad, kde měřili, jestli z takového něčeho vychází nějaké měřitelné záření a jaké. Zjistilo se, že nevydávají ani magnetické, ani žádné jiné měřitelné pole, tudíž něco takového nemůže fungovat. Je to stejný podvod, jako mnoho jiných podobných, které se občas objevují různě po světě.

 

Odpověď:

Milý příteli,

nechci se zabývat formami dezinformační mediální propagandy, se kterou se v médiích setkáváme denně. Ačkoliv nevím, co konkrétně v tom pořadu bylo, věřím tomu co říkáte, že příslušní "výzkumníci" nenaměřili žádné magnetické ani jiné pole. Pokud byste byl o chlup pozornější při čtení těchto stránek, zjistil byste, že v případě Teslových destiček se nejedná o žádné běžné pole, mezi něž patří také pole magnetické a elektrické. Pole kolem Teslových destiček se spíše podobá (podotýkám: PODOBÁ!!!) vitálnímu poli lidského těla.

V tomto případě jde o tzv. "zářivou energii", která pochází z jiných struktur, než z našeho entropického třírozměrného vesmíru. Pochází z tzv. "energie nulového bodu", jejíž vlastnosti se teprve zkoumají ve špičkových laboratořích světa. Není pravda, že tuto energii v této konkrétní formě nelze měřit. Právě opačně, ve spolupráci s naším dodavatelem připravujeme měření Teslových destiček, respektive jejich vyzařování, u jedné soukromé firmy, která vlastní přístroj schopný tuto energii měřit.

Podotýkám, že vše je otázkou příslušného know-how a mezi firmy, které mají zařízení k měření energií podobného typu patří například americká NASA. Ovšem, že tyto firmy z pochopitelných důvodů donedávna neměly zájem prodávat podobná zařízení komerčně, protože tvořily firemní know-how poskytující jim určité nemalé výhody před konkurencí (například v tomto případě Ruským kosmickým programem).

V této souvislosti se chci zeptat: zkusil jste již použít některý z našich produktů pro svou harmonizaci? S jakým výsledkem?

Pokud ne, pak mluvíte o něčem pouze z doslechu, tudíž nevíte, o čem mluvíte, a bylo by lépe, kdybyste si fungování destiček nejdříve ověřil na "vlastní kůži".


2.) Doba fungování Teslových destiček

 

Před nedávnem jsem se zúčastnila několika přenášek a prezentací tachyonových výrobků jedné známé firmy, která se zabývá jejich výrobou. Musím přiznat, že její dealeři o Teslových destičkách vyjadřovali s velkým despektem. Tvrdili, že to nejsou pravé destičky a že jediné pravé jsou ty jejich. Také padla zmínka o tom, že ty vaše budou fungovat jenom jeden rok a pak přestanou být účinné. Každopádně, musím přiznat, že ty svoje výrobky měli mnohem dražší, než vaše. Oni však tvrdili, že cena odpovídá kvalitě a že to je důkazem toho, že ty vaše jsou k ničemu. Nevím, co si mám o tom myslet.

 

Odpověď:

Vážená paní,

myslím, že jste si sama dala odpovědi na Vaše dilema. Pravda je ta, že zakladatel zmíněné firmy, sám přiznává, že při návrhu své výroby vycházel z Teslových prací. A já se ptám: Kdo je tedy původcem objevu a využití zářivé energie? Není to tedy náhodou pan Tesla? Pokud byste měla o této skutečnosti sebemenší pochybnosti, mohu Vám zaslat kopie Teslových patentů z roku 1901, které tuto skutečnost dokáží nade vší pochyby. Je pochopitelné, že v Teslových dobách slovo "tachyon" nebylo ještě známé, čehož zakladatel zmíněné firmy chytře využil a nalepil si na ně obchodní značku "TM". 

Podle této obchodnické logiky jsou ostatní výrobky vyrobené stejnou, nebo podobnou technologií "falešnými tachyony", ačkoliv pracují se stejným fyzikálním principem strukturované hmoty zachytávající "zářivou energii", jak ji nazval Nikola Tesla. Z tohoto důvodu nepoužíváme slovo "tachyonový", "tachyon" v souvislosti se svými Teslovými destičkami, ačkoliv jde o výrobky pracující se stejnou energií a na stejném, či podobném principu.

Pokud jde o tachyon jako elementární částici, její existence zatím nebyla prokázána fyzikálními prostředky. Jedinými důkazy jsou její nepřímé účinky, například na fyzický organismus člověka, jehož energetický systém s touto energií živě interaguje. Pokud by se někdo pokoušel na současné úrovni znalostí přímo měřit pole kolem Teslových destiček, pravděpodobně nebude úspěšný, protože přístroje na jeho měření zatím nikdo nevyrobil. Ovšem je možno měřit např. účinky tohoto pole na elektromagnetický smog. Tyto pokusy jsme v našem klubu orientačně prováděli s kladným výsledkem.

Teslovy destičky úspěšně používáme již od roku 2002 a ve světě se prodávají více jak deset let. To je odpověď na Vaši druhou otázku.

Pokud jde o srovnání ceny - na tuto otázku si musíte udělat názor Vy sama. Teslovy destičky ve své domovině stojí podstatně více a jejich cena je tam srovnatelná s cenami výrobků od jiných výrobců. Byl bych nerad, abyste srovnávala nesrovnatelné. Výrobce se zaměřuje na jiný sortiment výrobků, než jsou výrobky zmíněné firmy a skrze její laskavost máme možnost užívat dobrodiní kosmické praenergie za cenu adekvátní českým poměrům. Nabízíme mechanicky odolné a trvanlivé destičky, které vás při šetrném zacházení i přežijí...

Náš dodavatel byl tak laskav a nabídl nám takové cenové podmínky, které nám umožňují udržovat cenu Teslových destiček na velmi příznivé úrovni. Zcela chápu, že to dealery jiných firem rozčiluje a trápí, ale to už je konkurenční prostředí volného obchodu. Je na samotných zákaznících, jaké zboží si za své peníze vyberou.

--------------

Nedávno jsem byla na přednášce o tachyonech v Havířově a pána, který prezentoval tachyonové zboží jsem se zeptala na Vaše Teslovy destičky, co na ně říká. Řekl, že mohou taky fungovat, ale že Teslovy destičky prý potřebují často "dobíjet", zatímco tachyony jsou trvalé. Co je na tom pravdy?

Vážená paní,

Teslovy destičky používáme již několik let a v zahraničí je lidi dobře znají již více jak 15 let. Za celou tuto dobu jsme nikdy destičky nedobíjeli a ani nevíme, jak by se údajně měly dobíjet. Slyším něco podobného poprvé a žasnu, co všechno si konkurence vymyslí, aby prodávala své zboží!

Sázím na Váš zdravý rozum a soudnost. Spočítejte si užitnou hodnotu a cenu u Teslových destiček a u konkurenčního zboží a pak se sama rozhodněte.


3.) Srovnání účinnosti

Teslovy destičky používám již nějakou dobu, protože mám občasné potíže s krční páteří. Používám bleděmodrou nebo tmavomodrou destičku, která v případě bolestivosti krku způsobí úlevu do 10 - 20 minut. Účinek destiček trvá vždy asi dva týdny, dokud se mi nezvýší disharmonie krční oblasti do té míry, že se opět rozbolí. 

Jsem v tom poněkud nepořádný a nepoužívám destičky dost pravidelně, takže změna mého vzorce chování, která způsobuje ty bolesti, probíhá jenom velmi zvolna. Proč ale píši:

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet tachyonové výrobky známé firmy. Podle subjektivního hodnocení však nedošlo k nějakému razantnímu účinku, jak ho znám při použití Teslových destiček. Řekl bych, že Teslovy destičky fungují alespoň o 30-50 % rychleji a razantněji, než výrobky zmíněné firmy, použity v několikanásobné kombinaci při aplikaci na postižené místo. Vzhledem k reklamě, kterou zmíněná firma dělá a cenám jejich výrobků, bych předpokládal, že tomu bude přesně opačně. Můžete se mi k tomu vyjádřit?

Odpověď:

Vážený pane,

bohužel, nemohu hodnotit výrobky jiných firem, tedy ani výrobky Vámi zmíněné firmy. Jejich výrobky sice znám z vidění a z internetu a věřím, že také fungují, jinak by je snad lidé nekupovali.

Ovšem, pravdou je to, že výrobce pracuje s Teslovými destičkami, které jsou barevně upraveny záměrně proto, aby rezonovaly s jednotlivými čakrami lidského těla. Možná že i to je důvodem, proč Teslovy destičky mají takový razantní harmonizační účinek.

Je potřeba si uvědomit, že účinky Teslových destiček se nezakládají na mystice, nýbrž na fyzice. Tak jak lidské tělo, stejně i destičky fungují na fyzikální bázi, tj. na základě interakce různých sil (energií) a jejich vzájemném ovlivňování (rezonanci).

Podobné zkušenosti, jako ta Vaše, jsou pro nás tou nejlepší referencí.


4.) Přeenergetizování destičkami

Nemůže při použití Teslových destiček dojít k přeenergetizování a negativním účinkům?

 

Odpověď:

Negativní účinky jsme za celé dva roky naší práce nepozorovali. Ovšem, může se stát, že člověk, který je v trvalém deficitu energie, po aplikaci destičky pocítí, jakoby se jeho stav naprosto změnil. Může to souviset se stavy nezvyklé euforie, které se podobají stavům po požití drog. Stal se nám jeden případ, kdy po aplikaci fialové destičky se jedna z našich klientek "rozesmála" asi na dvě hodiny tak, že to nemohla zastavit. Smála se celou cestou autem domů a ještě doma asi hodinu aniž by příval energie byla schopna zvládnout.

Podobné stavy souvisí s mírnou dysfunkcí spodních čaker, kdy zejména při použití fialové destičky může dojít k podobnému přeenergetizování do doby, než se energie vstřebá a rozptýlí do nejspodnějších úrovní.

 

Podobné jevy však nejsou nebezpečné a ani nemůže dojít k žádnému závažnému poškození organismu, spíše opačně. Podobné průvodní jevy souvisí se zablokovanou energetikou člověka a tendencí zářivé energie uvádět ji do stavu harmonie.

 

Občas se mohou objevit výraznější čistící procesy, zejména při použití destiček červené, oranžové, nebo žluté, které souvisejí se spodními čakrami, životními funkcemi a vnitřními orgány člověka. Mohou se objevit průjmy, dočasné bolesti (zejména při velké disharmonii velkých kyčelních kloubů a páteře) apod.

 

To všechno se však postupně stabilizuje a dochází k restrukturalizaci vašich energetických, a také fyzického těla. V tomto období nastává vhodná chvíle pro změnu názorů a postojů, které způsobují disharmonii. Použití destiček nutně souvisí s tzv. duchovními příčinami nemocí, přičemž sám člověk by měl hledat řešení a harmonizaci svých problematických postojů.


5.) Denní aplikace a žádná změna

Koupila jsem si sadu vašich destiček a přikládám si je denně na čakry podle vašeho doporučení na 15-20 min. Nepozoruji však žádné viditelné účinky na svém těle. Jak mám vědět, že destičky fungují, když nic necítím?

 

Odpověď:

Dotazy podobného typu často dostáváme zejména o lidí, kteří jsou relativně zdrávi.

Buďte si jista, že pokud netrpíte žádnou závažnou fyzickou poruchou, či nemocí, a cítíte se relativně v pořádku, při aplikaci destiček neucítíte nic, nebo téměř nic.

V takovém případě destičky harmonizují Vaše jemnější úrovně (těla) a fyzický účinek se projeví za poněkud delší dobu tím, že změníte své postoje a názory tam, kde to je zapotřebí a kde nejsou v harmonii s okolím.

Každopádně, denní aplikace destiček Vám nemůže ublížit a víte, že pro sebe děláte něco, co se pozitivně projeví za kratší, nebo delší dobu stabilizací vašich životních podmínek, lepší schopností zvládat stres, větší emocionální a psychickou stabilitou apod.


6.) To všechno je podvod...

Známý mi půjčil fialovou destičku a příslušné informace, které k nim dáváte. Vím sice, že nic takového nemůže fungovat, ale pro svůj klid jsem si destičku vložil na den do náprsní kapsy košile, abych si prokázal, že je to celé nesmysl. 

Jak jsem předpokládal, nic se nestalo. Vůbec nic jsem necítil, nedošlo ke žádnému efektu, jak mi tvrdil známý, že by se měl dít. Necítil jsem žádné energie a nakonec jsem byl pěkně naštvaný, že si ze mne utahuje tímto způsobem. Prostě, je to obyčejný kus eloxovaného hliníkového plechu, který nemá žádné zázračné účinky a nejlepší by bylo, kdybyste přestali s touto kampaní, protože je to celé podvod.  

 

Odpověď:

Nebudu Vám a dalším profesionálním skeptikům prokazovat to, co stovky lidí zažívají na vlastní kůži. Pokud se Vám destičky nelíbí, nepoužívejte je. 

 

Pro lidi jako vy zde máme systém zdravotního pojištění, financovaný také mimo jiné z příspěvků nás, kteří ho využíváme nejméně. Nemusíte mít tudíž obavy, že ve zdravotnictví pochybí skalpely pro vyoperování Vašich nádorů, žlučníkových a ledvinových kamenů, provedení bypassů a dalších operací, které Vám zajisté dodají pocit harmonie a zdraví.

 

Zejména v pobytových zdravotnických zařízeních typu nemocnic je velmi "příjemná energie" pro léčbu Vašich případných onemocnění v kolektivu podobně postižených pacientů... No, nic ve zlém, nerad bych Vás strašil, každý sám sobě rozumí nejlíp...

Zkrátka, nechte Teslovy destičky být, vůbec je nepoužívejte. Přenechejte je těm manipulovaným "chudákům", kteří o tom neví nic a nerozumějí vlastnímu tělu... 


7.) Semináře pro vertikalizaci

Slyšela jsem, že jedna známá firma pořádá semináře, na kterých se lidé naučí, jak pracovat s tachyonovými výrobky a jak harmonizovat organismus. Mají také nějaké krystaly, které se věší na krk, které prý kompletně předělávají člověka na jemnějších úrovních. Tyto semináře jsou sice pro mne dost drahé, ale přemýšlím, jestli by nemělo význam se jich přece jenom zúčastnit.

Ovšem docela bych uvítala, kdybyste i Vy organizovali něco podobného, protože Vaše destičky se mi líbí a jsem Vaším příznivcem...

 

Odpověď:

Vážená paní,

děkujeme Vám za slova uznání. Snažíme se být užiteční našim členům, ale také dalším lidem, kteří potřebují a hledají efektivní pomoc a jsou ochotni na sobě pracovat.

Ekoland klub prozatím neuvažuje o podobných kursech z několika důvodů. Jedním je fakt, že žádný kurs není dostatečně efektivní, aby z člověka udělal "nadčlověka", byť za jakékoli peníze. Nemáme v úmyslu "tahat peníze" lidem z kapes a slibovat jim něco, co nejsme s to splnit.

Využívání Teslových destiček patří mezi harmonizační techniky a vhodně je doplňuje.

Uvědomujeme si však plně, že všechny metody jsou pouze berličkami, které jsou více, či méně účinné a přinášejí větší, či menší úspěchy. To platí také pro podobné semináře, ale stejně tak i pro další metody a také pro používání technologií, jako jsou Teslovy destičky, nebo jiné podobné výrobky.

Otázkou je, jak si to uvědomují i obchodníci jiných firem a čemu všemu z toho, co Vám naslibují, chcete uvěřit. 

Zodpovědně říkám, že navození stavu trvalé harmonie, které bychom mohli srovnat s osvícením, nebo seberealizací, je procesem, který je nedělitelně spojen se získáním určitých životních zkušeností. Bez nich je tento proces podobný bezzubému dítěti, které nepozře pevnou stravu a tudíž nemůže růst, protože tekutá strava mu již nestačí...

Seminář na vertikalizaci Vám může pomoct, ale také nemusí, a není řečeno, v jaké míře bude pro Vás užitečný. To zjistíte až po jeho absolvování.


8.) Vertikalizace čaker

Na přednášce o výrobcích jedné známé firmy, která vyrábí podobné výrobky, jako jsou Vaše, jsem slyšel, že tyto tachyonové výrobky vertikalizují čakry a že tato vertikalizace je důležitým procesem na cestě seberealizace.

Mají také Vaše destičky tento efekt?

 

Odpověď:

Ano, víme o tom, že zmíněná firma tvrdí, že její tachyonové produkty provádí tuto vertikalizaci. Nevím a nemohu toto posoudit dostatečně kompetentně.

Podle esoterických zdrojů je vertikalizace čaker procesem, který souvisí právě s vývojovými zkušenostmi člověka na pozemské fyzické úrovni. Z toho vyplývá, že žádný technický prostředek na toto nemá vliv přímý. Může však mít vliv nepřímý v tom smyslu, že Vás vyšší struktury Vaší bytosti přivedou po pročištění "tachyonovou" energií do situací, kdy dojde k urychlenému učení a konfrontaci se zkušenostmi podobného druhu.

Všechno, co se týká osobnosti člověka však spadá pod jeho vyšší složky (Duše a Monáda), tudíž vliv jakéhokoliv technického prostředku je pouze třeťořadý. To je potřeba mít neustále na paměti, když slyšíme podobná tvrzení.

Zkrátka, použití podobných technických prostředků Vám může pouze napomoct k vertikalizaci, ovšem nemůže Vám ji zajistit trvale. To můžete pouze Vy, svou vlastní pílí a úsilím. To platí také pro Teslovy destičky a byli bychom sami proti sobě, kdybychom tvrdili něco jiného.

Mám dojem, že představitelé zmíněné firmy osobně ani netvrdí, že po absolvování jeho kursů se okamžitě stanete "vertikálními". Také připouští, že je to proces, který může trvat celý život, nebo i několik životů. Problém však bývá s některými dealery její výrobků, kteří vám ve své "obchodní přehorlivosti" naslibují cokoliv a jsou schopni to zdůvodnit čímkoliv.

Tyto praktiky silně připomínají náboženství: "Věřte tomu, protože to řekl samotný pánbůh, tudíž to musí být pravda." 

Náš klub odmítá přisuzovat Teslovým destičkám a podobným technologiím takové účinky a rázně se od těchto praktik distancujeme. Tvrdíme, že destičky jsou mocným harmonizačním prostředkem energetických a fyzických struktur osobnosti, ovšem nefungují na bázi mystiky ani ideologie, nýbrž na bázi fyziky. Víme, že pokud něco může způsobit trvalou vertikalizaci, tak je to Vaše práce na sobě. Pro tyto účely je určena spíše meditace.

Meditace je prostředkem vertikalizace, ovšem velmi často opomíjeným. Lidé zapomínají, že duchovní pokrok je dostupný i lidem, kteří si nechtějí anebo nemohou kupovat podobné technické prostředky, jako jsou tachyonové materiály. Náš klub organizuje také meditační setkávání, právě pro ty zájemce, kteří chtějí zefektivnit svůj vývoj. (Na našich stránkách zde se dozvíte více.)

 

Nikdo z nás nesejme náš podíl práce, kterou musíme udělat. V tomto ohledu žádné zázračné prostředky - neexistují a ani existovat nemohou. Kdyby se vertikalizace dala koupit, to by již většina boháčů mezi námi chodila osvícena a "vertikalizována". Zatím však chvalabohu nic nenasvědčuje, že by to tak mohlo být.


9.) Pročištění bloků pomocí technických prostředků

 

Na přednáškách o tachyonových výrobcích jedné známé firmy jsem slyšela, že tato organizuje semináře k tomu, aby se lidé naučili pročišťovat energetické bloky svých jemnějších těl. Bylo tam řečeno, že bloky pocházejí z mentální a emocionální úrovně, jejichž pročištěním pomocí kursu a takového zvláštního tachyonového přívěšku, dochází k vertikalizaci čaker a vzestupu hadí síly. 

Mají také Teslovy destičky podobný účinek?

 

Odpověď:

Jakýkoliv zážitkový seminář, může způsobit pročištění energetických těl, to je nesporné. Pokud lidé na různých seminářích zažijí uvolnění bloků, pak se jejich energetická těla určitě pročistí. Podobně fungují i moderní "rodinné konstelace" a jiné zážitkové semináře. Proto věřím, že i na seminářích zmíněné firmy k tomu může docházet.

Ovšem je sporné tvrzení, že pouhým pročištěním mentálních a emocionálních bloků se naše čakry vertikalizují trvale. Podle esoterních informací je vertikalita procesem, který realizujeme svými životy.

Dealeři zmíněné firmy správně tvrdí, že dítě se rodí s vertikálními čakrami a že pouze postupem času tuto vertikalitu ztrácí. Jenomže nemají pravdu v tom, že k horizontálnímu položení čaker dochází pouze na základě mentálních a emocionálních bloků, získaných za současného života. Není to ani vlivem těchto bloků získaných v minulých životech. Kdyby tomu tak bylo, dítě by se již narodilo s položenými čakrami a stačilo by pročistit bloky a čakry by se vertikalizovali.

Opravdu, tak jednoduché to zas není. Podstata pokládání čaker tkví totiž až v kauzálním těle, které tachyonovými výrobky ovlivnit v podstatě nelze, protože rozpuštění kauzálního těla je dáno duchovním vývojovým stupněm člověka. Proto opět říkám, že technické harmonizační prostředky, byť tak mocného charakteru, jako jsou výrobky kterékoli firmy, ale ani Teslovy destičky nemohou samy o sobě rozpustit kauzální tělo.

Každé dítě, ačkoliv se narodí s vertikálními čakrami, disponuje kauzálním tělem, které ho nutí, aby v systému pozemského života zažilo určité zkušenosti. Proto je také nezbytné, aby se sem narodilo a není účelem, aby technickými prostředky "obcházelo" přirozený vývoj. Pokud se to v historii někdy zkoušelo, vždy to dopadlo špatně (respektive - nedosáhlo se kýženého úspěchu).

Naopak, veškeré ideologie, které tvrdí, že účast na jakémkoli semináři a používání jakýchkoli technických prostředků nás učiní osvícenými, se stávají  pouze systémy přesvědčení a zavádějí lidi na scestí.

Lidé mají tendenci věřit podobným myšlenkovým konstrukcím, protože přinášejí zdání snadného výsledku. Vždyť "stačí si pouze zaplatit seminář, nebo koupit si produkt a ono se to spraví".

V posledních několika letech lidé začínají více hledat svůj duchovní vzestup. Je zcela přirozené, že tak vzniká určitá "poptávka" po zboží, kterým se stává "transcendence". Lidi se dozvědí, že "život je utrpení", že se opakovaně rodíme kvůli karmě, a začne je také zajímat, jak to udělat, aby se již nemuseli rodit a stali se "osvícenými".

To vytváří velký prostor pro mnoho různých učení, škol, různé guru a kursy, včetně používání rozmanitých technických prostředků od obyčejné spirálky, přes andělské karty až po vysoce sofistikované zářiče tachyonové či jiné energie. Pokud se prodejci čehokoliv povede přesvědčit vás, že jeho prostředek je pro tyto účely "zaručeně tím pravým prostředkem", má vyhráno. Zakoupíte si jej, pak se zúčastníte semináře, (abyste urychlili netrpělivě očekávaný proces osvícení), začnete chodit na školení a "používat zaručeně pravé produkty"... Na tomto principu funguje většina prodejních sítí. Jejich součástí je ideologie, spočívající na iluzi všemocnosti technických prostředků v dosahování lidského štěstí. Většinou je prodejní systém zpracován formou ideologie, pro jejíž implikaci se použije striktně strukturovaný multi-level-marketing, čili víceúrovňový prodej. V podstatě ani nezáleží na tom, jaký produkt se nabízí. Podstatné je to, aby se prodával. Proto se ideologie uzpůsobí k těmto účelům.

Nejsem proti tomuto systému prodeje a sám jej občas využiji. Ovšem uvědomme si, že jakýkoliv systém prodeje jakéhokoli zboží není a nemůže být zárukou našeho osvícení.

To všechno je součástí okouzlení a iluze, která je hlavní zbraní všech podobných systémů, a kterých se my sami mnohdy nechceme za nic na světě vzdát. 

Pro další postup však je nutné, abychom se odpoutali od iluzorních záležitostí života a nabrali kurs směrem k seberealizaci.

Opět opakuji, není a ani to nemůže být snadný proces. Nemůžeme obejít ani kauzální principy, natožpak principy duchovní evoluce a systém planetárních zasvěcení, který není závislý na tom, "co si koupíme" nebo "jaký seminář absolvujeme".

Abych to shrnul: ano, mentální a emoční bloky je možno pročistit semináři a destičkami (takový emocionální blok můžeme opětovně získat zpět ihned cestou ze semináře domů velmi snadno třeba tím, že se na nádraží pořádně rozčilíme, že náš vlak má zpoždění... a draze zakoupená seminářová vertikalizace je tatam...). 

Ovšem k osvícení nás to nepřivede a také samotná vertikalizace čaker a uvolnění a vzestup energie kundaliní není všelékem a zaručeným prostředkem seberealizace. Koho však zajímá právě seberealizace, měl by se stát žákem, učedníkem, zasvěcencem Duchovní hierarchie Země sám, o své vlastní vůli a podle toho se také začít chovat.


10.) Cena Teslových destiček

Teslovy destičky jsem vyzkoušel a jsou úžasné, ovšem podle mého názoru by měly stát alespoň o polovinu méně. Přece jenom našinec nemá tolik peněz, aby si koupil tak drahou věc...

Vážený pane,

Mám zkušenost, že vše je otázkou priorit. Je na Vás, co vyhodnotíte jako pro vás důležitější, jestli Teslovy destičky, nebo dovolenou v nějakém hotelu, anebo cokoliv jiného, co si kupujete. Znám lidi, kteří apriori a pokud je to možné, žádají vždy slevu z cen zboží a služeb. Vždy argumentují tím, že mají nízké příjmy a že si danou službu nemohou dovolit. Ovšem jakmile slevu od někoho dostanou, ušetřené peníze jdou utratit za nesmyslné tretky, šminky a parádu. Prostě, každý máme jiné priority.

Opět zodpovědně opakuji: našim úkolem a předsevzetím je lidem pomáhat, nikoliv jim slibovat zázraky. Výroba Teslových destiček je technologicky náročná věc a podléhá příslušnému know-how. Od toho se odvíjí užitná hodnota i cena Teslových destiček.

Mohu říct, že bychom mohli klidně ceny v našem ceníku zdvojnásobit a destičky by určitě šly na odbyt. Neuděláme to proto, že máme zájem lidem opravdu pomáhat, poskytovat jim kvalitní zboží za velmi přijatelnou cenu. V tomto smyslu byla provedena jednání s naším dodavatelem a dostali jsme tyto vynikající, významně nižší ceny než v ostatních zemích EU.

Konec konců, nevíme, jak dlouho náš dodavatel udrží tyto - jím stanovené - ceny pro Českou republiku, které jsou u mnoha položek podstatně nižší, než ceny v Západní Evropě.

Pro srovnání uvedu několik příkladů:

 

Zboží

Cena v Česku Kč Cena EU v Kč, kurs 32,- Kč/EUR Rozdíl %
Tcpe 590,- 800,- -26
Tp02 1790,- 1890,- -5
Tcps 3.200,- 4.320,- -26
Tcdg 310,- 416,- -25
Tcc 1600,- 2.080,- -23

 

Z tabulky vidíme, že koncové ceny oproti západní Evropě jsou ještě asi o 1/4 nižší, než v Česku. Pokud si provedete srovnání cen s konkurenčními výrobky, zjistíte, že Teslovy destičky jsou cenově srovnatelné s podobnými produkty.

Snížení cen bylo možné zejména proto, že se snažíme eliminovat zbytečné distribuční mezičlánky (takový je například systém multi level marketing jiných firem, kde platíte své sponzory formou "letadla" a navíc vysoké vstupní poplatky do systému MLM případně další školení a kursy) a jsme schopni dodávat zboží přímo zákazníkovi.

Máme zkušenosti s tím, že Teslovy destičky seriozně zajímají lidi, kteří především hledí na blaho své a svých bližních a chtějí pomoct sobě a lidem v okolí. Naopak, lidé, které zajímá jenom zisk a vidina snadného výdělku jdou spíše tam, kde se nabízejí vyšší ceny. Čím je cena vyšší, tím je vyšší i zisk, to je nesporné.

Ovšem, i my máme z prodeje destiček určitý přiměřený zisk. Tento však nejde do kapes soukromých osob, nýbrž do klubovní pokladny. Zakoupením Teslových destiček vyjadřujete přízeň novým idejím, technologiím Nového věku, celosvětovému bratrství, sdílení, svobodě a pomáháte takto financovat klubovní aktivity a vydávání literatury. Umožňujete "propojovat" lidi dobré vůle nejenom u nás doma, ale také s dalšími jednotlivci a skupinami po celém světě. Navíc za to ještě získáváte ohromnou přidanou hodnotu v podobě geniální technologie Nového věku, která může efektivně pomoct k celostní harmonizaci energetického systému Vašeho těla.


 

 

 

22.10.2007

Nahoru