Petice je již v současné době uzavřena. Obdrželi jsme přes tisíc podpisů, které byly odeslány na adresu Petičního výboru Parlamentu ČR. Vyjádření předsedkyně PV zní v tom smyslu, že parlament obdržel již několik podobných petic a bude se tématikou zabývat do budoucna.

 

Petice za omezení prezentace násilí a zločinnosti ve sdělovacích prostředcích vzhledem k jejich vlivu na děti a nezletilé

Úvodní slovo

Násilí a kriminalita dětí se postupně stává vážným problémem naší společnosti. Jako členové občanského sdružení, které se zabývá humanitními aktivitami jsme znepokojeni současným nárůstem negativity mezi dětmi a mládeží. Máme za to, že velký podíl na šíření těchto destruktivních vlivů mají nevhodné televizní programy a některé počítačové hry.

Pozor, celá akce není vedena se záměrem cokoli zakazovat, nebo požadovat zákazy. Nejsme obecně proti šíření jakýchkoliv programů či her, chceme však poukázat na rezervy v regulaci násilných programů především ve vztahu k dětem a mládeži. Chceme upozornit na široké možnosti, které mají silné mediální kanály, ale také na jejich velké rezervy ve skladbě programů. Požadujeme, aby u televize mírně převážila její vzdělávací funkce nad funkcí zábavnou.

Zde najdete potřebné materiály několika formátech pro organizování vlastních petičních akcí.

Prosíme aktivní organizátory, aby řádně vyplněné archy (nebo jejich kopie) zaslali na adresu našeho sdružení (v záhlaví stránky).

Domů