Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Naše zkušenosti s harmonizací pomocí

originálních Teslových destiček

 Zářivá energie

 

Na stránce se pracuje

Obecné zásady aplikace destiček

 • Destičky pokud možno chráníme před poškozením vhodným obalem z přírodní tkaniny.
 • Při aplikaci destiček na těle sledujeme účinnost. Při známkách přeenergetizování destičky sundáme. Důvodem je obvykle blokace v některé energetické úrovni, kterou bude potřeba postupně a cíleně vyharmonizovat.
 • Přeenergetizování zejména u dětí se vyhneme použitím menších rozměrů, např typu Tcdk. Dítě si tak na energii brzy zvykne a dětský organismus se stane odolnější vůči běžným nemocem.
 • U dospělých můžeme dlouhodoběji použít i destičku většího průměru typu Tcdg, nebo Tcpe.
 • Pamatujme, že pokud jsme zdraví a v kondici, je pravděpodobné, že při aplikaci Teslových destiček nebudeme cítit téměř žádnou změnu. Ovšem, pokud prožíváme jakoukoliv fyzickou anebo psychickou disharmonii, účinek bude obvykle velmi razantní.
 • Aplikaci větších destiček je vhodné časově omezit při prvním sezení na cca 15 minut.
 • Aplikace destiček je účinnější pokud čakry vhodným způsobem předem připravíme a zaktivizujeme (např. Šrubařovou metodou).
 • Pamatujme, že velká dávka zářivé energie najednou může spustit masivní čistící procesy v organismu, zejména u lidí, jejichž organismus je silně zanesen energetickými bloky a nečistotami. Proto u podobných lidí začněme aplikovat destičky postupně a pozvolna.
 • Proces harmonizace organismu je dlouhodobou záležitostí. Používejme destičky do doby odeznění všech příznaků disharmonie. Pamatujme, že někdy bude vhodné a potřebné změnit některé z modelů chování, aby došlo k trvalé změně stavu k lepšímu. Poraďme se proto s léčitelem, který má dostatečné zkušenosti a znalosti o energetice lidských těl.
 • Nesnažme se vysvětlovat svému lékaři, že se léčíme Teslovými destičkami. Mějme na paměti, že destičky nic neléčí, pouze dodávají dostatek energie, aby si tělo pomohlo samo. V žádném případě destičky nejsou určeny jako náhrada řádného lékařského ošetření.
 • Používání destiček je naprosto bezpečné. Pokud dojde při jejich aplikaci k zvýšené zátěži organismu, důvodem bývá obvykle razantní proces samočištění. Snižme pak expoziční dávky anebo na nějakou dobu od aplikace destiček zcela upustíme.

Migrény a bolesti a černá destička

Mnoho typů bolesti je způsobeno energetickým přetlakem v daném místě. Vyzkoušeli jsme opakovaně černou absorpční destičku typu Cp na bolesti krční páteře. Po přiložení destičky se do 25 minut bolest postupně rozplynula. Průvodním jevem bylo prohřátí krční páteře, uvolnění blokace a plný ústup strnulosti šíje.

Podobným způsobem je možno destičku použít také na migrény, menstruační a další bolesti. Bylo zjištěno, že černá destička někdy působí mnohdy mnohem účinněji na bolestivé akutní stavy, než destička fialová. Důvodem bude zřejmě přetlak negativní energie v daném místě, který černá deska zcela odstraní.

Doporučujeme po stažení bolestí absorpční destičkou použít následně fialovou nebo bleděmodrou destičku pro obnovu harmonie v dané oblasti.

Atrofie zápěstního kloubu

Lékařem potvrzený údajně nevratný patologický stav atrofie zápěstního kloubu s bolestivou blokádou se během jednoho roku působení Teslových destiček upravil do normálu.

Původní stav bolestivosti neumožňoval pohyb kloubu a působil výrazné utrpení. Aplikované destičky několika barev. V první fázi červená destička k pročištění organismu, v dalších fázích zelená a fialová destička typu TP01 formou přikládání na bolestivé místo ze dvou stran vždy na několik desítek minut.

Během jednoho roku vynikající výsledky v používání destiček, spočívající v: celkové proměně chování (laskavost, vlídnost, tolerance), eliminaci bolavého kloubu, a celkové úlevě od problematické atrofie.


Poranění prstu

Při mytí nádobí došlo k poranění prstu ostrým nožem tak, že došlo k amputaci části nehtu a nehtového lůžka. Prstem se rozjela palčivá bolest a rána začala intenzivně krvácet. Po ošetření rány lepícím obvazem jsme okamžitě na ránu přiložili fialové kolečko typu Tcdk o průměru 27 mm a zafixovali gázou  jednou ze stran k ráně.

Účinek se dostavil do pěti minut a do deseti minut od poranění rána přestala krvácet a bolet! Prozatímní výsledky po několika hodinách aplikace jsou vynikající. Rána nebolí a je příjemně energetizovaná.

Do 24 hodin od poranění došlo k zacelení rány v takové míře, že bylo možno destičku odstranit. Přesto byla ponechána ještě dalších 24 hodin na zkoušku. Po dvou dnech je rána zcela klidná, nebolestivá na dotek, je s ní možno běžně pracovat a vykonávat i jemné práce, jako psaní na počítači apod. Ve srovnání s podobným zraněním a jeho léčením bez Teslovy destičky toto možné nebylo kvůli velké citlivosti špičky prstu.


Ošetření bolavých zubů

Zaplombovaný zub se mnohdy chová nevyzpytatelně. Někdy se stane, že rozbolí zubní lůžko pod plombou a zub se postupně stane citlivý na teplo, chlad, tlak a další podněty. Jak víme, zuby jsou vlastně zakončení energetických drah souvisejících s orgány v těle. Každá disharmonie orgánů se může projevit také v zubech.

V takových případech dobře poslouží fialové kolečko Tcdk nebo Tcdg, které si můžeme aplikovat zevně na líce v místě bolavého zubu.

Po jediné podobné aplikaci v délce asi dvou hodin došlo k uklidnění zubu, který se vrátil do normálu. Lůžko zubu přestalo bolet a následně bylo možno jej používat podobně, jako zuby zdravé.

Podobným způsobem je možno ošetřit ústní dutinu po zubařském zákroku. Bolestivé procedury, jako plombování, trhání a operace v ústní dutině snadno uklidníme fialovou destičkou  typu Tp-01 o rozměrech 85 x 55 mm.


 

04.06.2007