Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Přednášková a vzdělávací činnost

Přednášková
a vzdělávací činnost:


Víkend v Plesné - setkání transmisních skupin z celé ČR

Slavnost Wesak v Třinci

Výstava biopotravin 2006

Dojmy z Chorvatska - léto 2006

S Ekoland klubem do Chorvatska

Aktuální kursy a přednášky

Základy Vodnářské astrologie - informace o kursu

Angelománie a rozhraní věků

 

Aktuální akce:


MILUJ SVŮJ ŽIVOT

30. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů

11.2. - 13.2. 2011

Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice

Prezentace systému Vodnářské astrologie a VAST. Na všechny akce Vás srdečně zveme!


Předáška v rámci Astrovíkendu v Olomouci a Litomyšli, s názvem:

VAST - Praktická astro-spirituální terapie

Využití moderní astrologie v psychospirituální praxi

kde: Fontána, Horní nám. 5, Olomouc
kdy: 24. 10. 2010 v 13:45 hod

kde: Státní zámek Litomyšl,
kdy: 6. 11. 2010 v 10:45 hod

Prezentace Vodnářské astro-spirituální terapie a její možností při práci v psychomentální oblasti. Více o metodě se dozvíte zde.


Téma přednášek, se kterými za vámi rádi přijedeme:

v případě zájmu neváhejte a kontaktujte nás na našem e-mailu.


 

Jak se stát svým Vyšším já?

Cesta učedníka - esoterní psychologie v kostce, odhalení tajemství: duch-duše-tělo.

Lektorka paní Ludmila čerpá ze svých dlouholetých bohatých zkušeností, kdy se zabývala esoterní psychologií.
Formou poutavého vyprávění s promítáním diapozitivů jednoduše a srozumitelně vysvětlí posluchačům ta nejhlubší duchovní tajemství, která se po tisíciletí šeptala pouze do ucha a předávala výlučně z gurua na žáka. Tím, že stojíme na prahu nové éry, je žádoucí, aby tyto informace byly zpřístupněny široké veřejnosti, aby každý z nás se mohl efektivněji zapojit do svého duchovního vývoje.


Systém velkých planetárních zasvěcení

Mezníky duchovní cesty, systém fungující od doby Atlantidy v zákulisí evoluce člověka.

Lektorka paní Ludmila Vám představí další neznámé informace. Přednáška bude pojednávat o kritických meznících na duchovní cestě, které zároveň znamenají přestup na vyšší úroveň. Jedná se o archetypální záležitosti a mystéria, které pro nás svým životem ztvárnil v novodobé historii Mistr Ježíš. Systém těchto Velkých planetárních zasvěcení, který spravují Velké duchovní bytosti, funguje již od nepaměti v zákulisí lidstva a všichni mu podléháme, ať o tom víme či ne.


Šambala, Mistři Bílé lóže a zasvěcenci

Unikátní informace a fotografie, popisy a charakteristika hlavních Mistrů.


Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti do naší reality

Jsme svědky nehlubších změn v lidské historii. Informace o příchodu světového učitele, Avatara pro věk Vodnáře, Maitréji Krista a Mistrů moudrosti a o jejich práci v rámci převratných změn souvisejících se střídáním věků.

Tito dlouholetí pracovníci a průkopníci na esoterickém poli Vám představí vysoce duchovní a přitom netradiční pohled na aktuální dění ve světě.
Na prahu 21. století jsme se opět stali svědky mimořádných událostí, se kterými se každý z nás musí nějak vypořádat a zaujmout k nim vlastní stanovisko.


Znamení doby /včetně promítání esoterního zahraničního filmu "Živá voda"/

Od konce 90tých let je svět zaplaven unikátními fenomény. Vysvětlení a význam jevů objevujících se po celém světě jako důsledek práce Duchovní hierarchie Země.

O přednášející:

Paní Ludmila je lektorka, dlouholetá badatelka v oblasti esoterní psychologie. Poutavou formou pomocí promítaných obrázků a filmu Vás seznámí s historickým pozadím světových událostí, jak i bezprostřední realitou, která nyní nastala. Přednášející je v tomto ohledu v ČR průkopnicí a provádí cílenou osvětu veřejnosti. Dostanete ucelený soubor aktuálních informací o dění ve světě v souvislosti s dalším duchovním vývojem člověka. Disponuje exkluzivním zahraničním materiálem na dané téma. Tyto informace a fakta jsou zatím kvůli jazykové bariéře mezi českou veřejností málo známy a proto využijte této příležitosti a přijďte si vyslechnout zajímavou přednášku.


Transmise - meditace pro nový věk

Dar lidstvu od Mistrů - možnost se účinně podílet na transformaci světa, sloužit svým bližním a zároveň zintenzívnit osobní vývoj.


18.10.2010

Nahoru