Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Objevy a vynálezy Nikola Tesly

 Zářivá energie

 

Zářivá energie a její využití v praxi

 Co je zářivá energie

Teslovy energetizující destičky

O vědci a géniovi

Objevy a vynálezy Nikola Tesly

Vyzařování jednotlivých barev

Přehled Teslových destiček

Naše strategie prodeje Teslových destiček

Zkušenosti s Teslovými destičkami

Naše zkušenosti s harmonizací

Reference od zákazníků

 

Často kladené otázky - z e-mailů a dopisů uživatelů Teslových destiček

 

Historické pozadí objevení volné energie 

(z knihy "Tesla World")

Tesla proslul objevem střídavého elektrického proudu, který vyvolal průmyslovou revoluci, a také konstrukcí speciálního transformátoru, který v běžné formě vyvíjel vysokofrekvenční střídavý proud s velmi vysokým elektrickým napětím, přičemž průtok proudu zůstával nízký (ampéry). Tímto způsobem jsou tzv. Teslovy proudy zcela neškodné pro lidský organismus a díky hloubkovému působení je možné je aplikovat v medicíně (diatermické vyšetření).

Pro nesčetné množství svých vynálezů v oblasti energie a magnetismu byl Tesla proslulý jako "veliký génius". Nejrozsáhlejší Teslovy práce, které bohužel dodnes nenašly žádného praktického využití, se týkaly právě oblasti získávání energie a jejího bezdrátového přenosu.

Tesla byl jednoduchý člověk, který se zabýval vynálezy pro dobro všech lidí. Tohle ale nesedělo tehdejšímu průmyslovému světu, který viděl v Teslových mimořádných objevech v oblasti získávání bezplatné energie, ohrožení svých příjmů. Do dnešního dne se v téhle věci moc nezměnilo. Mezinárodní koncerny nedopustí průmyslové využití Teslových objevů, aby tím neohrozili svou existenci.

Tesla se nezabýval jenom elektřinou, ale také množstvem jiných forem energie, které jsou pro nás ještě dnes příliš abstraktní. Jeho pohled směřoval tisíce let do budoucna.

Technický princip příjmu tzv. "zářivé" energie

Z knihy "Teslovy zmizené vynálezy": Znovuobjevení geniálních technik

Přijímače volné energie

Laik si může představit fotoelektrický solární kolektor. Teslův vynález je sice něco úplně jiného, ale z pohledu techniky fotovoltaiky se mu nejblíž podobá. Jeden radikální rozdíl je v tom, že běžný sluneční kolektor je vyroben ze substrátu s povrchovou vrstvou krystalického křemíku (nově se používá amorfní křemík). Tyto kolektory jsou nákladné, úprava jejich povrchu se provádí náročnými technickými postupy. Teslovy "solární kolektory" jsou naproti tomu kovové plotýnky s lesklým povrchem, opatřeným průhlednou vrstvou izolačního materiálu, např. nasprejovaným plastickým materiálem.

Jedna takováto plotýnka - "anténka" - se umístní na výše položeném místě ve volném prostoru (čím výš, tím lépe) a napojí se na kondenzátor. Druhá strana kondenzátoru se uzemní. Sluneční energie teď "nabíjí" kondenzátor. Paralelně ke kondenzátoru se umístní spínač, kterým se dá ovládat pravidelné dobíjení kondenzátoru. Tímto způsobem je možné získat elektrickou energii. Teslův patent ukazuje, jakým jednoduchým způsobem lze získávat elektrickou energii, přičemž její množství závisí od velikosti přijímací plotýnky.

Tohle zařízení je ale víc než obyčejný solární kolektor, protože nemá zapotřebí sluneční záření ke své funkci. "Vyrábí" elektřinu také v noci. Samozřejmě, že je toto dle oficiální vědy nemožné. Z tohoto důvodu nebyl udělen na vynálezy tohoto typu žádný patent. Mnozí vynálezci to zažili na vlastní kůži. Tesla měl sice svého času také své problémy s patenty, ale dnes to má každý vědec zabývající se problematikou zářivé energie mnohem těžší.

Zařízení na příjem sluneční energie bylo patentováno Teslovi v r. 1901 jako zařízení využívající energii záření. V patentových spisech se mluvilo o "slunci a jiných zdrojích záření, jako kupříkladu "kosmické záření". Skutečnost, že zařízení fungovalo také v noci vysvětlovali přítomností kosmické energie, která vyzařuje také za tmy. Tesla se vyjádřil v téhle souvislosti o Zemi jako o "obrovském rezervoáru záporné elektřiny".

Tesla byl fascinován energií záření a její volnou dostupností. V den svých 76. narozenin (když už neměl víc peněz na patenty, ale v hlavě mu pořád kolovalo spoustu nápadů) předvedl na tiskové konferenci "motor poháněný kosmickou energií". Byl tisíckrát výkonnější, než podobná zařízení známá v té době.

Vyzařování energie a léčitelství

Z knih: "Naše duše umí lítat", M. Bischof a "Tesla World"

Schuhmannovo pole

Tesla se ve svých pracích hodně zabýval tzv. Schuhmannovým polem, což je vrstva radiačního pole zemského obalu mezi ionosférou a povrchem Země. Dle Tesly je v téhle vrstvě ukryta energetická matrice (zvaná také "matricí ducha") pro vše živé na této Zemi.

I když žijeme na Zemi v dosahu tohoto pole, nežijeme v souladu s jeho zákonitostmi. Svým životním stylem jsme se uzavřeli před tímto polem tak, jak se uzavíráme před svým Stvořitelem.

Životní energie

Všechno živé je synchronizováno energií. Tato energie se projevuje na úrovni fyzické (tělo), emoční (duch), intelektuální (inteligence) a duchovní (duše). Tyhle dimenze znaly už před tisící léty mnohé kultury. Životní energie dostala názvy jako: prána (Indie), čchi (Čína), neutrinové moře (P. Dirac), tachyonové pole (Feinberg), X-force (Eeman), dech života, radiace (Henry Moray), nulová energie, energie gravitačních polí apod.
Filozofie Dálného východu popisuje zdraví živého organismu jako harmonický tok životní síly. Každá ze čtyř energetických dimenzí je v absolutní harmonii k ostatním. Harmonizace v jedné energetické rovině se zaznamenává i v ostatních. Proto se metody četných léčitelských postupů (akupunktura, léčba drahokamy, bylinkami, ale také Teslovými destičkami) zaměřují právě na vyrovnávání a harmonizaci energií.

Výňatek z knihy Hvězdná znamení ("Star Signs")

(autorka Linda Goodmanová)

Víme, že každý objekt a každá lidská bytost vibruje svou vlastní individuální frekvencí, která je měřitelná. Je to energie životní síly, na které leží harmonie a synchronicita univerza, barvy zapomenuté duhy a zapomenuté melodie. Vytvářejí jednotu kosmu, jak dokázal Clove Backster se svým objevem primárního vněmu. V Indii nazývají tuto životní sílu "pránou". Jakkoliv se ale jmenuje, je to síla, bez které nemůžeme žít, a v současnosti využíváme jenom její zlomek.

Působením zmíněné síly na třetí dimenzi se může naše životní energie synchronizovat se čtvrtou dimenzí ("Vyšší já"). Pak budeme v harmonii se sebou samým a budeme vnímat barvy a zvuky a každodenní "zázraky" života. Existuje mnoho alternativ, jak dosáhnout rovnováhy a synchronizaci energií. Jedna z těchto alternativ je používání Teslových destiček.

Tyto destičky jsou inspirovány vynálezem Nikola Tesly a jsou objevem věku Vodnáře. Všeobecně jsou nazývány podle barvy ochranného pláště "fialové", i když jsou k mání v sedmi odstínech barevného spektra, které odpovídají poli jejích působnosti. Zmíněná fialová destička má nejvýraznější všeobecné léčivé účinky.

Anodizované (polarizované) hliníkové destičky obdélníkového tvaru mají rozměry 8,5 x 5,5 cm a 21 x 21 cm. Kromě toho jsou k dispozici také kruhové destičky a kruhové podložky různých velikostí. Už i menší destička dokáže udělat zázraky, ale je vhodné mít k dispozici i větší velikost. Destičky "fialové" barvy jsou anodizovány v barvě lila, v léčivém paprsku světelného spektra. Atomová struktura destiček se technologickou úpravou změní natolik, že destičky rezonují při vysokofrekvenčních vlnových délkách zmíněné životní energie, která souvisí určitým komplikovaným způsobem se známou energií negativních iontů. Teslova destička (zejména fialová) vytváří energetické pole, jehož energie je schopna sytit všechno živé - rostliny, zvířata, lidi.

Životní síla je měřitelná mnoha způsoby, kupř. elektronickým měřícím zařízením. Při teto metodě dosahuje energetická hodnota osoby, která není ještě zcela "osvícená" hodnotu přibližně 20. Pokud této osobě dáme do ruky fialovou destičku, stoupne její energetická hodnota na 90 až 95, ale nezůstane na téhle úrovni. Pravidelným používáním destičky se může energetická hodnota zvýšit na hodnotu 100. Pravidelnou aplikací je tedy možné posílit rozvíjení osobnosti a podpořit regeneraci buněk.

Nejdůležitější účinek Teslových destiček je postupné zvyšování osobní frekvence osob, které je používají. Kromě toho lze za pomoci destiček zredukovat nežádoucí vibrace v jídle, vodě, jiných tekutinách i v tabáku. Mnozí majitelé destiček umístí svůj nákup ještě před vybalením na 15 minut na fialovou destičku. Cestovatelé mnohokrát trpěli zdravotními potížemi po konzumaci vody v cizích krajinách. Jestli si ale nalili vodu do sklenice a tu pak položili na fialovou destičku "dobít energii" na 2-3 minuty, potíže se nevyskytly. Cigarety byly méně "pálivé" poté, co se položily na 15 minut na fialovou destičku, ananas zase ztratil kyselou příchuť a byl zcela sladký.

Jeden z nejvýznamnějších účinků fialové destičky je zmírnění bolestivosti. Když se fialová destička přiloží na řeznou ráno nebo popáleninu, nebo připevní-li se na řetízek a nosí nejblíže bolestivého místa na těle, proces hojení bude značně urychlen. Bolest začne rychle ustupovat, někdy dokonce zmizí úplně. Většinou je zapotřebí jenom 5-10 vteřin působení destičky, málokdy více než 20 vteřin. Energie destičky "zvedne" energetickou úroveň poraněných buněk nebo poraněného tkaniva na normální frekvenci. Hojení a snižování bolesti se vysvětlují tím, že postižena část lidského organismu je rychle uvedena zpět do rovnováhy.

Tak tomu bylo také v případě jednoho stavebního dělníka. Přijel ráno do práce, měl hroznou migrénu a chtěl si vzít den volna. Pak mu kamarád poskytl fialovou destičku a připevnil ji šátkem na čelo. Dělník si připadal pošetile se šátkem kolem hlavy a destičkou na čele, ale po několika vteřinách, když se ho chtěli zeptat jak se mu vede, byl už na pracovišti a zatloukal hřebíky. Migréna zmizela jako mávnutím čarovného proutku. Dělníkovi pak fialovou destičku darovali. Tohle je jeden z příkladů z praxe, když bylo v okamžiku prokázáno působení léčivých účinků fialové destičky.

Další z možností zvláště příznivého působení je její účinek u náhlé nevolnosti. V takovém případě se doporučuje odebrat se do klidu a přiložit destičku na oblast solárního plexu (na břicho kolem pupku). Větší destička v takovém případě působí rychleji, ale také menší splní svou roli, jenom o několik vteřin později. Nevolnost zmizí po několika vteřinách. Majitelé destiček si pochvalují jejich okamžité účinky, doporučují je také těhotným ženám proti ranní nevolnosti. Ty, které je vyzkoušely, si je cení jako drahokamy.

Některým lidem se osvědčilo umístit fialovou destičku na noc pod polštář (zespodu polštáře, ne přímo k hlavě. Energie prochází skrze všechny materiály kromě kovů.) Ráno se vzbudili plní energie s pocitem dlouhého, vydatného odpočinku, i když spánek trval jen několik hodin. Někteří ale reagovali na destičku pod polštářem přecitlivěle a nemohli usnout. V každém případě se takové "celonoční" použití destičky doporučuje jenom jednou - až dvakrát týdně, nebo v případě potřeby zvláště brzkého ranního vstávání, popřípadě čeká-li nás "těžký den".

Někteří lidé se cítí aktivnější a zbaveni pocitu vyčerpanosti, když nosí fialovou destičku dvakrát denně po 30 - 60 minut v kapse na košili, v kabelce, apod. Tady ale reaguje každý člověk individuálně a je zapotřebí vyzkoušet si v praxi, jaká forma a intenzita nošení komu nejlépe vyhovuje. Vyzkoušejte si to taky!


04.06.2007

Nahoru