Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Reflexe z transmisních skupin

 

Reflexe z transmisních skupin


Reflexe z transmisních skupin

Služba jako práce pro blaho všech bytostí

Šiřte tu zprávu...

Vzrůstající množství transmisních skupin vytváří potřebu odezvy na dotazy a komentáře vyplývající z meditační praxe.

Tato stránka shromažďuje Vaše podněty a umožňuje Vám vyjádřit se k tématům písemně. Za věcnou a obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři článků.


Šiřte tu zprávu...

Jan Vacek, TMS Praha

Zdaleka ne každý je nyní schopen přijmout jednu z nejkrásnějších zpráv o tom, že Láska v podobě Krista a jeho učedníků sestoupila na Zem. Mnohdy je tato zvěst tak neslučitelná se zkušenostmi a názory člověka, že by její přijetí vyžadovalo dalekosáhlé přehodnocení jeho světonázoru, nebo přinejmenším ochotu rozšířit své myšlenkové pole nad rámec běžných požadavků. Snadněji jsme schopni a ochotni uvěřit v existenci atomů, které nevidíme, nebo katastrofickým zprávám a předpovědím o událostech, které nikdy nenastanou, než přijmout až tuto neskutečně radostnou zvěst biblického významu.
Nemá samozřejmě smysl nikomu tuto sladkou zprávu vnucovat, protože by mu jedině zahořkla. Nejspíše by ji odmítl a tím by si na jednu stranu způsobil karmu, na straně druhé by naše námaha nepřinesla kýžené výsledky.
Jak by však šlo zabránit jejímu odmítnutí, nebo-li jak se vyhnout zablokování příjemce? Jedině využitím zákonitostí přírody a lidské mysli,.jmenovitě:

1. Všichni lidé jsou na vyšších úrovních neviditelně spojeni.
2. Jemnost překonává hrubost.

Ad. 1. Když nebudeme používat hrubohmotné způsoby komunikace jakými jsou mluvené a psané slovo, těžko vyvoláme odmítavou reakci, protože se vyhneme smyslové těžkopádnosti a též protikladnému působení astrálních forem. (Jak známo většina lidí doopravdy nepřemýšlí, pouze si oblékají astrální myšlenkové formy.) Využijeme tím něco jako zadní vrátka do mysli. Zadní ale jen proto, že jsou málo používaná, správně by měly představovat hlavní bránu do skutečného světa. Zatímco materiální brány bývají u většiny lidí dobře střežené a nepropustí do mysli nic, co by mohlo narušit její pohodlný klid, o těchto vrátcích málokdo vůbec ví, natož aby je střežil.
Navíc se tím oba (tj. jak odesílatel, tak příjemce) připravujeme na Nový Věk, ve kterém přímé telepatické spojení bude převažující formou komunikace.

Ad. 2: Jemnost je jeden ze základních principů vnitřního umění tchaj-ťi (a samozřejmě i dalších učení). Čím méně na příjemce tlačíme, tím hlouběji se dostaneme a tím silnějších účinků dosáhneme. Princip vychází z taoistického neúsilí (wu-wej). Působení síly vyvolává protikladnou reakci – to známe i z fyziky. Jedině když budeme působit jemně jako vánek, přirozeně a bez úsilí, docílíme toho, že se zpráva nesetká s odporem. Příjemce si naše působení buďto vůbec neuvědomí, nebo nebude schopen mu odolat.

V praxi jsem vyzkoušel tyto způsoby předávání:

• Při setkání s člověkem „tváří v tvář“ například na ulici, v obchodě apod. Vyberu si člověka, u kterého cítím, že je naladěn na přijímání - tj. není v silné negaci nebo uzavřen úplně do sebe. Zaměřím se na něj myšlenkově a v duchu mu řeknu několik slov a pokud to jde, zároveň to doprovodím jasným a povzbudivým pohledem do jeho očí a radostnou emocí. Ta zpráva může znít jako: „Pán Majtréja je zde.“ nebo „Kristus sestoupil na Zem.“ Nechávám se vést intuicí a snažím se vycítit, co dotyčný člověk nejvíce potřebuje – naději, lásku, víru ...

• Při jízdě v automobilu, kdy dochází také ke kontaktům s osádkami ostatních automobilů se snažím je potěšit touto radostnou zprávou. Zaměřím se na osádku konkrétního automobilu a provedu přenos. Zde sice se nedá zpravidla využívat doprovodného pohledu, zato je možné slova pronášet nahlas. I zde cítím, jak mnozí přitom ožívají. Čekali spíše trochu negace, jak to na silnicích často bývá, a místo toho dostali radostné povzbuzení na cestu.

Před vlastním předáváním je dobré se napojit na Krista, alespoň se o to myšlenkově pokusit. Jde o to, abychom předávali co nejčistší, nezkreslené energie, a také abychom nechali zprávu přes sebe procházet podobně jako energie při meditaci přenosu (transmisní meditaci).
Nevýhodou je, že se v obou případech dá efektivně přenášet pouze velmi krátké sdělení. Ani příjemce a většinou ani odesílatel nejsou připraveni a schopni se déle na přenos soustředit a ani situace při náhodném setkání to neumožňuje. Zato se dá oslovit velice široké spektrum osob, které by si normálně nic nepřečetli, natož aby šli na přednášku, či dokonce na meditaci. Také počet oslovených může být za jednotku času poměrně vysoký, na rušné ulici běžně i několik za minutu.

Jsem přesvědčen, že se tak podaří zasít pár drobounkých semínek pravdy, lásky a naděje, které budou mít šanci vyklíčit, až nastane světové jaro, předzvěst úrodného období lidského společenství.


04.06.2007