Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Naše strategie distribuce Teslových destiček

 Zářivá energie

 

Zářivá energie a její využití v praxi

 Co je zářivá energie

Teslovy energetizující destičky

O vědci a géniovi

Objevy a vynálezy Nikola Tesly

Vyzařování jednotlivých barev

Přehled Teslových destiček

Naše strategie prodeje Teslových destiček

Zkušenosti s Teslovými destičkami

Naše zkušenosti s harmonizací

Reference od zákazníků

 

Často kladené otázky - z e-mailů a dopisů uživatelů Teslových destiček

 

Výrobky dle původního Teslova patentu

Ekoland klub Vám přináší k vyzkoušení výrobek, který pochází z původních prací Nikoly Tesly. Na světě existuje jenom několik firem, vyrábějících výrobky na bázi zachytávání nefrekvenčního energetického pole. Náš dodavatel je jedním z mála, který je vyrábí podle původních patentů Nikoly Tesly, registrovaných ve Spojených státech. (Čísla patentů případně jejich kopie jsou k dispozici v sídle klubu.)

Vzhledem k tomu, že na českém trhu  se pohybuje již několik společností s podobnými výrobky, situace se stává pro nezasvěceného člověka nepřehlednou. Marketingově dravé až agresivní společnosti a jedinci mnohdy vidí v zářivé energii vidinu rychlého a levného způsobu, jak přijít k poměrně zajímavým výdělkům. Od toho se pak odvíjí i ceny výrobků a jejich sortiment.

Existují firmy, které se orientují na výrobu spotřebního zboží, jehož ceny šplhají do astronomických výšek. To však není cesta, po které bychom chtěli kráčet my. 

Výrobky v naší nabídce poskytují vynikající kvalitu zaručenou původní Teslovou patentovanou technologií, kterou jiné firmy mnohdy zaručit nemohou. Jak víme, ve Spojených státech není možno patentovat něco, co nefunguje, nebo co neodpovídá parametrům v patentové přihlášce. Použitím Teslovy původní technologie výrobce vyjadřuje důvěru a úctu k tomuto nevšednímu lidskému géniu, jenž do dnešní doby nebyl plně doceněn.

Přes tuto skutečnost je cena výrobků ve srovnání s cenami jiných firem za podobné zboží srovnatelná, nebo podstatně výhodnější. 

Proč jsou naše ceny srovnatelné, nebo výhodnější při zachování značkové Teslovy kvality:

  1. Náš klub funguje jako přímý distribuční kanál. Ekoland klub je výhradním dovozcem Teslových destiček pro český trh.
  2. Neexistence byrokratického firemního aparátu. Ekoland klub je občanské sdružení, které tuto technologii dlouhodobě zkoumá, používá a doporučuje svým členům. My víme, že Teslovy destičky fungují. Používáme je denně pro harmonizaci sama sebe a členů našich rodin. Každý z nás - a také vás - se může osobně přesvědčit o razantním účinku destiček na svůj organismus. Naši členové pracují bez nároku na finanční odměnu a prostředky, získané z prodeje Teslových destiček využíváme k financování dalších činností našich pracovních sekcí.
  3. Výrobky jiných firem se prodávají často formou multi-level marketingu. Na jedné straně je to velmi výhodné, protože zákazník dostává se zbožím také informace o způsobu použití. Na straně druhé se takto značně prodražuje jejich distribuce. Naproti tomu my prodáváme na základě doporučení členů, kteří osobně odzkoušeli funkci našich produktů. Kromě toho nemáme drahé vstupní poplatky do systému MLM. Pokud si něco koupíte, platíte pouze cenu výrobku, náklady na jeho zavedení na trh, a velmi mírný zisk.
  4. Chceme, aby se tyto výrobky staly pro lidi opravdovým dobrodiním. Máme zájem nabízet Teslovy destičky za ceny, které budou přijatelné i pro méně movité vrstvy našich spoluobčanů. Nikola Tesla by si určitě nepřál, aby se jeho patent stal "dojnou krávou" pro několik vyvolených, ale určitě by byl rád, aby lidé poznaly sílu energie, která pochází z rozhraní hmoty a ducha. Proto zboží nabízíme za ceny adekvátní českým poměrům.
  5. Ekoland klub používá destičky pro solidní harmonizační práci. Potřebujeme k tomu odzkoušený produkt vyrobený na základě prověřené technologie. Nabízíme proto zboží, které je vhodné k všestrannému použití a za různými harmonizačními účely, vyrobené podle originálního Teslova patentu.
  6. Zakoupením Teslových destiček podporujete činnost klubu. Máte stoprocentní záruku, že zisk z Teslových produktů bude použit pro udržení naší činnosti a nikoliv pro zbohatnutí. V době, kdy financování českého neziskového sektoru trpí deficitem peněz, nám tyto příjmy umožní přežít a financovat činnosti prospěšné našemu okolí.

Je na každém z Vás, aby se přesvědčil o účinnosti originálních Teslových destiček zcela sám.

Zde je umístěna nabídka produktů. 


19.07.2009

Nahoru