Ekoland klub

Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
 
 
 

Učení odvěké moudrosti a Poselství Maitréji Krista

Ediční a překladatelská činnost:

 

Výňatky z knih

Maitréjovo poslání a mise díl II.

A. A. Baileyová - O sexu

 

Naše překlady a edice

Astrologie pro věk Vodnáře

Mimořádná doba - neobyčejné bytosti

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Transmise - meditace pro Nový věk

Učení odvěké moudrosti 

Knihy Roberta Monroe

Tvůrci křídel

Úvod do Astrologie Vodnářského věku

Další připravované knihy

Sponzorství

 

 

Kniha "Učení odvěké moudrosti
a Poselství Maitréji Krista"

vychází v březnu 2005

198 stran, brožované vydání, ISBN 80-903575-1-2

"Záměrem Duchovní hierarchie vždy bylo informovat lidstvo a udržovat jej ve spojení se všemi aspekty esoterického poznání, které lze veřejnosti odhalit a zpřístupnit. Po dlouhá staletí to bylo možné pouze v omezené míře. Nicméně v minulém století Hierarchie poskytla další informace a uvolnila více poznání než kdykoli předtím v historii lidské rasy. Stalo se tak díky rostoucí schopnosti člověka chápat subtilní, skryté zákonitosti, které ze zákulisí řídí vnější povahu věcí a dějů. Součástí tohoto procesu je zvýšená potřeba lidstva plně a vědomě se podílet na vlastním vývoji. Stojíme na prahu nové éry. Dostáváme možnost s důvěrou se obracet k dosud pečlivě střeženému a nyní v nevídané míře zpřístupňovanému učení. Pokud ho přijmeme a vstřebáme, umožní nám pochopit velká tajemství vesmíru a pravou povahu lidské bytosti...“

Mistr promlouvající skrze Benjamina Creme

Dílo je dalším fascinujícím souborem informací z řady dosud v Česku nepublikovaných  Je první z řady děl stejného autora, které plánuje Ekoland klub zpřístupňovat českému čtenáři v dalších letech. 

Jedná se o přepis rozhovoru Benjamina Creme s novinářem Rollinem Olsonem, v němž se postupně dotýkají různých témat esoteriky. Čtenáři se takto přístupnou a snadnou formou předkládá vysvětlení různých termínů z oblasti esoteriky. Dozvíme se tak postupně co je Bůh, esoterika, jaké jsou zdroje esoterického učení. Mluví se zde také o energiích a jejich kvalitách, sedmi paprscích, znovuzrozování, nebo-li reinkarnaci, zákonu příčiny a následku, planetárních zasvěceních, Mistrech moudrosti a plánu evoluce Země.

Neméně fascinující jsou témata, které se zabývají bytostí, zvanou Kristus, Antikristem, původem lidské rasy, meditací, službou světu, duchovností a budoucími nutnými změnami, které planetu Zemi čekají.

Knihu distribuuje nakladatelství Poznání Olomouc, nebo ji žádejte u knihkupců. 

Můžete si ji také objednat přímo na našich adresách, jednotlivě za cenu 185,- Kč + dobírka a obálka (celkem 260,- Kč).

Ekoland klub není plátcem DPH. Plátci, objednávejte knihu u distributora - Nakladatelství poznání Olomouc.


04.06.2007

Nahoru