Ekoland klub

Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
 
 
 

Tvůrci křídel

Ediční a překladatelská činnost:

 

Výňatky z knih

Maitréjovo poslání a mise díl II.

A. A. Baileyová - O sexu

 

Naše překlady a edice

Astrologie pro věk Vodnáře

Mimořádná doba - neobyčejné bytosti

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Transmise - meditace pro Nový věk

Učení odvěké moudrosti 

Knihy Roberta Monroe

Tvůrci křídel

Úvod do Astrologie Vodnářského věku

Další připravované knihy

Sponzorství

 

 

Tvůrci křídel 

Čtyři rozhovory

Knižní vydání nové verze rozhovorů Dr. Jamissona Nerudy s novinářkou Sárou. Informace o Tvůrcích křídel najdete zde.

Kniha vychází k Vánocům roku 2006.  Vydává Ekoland klub, o. s. vlastním nákladem. Cena knihy je 188,- Kč.

Obsah jednotlivých kapitol knihy:

PRVNÍ ROZHOVOR 8
Dr. Neruda a jeho funkce v projektu Ancient Arrow 8
Fifteen 9
Technologie BST – klíč ke svobodě 9
Šediváci 10
Historie ACIO a Labyrinth Group 11
Proroctví o příchodu cizí rasy 11
Tajná síť 12
Tvůrci křídel, Ancient Arrow a technologie BST 13
BST a fluidní inteligence, struktura času 14
Centrální rasa 15
Kosmologie Cortea 16
Animus 17
Tvůrci křídel 18
Spouštěče v lidském genetickém kódu 19
Síť tajných organizací a její činnost 20
Technologie implantace paměti 21
Labyrinth Group 22
Proč Tvůrci křídel šifrovali obsah optického disku? 22
Obranná zbraň Tvůrců křídel 23
Utajování objevů a mimozemšťanů 24
Prezident a mimozemské civilizace 24
Galaktická federace 26
BST a Bůh 28
Vertikální a horizontální čas 29
Podrobný popis BST 29
Priority a nejpravděpodobnější scénář použití BST 31
Jednotlivé úrovně mysli (vědomí) a Bůh 34
Galaktická federace a Tvůrci křídel 35
Co bychom měli dělat jinak? 35
Jak získat informace? 36
Plášťová technologie 36
Relativní charakter důkazu a absolutní osobní zkušenost 37
Aktuální důkazy a pokračování příběhu 38
DRUHÝ ROZHOVOR 40
Časová schrána Tvůrců křídel jako spouštěč genetického kódu 40
Informace Tvůrců křídel o funkci obranné zbraně 42
Hudba z optického disku 44
Zážitek z komnaty Tvůrců křídel 45
Optický disk a další artefakty 46
Obrana Centrální rasy proti Animu 50
OLIN 51
Nalezení prvního artefaktu 52
Objev časové schrány 53
Co je obsahem lokality Ancient Arrow 54
Fifteen a jeho osobnost 55
Kvantové objekty 56
Corteánský akcelerátor inteligence 57
Corteum a Labyrinth Group 58
Vědomí hmoty 59
LERM 59
Corteum 62
Artefakty a BST 64
Funkce LERM 65
Mravní a etické důsledky použití LERM 69
Život v ACIO a Labyrinth Group 70
Tajné organizace a jejich zájmy 72
Výroba technologií Cortea v pozemských podmínkách 75
Útěk z ACIO 76
TŘETÍ ROZHOVOR 79
Cestování v čase a technologie BST 79
Definice intervenčního bodu 80
Souvislosti s kauzální energií 80
Řešení Tvůrců křídel 81
Fifteen a Tvůrci křídel 82
Nerudova definice Boha 83
Kdo je Centrální rasa 84
Pohyb bytosti a vnitřní kompas 84
Definice duše 86
Membrána reality 86
Představa reinkarnace – Bůh jako příjemce reinkarnačních zkušeností 87
Beztvaré vědomí a výběr reinkarnační zkušenosti 88
Animus a jednotící síla 90
Luciferova vzpoura pohledem corteánské kosmologie 91
Galaxie M51 92
Animus - Luciferovo stvoření 93
Záměry Anima na okupovaných planetách 94
Lucifer a Satan 95
Koncept „zla“ 95
Zvláštní schopnosti DNK 96
Bůh, LERM, fyzika a vědomí částic 97
„Vesmír jako žebřík“, aneb kolik toho víme o vesmíru 99
Jak zdolat nevědomost? 100
Pozemská média versus informační struktury Cortea 101
ACIO a vynález tranzistoru 102
SPL a historie počátků ACIO 103
Založení ACIO 104
Nález kosmické lodě Cortea 105
Nález lodě Zeta Reticuli v Bolívii a vstup Nerudu seniora do SPL 106
Nálezy dalších cizích kosmických lodí 106
Fifteen a Neruda senior 108
TTP (Technology Transfer Program) a BST 108
Záměr Fifteena vyvinout BST 109
Labyrinth Group 110
Labyrinth Group a soukromý sektor 111
ČTVRTÝ ROZHOVOR 114
Objev dvacáté čtvrté komnaty 114
Komnaty a lidský genom 116
Index komplexní souvztažnosti 118
Další objevená lokalita 120
Způsob neveřejného uspořádání světa 121
Tajná síť, Ilumináti, Zednáři a další organizace 121
Světová moc a Incunabula 122
Pozadí událostí na středním Východě 122
Konečné cíle Incunabuly 123
Globální regulace a ztenčující se zásoby energie 123
Machiavelliho poučka o změně systému 125
Plánovači Incunabuly a Armagedon 125
Vojenská moc a její cíle 127
Genetické zbraně a Vojenská moc 128
Izolacionistické síly 129
Pečlivě řízené události a moc nad těžbou ropy 129
Další cíle Incunabuly 130
Demontáž tvrdé měny 130
Triáda moci a internet 131
Dr. Vannevar Bush 132
Události let 1945 – 1946 – dobře střežené tajemství 133
Metody pro udržení utajení 134
Dobro, zlo a studená válka 134
Nebezpečí vlastnictví technologií v rukou koncentrované moci 135
Stát a uplatňování moci 135
Plány o společné platformě života národů 137
Plán Incunabuly ohledně stabilizace světových událostí 137
Export kapitalistické kultury 138
Metody, důvody a časový horizont upevnění globální moci 139
Rozkladné síly ohrožující život na planetě 140
OSN jako model světové vlády 140
Plánovači Incunabuly a jejich totožnost 141
Počet a způsob výběru plánovačů 142
Jak vznikla Incunabula 143
Plánovači, LERM a Bůh 144
Incunabula a Ancient Arrow 145
Zásadový dezertér 146
Proč zveřejnit informace? 147
Účel internetových stránek Tvůrců křídel 148
Naváděcí zařízení z lokality Ancient Arrow 148
Monitoring světové komunikace 149
Komunikační ošetření 150
„I-steps“ 150
Naváděcí zařízení a halucinace 151
Optický disk 152
Umístění další lokality 153
Proč je možné, aby Incunabula řídila osudy lidstva? 154
Charakter opravdové moci, Incunabula a političtí vůdci 156
Provinciální státní systém založený na nacionalismu 156
Duchovní význam struktury světové moci a přepis kolektivní paměti 157
Duchovno a Velký portál 158
Objev Velkého portálu a jeho význam pro lidstvo 159
Reakce společnosti na objev Velkého portálu 160
Kdo objeví Velký portál? 161
Závěrečné slovo Dr. Nerudy 161
 


V dubnu 2004 vyšla kniha

Tvůrci křídel - Projekt Ancient Arrow

Kniha, která vzbudila ohromnou pozornost na celém světě, již vyšla tiskem jako jedno z prvních cizojazyčných vydání v češtině!

Fascinující čtení vás formou sci-fi příběhu Vás zavede do prostředí americké tajné služby NSA, respektive do její utajované sekce - ACIO. 

Budete mít možnost nahlédnout do využití pokročilých technologií, z nichž některé již jsou fyzicky uvolněny k vojenskému, a dokonce civilnímu využití. To však není na věci to podstatné. Vědci z ACIO objeví podzemní časovou schránu, která obsahuje informace, vztahující se k minulosti, současnosti, ale také k budoucnosti lidstva. 

Před očima čtenáře se odehrává špionážní příběh s hlubokým vnitřním odkazem celému lidstvu. Mnohoúrovňový děj je možná na pohled prostý, ale obsahuje ohromnou hloubku vzhledem k důležitosti informací, se kterými se zde pracuje.

Kniha je vynikající jak pro pobavení, tak také pro poznání skutečností, které obvykle ze svých životů vylučujeme. Určitě patří mezi díla, které se čtou "od desky po desku".

Více informací o Tvůrcích křídel získáte zde.

Kniha je již téměř vyprodaná. Náhradou můžeme nabídnout její elektronickou verzi, anebo výtisk ve formátu A4 jehož cena je 230,-Kč. Pokud ji neseženete, objednejte si ji u nás.


09.08.2007

Nahoru