Kdo jsme

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Vznik Ekoland klubu
Informace o nás
Návaznost na dění ve společnosti

Vznik Ekoland klubu

Vznik Ekoland klubu:

 

Jak a proč

Duchovní služba - vhodný způsob vlastní seberealizace

Vědomí Vodnářského věku

 

Jak a proč vznikl Ekoland klub - občanské sdružení

Ekoland klub vznikl na základě syntézy skutečností, jenž nabyly důležitosti v posledních letech. Klub je nesektářským volným sdružením lidí, kteří si uvědomují, že naše realita, tak, jak je prezentovaná existencí v systému pozemského života, je - mírně řečeno - zkreslená. Cíle klubu spočívají v poskytnutí podmínek k získání pohledu, zcela odlišného od dosavadních způsobů vnímání naší existence. 

Klub vychází ze skutečnosti, že pouze vzájemnou službou, podporou a pomocí je možno, aby lidská rasa překonala pozemská omezení a vznesla se do vyšších úrovní bytí. Klub vychází z předpokladu, že přesto, že je možné, že lidstvo na své cestě vývoje inspirují vývojově pokročilejší bytosti, nemůže se výhradně na tuto skutečnost spoléhat. Mělo by proto pracovat a žít tak, aby si bylo schopno své problémy řešit samo.

Z toho vyplývá řada dalších skutečností, na které zde není dostatek místa, mohou ale být tématem dalších klubovních diskusí.

Zakládajícími členy klubu se stalo několik lidí z Třinecka, kteří si uvědomují důležitost služby jiným lidem a světu. Především je to skutečnost, že v současnosti již na nás působí síly související s nadcházejícím věkem Vodnáře. Jak a proč tento věk přichází, se můžete dočíst na těchto stránkách. Přestupem tropického jarního bodu do souhvězdí Vodnáře se za několik příštích let změní energetické prostředí na Zemi. Tyto změny je možno pozorovat již teď ve všech oblastech života. 

Dalším důležitým faktorem vzniku byl vstup Urana do Ryb v březnu roku 2003. Tento kosmický jev odstartoval opětovně další rozvoj duchovního přístupu k životu. Duchovnem přitom není v žádném případě myšleno nějaké náboženství, či organizace. Duchovní člověk si uvědomuje, že člověk jako takový, není pouze hmotné tělo, myšlení a city a emoce. Tyto tvoří osobnost a ta poskytuje pouze "vozidlo", které používají další, jí nadřazené složky vyššího Já (duše a duch). 

Duchovno tedy, v tomto pojetí, znamená upamatování se na svou energetickou podstatu. Tato, jelikož je energií, neumírá, je věčná a nezničitelná.

Idea "Ekolandů" vznikala jako "know-how" již před více jak dvaceti lety v době hluboké totality. Jejich inspirátorem a propagátorem byl člověk, který zasvětil svůj život duchovní práci pro bývalé Československo. Těch dvacet let bylo potřeba k tomu, aby tyto myšlenky uzrály a vyšly na denní světlo. Nyní přichází doba jejich praktické realizace. Ekoland klub Třinec se chce podílet na realizaci takového způsobu života. 

Dalším faktorem je odezva na tyto myšlenky u lidí. Množství lidí hledajících v životě něco víc, než pouhé materiální zajištění rapidně stoupá. Tlak Pluta ve Střelci klade důraz na transformaci smyslu všeho, co nás obklopuje. Lidem již nadále nestačí seberealizace v mnohdy nesmyslném zaměstnání, laciná a plochá zábava vstřebávaná z televize a dalších médií, ubohá forma duchovnosti prezentovaná současnými církvemi a mnoha různými sektami. 

Z postavení planet (energetické dispozice časoprostoru) můžeme předjímat, že v příštích letech nastane ohromný rozvoj duchovních schopností lidské populace. Je potřeba, aby tito jedinci dostali kvalitní informace o tom, co je v následujících letech podstatné. Tyto informace jsou důležité i proto, aby se lidé dokázali sami a bez problémů zorientovat v současné duchovní scéně, aby dokázali rozlišit, co je pravé a co jenom náhražka či pozlátko. Případně aby pochopili, že jedinou cestou člověka je cesta duchovní evoluce.

Tak, jako je zásadní rozdíl mezi Homo erectus a Homo sapiens, je možná ještě větší rozdíl mezi Homo sapiens sapiens a člověkem budoucnosti. 

Prioritou lidského společenství ve Vodnářském věku bude rozvoj nejenom komunikačních technologií, bude to spíše rozvoj komunikace, jako takové. Ve vztahu k lidskému jedinci to bude především rozvoj vlastní svobody a jednoty lidského společenství na základě lásky a dobré vůle. Tyto dvě kvality odpovídají dvěma protilehlým znamením - Vodnáři a Lvu.

Klub využije všechny možné a dostupné techniky a praktiky k realizaci těchto novodobých kvalit. Našim záměrem je přispět k vybudování prostředí svobodné, laskavé a tolerantní společnosti jedinců, kteří chtějí svobodně pracovat na duchovním rozvoji sebe a svého okolí.


18.03.2007

Nahoru