Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Reflexe z transmisních skupin

 

Reflexe z transmisních skupin


Reflexe z transmisních skupin

Služba jako práce pro blaho všech bytostí

Šiřte tu zprávu...

Vzrůstající množství transmisních skupin vytváří potřebu odezvy na dotazy a komentáře vyplývající z meditační praxe.

Tato stránka shromažďuje Vaše podněty a umožňuje Vám vyjádřit se k tématům písemně. Za věcnou a obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři článků.


Služba jako práce pro blaho všech bytostí

P.H. TMS Praha

Meditujeme, pracujeme a sloužíme pro blaho všech bytostí...


Bedřich Hejhal, významný český mystik říkával, že cesta k osvícení se dá shrnout do tří pojmů, a sice: cvik, zvyk, přirozenost. V čem se vytrvale cvičíme, to se stává zvykem a udržovaný zvyk pomalu přechází v přirozenost, jejímž znakem je samovolnost a trvalost.

A to se po nás chce - trvale být napojen na světlo duše a udržovat tak telepatické napojení na Hierarchii skrze mentální rovinu koncentrací na ádžňá čakru. To vše pro blaho všech bytostí...


Pozitivní myšlení je dobré, ale nic neřeší. Je to uměle navozený stav, který navíc funguje jako závoj a překrývá tak naše negace. Cílem není ani tak být pozitivní, ale aby se vědomý a pozitivní přístup k životu stal naší vlastností, naší samovolnou přirozeností.

Chceme-li to změnit, tím myslím náš současný stav, je třeba ROZPUSTIT naše negace ve světle vědomí, kterým ve své ryzí podstatě jsme. Toho dosáhneme jedině našim vlastním každodenním úsilím...


Vnímám to jako veliký dar, že jsme se takto sešli, ze všech koutů a míst naší maličké vlasti a společným úsilím udělali další krůček k tomu, k čemu nás vyzývá Pán Maitréja a o čem mluví Benjamin Creme... uvědomil jsem si potřebu více využívat veškerý potenciál, který máme k dispozici.

Je zapotřebí přidat, a to ve všech směrech, včetně osvěty lidí. Více s nimi mluvit, sdílet a nejen ve skupině, ale vyhledávat různá společenství, byť i neduchovní a otevřeně mluvit o tom, co se tady děje. Vyburcovat lidi k tomu, aby nestáli v pozadí veškerého dění, ale sami se aktivně připojili ke změně a záchraně planety Země a tím pádem všeho živého na ní.

Tady je velký potenciál, tolik potřebný k obratu...


Uchopte příležitost sloužit a růst ve službě, přátelé, protože člověku nebylo nabídnuto zatím nic důležitějšího. Čeká nás mnoho úkolů, pro svobodu a pravdu utržíme mnoho ran. Vyzývám všechny, v nichž září pravda, aby mne následovali a pomohli mi v práci...


04.06.2007