Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Reflexe z transmisních skupin

 

Reflexe z transmisních skupin


Reflexe z transmisních skupin

Služba jako práce pro blaho všech bytostí

Šiřte tu zprávu...

Vzrůstající množství transmisních skupin vytváří potřebu odezvy na dotazy a komentáře vyplývající z meditační praxe.

Tato stránka shromažďuje Vaše podněty a umožňuje Vám vyjádřit se k tématům písemně. Za věcnou a obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři článků.


Cesta světla/ Za světlem

Jan Vacek, TMS Praha

Se vzrůstající silou vedoucí ke sjednocení, která působí na Zemi již nějakou dobu, se lidem před více jak půlstoletím otevřela možnost spojovat se s ostatními a s Božím plánem při transmisní meditaci a to nejdříve pomocí energetických trojúhelníků. Ty mají výhodu, že relativně málo účastníků, rozmístěných třeba na velké vzdálenosti je schopno spolupracovat s minimálním úsilím. Vznikla tak celosvětová světelná síť, jež obklopuje planetu jemným zářivým obalem. Spojení se uskutečňuje na mentální úrovni a vzniklá síť je tvořena též z mentální látky.


Později byla lidstvu nabídnuta Mistry možnost vytváření početnějších transmisních skupin, které meditují společně na jednom místě a v jednom čase. Efekt fyzické přítomnosti jedinců, zažívajících společně spojení s energií Mistrů, vytváří jednak silnější energetický proud, ale dává příležitost zažít ducha jednoty společenství i na fyzické úrovni.


Takové skupiny jsou důkazem, že lidstvo může žít v jednotě a v souladu s Božím plánem. Dosud ale tento život probíhá převážně jen během krátkodobých setkáních. Skupiny však mají díky svému vzájemnému napojení a napojení na Hierarchii Mistrů k dispozici nevyčerpatelný duchovní zdroj, který umožňuje uskutečňovat i ty nejodvážnější lidské sny. Společný jednotící základ, který veškerému společné tvoření dává pravdivý účel, spočívá v tom, že členové meditační skupiny svorně uznávají a vědomě naplňují božský plán stvoření. Jedinečnou lidskou schopnost tvoření tak mohou kolektivním způsobem využít k postupnému vytváření lidského společenství, které bude prodchnuté světlem moudrosti a lásky a kde každá duše bude mít prostor ke svobodnému rozvoji.


Společenství, kde lidé spolu dobrovolně žijí a které nabízí ideální podmínky pro službu uvnitř i navenek. Společenství, kde se individuální mysli vnoří do oslnivého světla společného vědomí.


04.06.2007