Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Aktuality a komentáře

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Zázrak přede dveřmi

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme.

Již brzy přijde čas, kdy se lidé dozvědí nade vší pochybnost, že Kristus je opět mezi námi. Věřící různých vyznání jej očekávají jako svatého, toho, který zná Boha.

Lidé jej však brzy poznají jako Bratra a Učitele, který jim poskytne jejich vlastní božství. V současnosti trpělivě očekává na okamžik, kdy se objeví, aby pracoval a aby se představil veřejnosti. Ovšem, i když čeká, využívá tuto dobu k neúnavné práci pro lidstvo. Ani na okamžik nespouští oči a neodepírá nám svou lásku. Každou chvíli jeho láska obklopuje všechny, kteří jsou schopni ji vstřebávat a kradmo vstupuje do lidských srdcí. Tímto způsobem světu pomáhá a lidstvo moudře chrání a vede. Buďte připraveni vidět v něm Bratra, toho, který vešel do nového stavu Bratrství. Přišel pomáhat, učit a zachraňovat svou láskou.

Čas, který zbývá do jeho veřejného projevení, se velmi krátí. Seberte své odhodlání a urychleně pracujte ve službě jeho cílům. Uveďte ve známost, že je zde mezi vámi a vzbuzujte neklid v srdcích těch, kteří ještě neslyšeli toto poselství. Naplňte svůj účel a dostůjte slibu, který jste učinili v dávné minulosti.

Svět čeká, je připraven, aniž by znal důvod svých nadějí. Je to stejný svět, který sténá utrpením a strachem, touží po pomoci a po ukončení trápení. Maitréja ukáže, že nadešel čas poukázat na vleklé problémy, které rozdělují lidi na bohaté a chudé, plodí války a způsobují churavění naší planety. Současně také poukáže na to, že každým dnem se zkracuje čas, který nám zbývá k jejímu vyléčení.

Maitréja naučí lidstvo vnímat účel své pozemské existence a naučí nás, jak tento účel naplnit. Ukáže, že v každém jedinci existuje světelná Bytost, která jej inspiruje k tomu, aby se stal tímto Bytím. Připomene jim, že mezi Bohem a nimi nestojí nic, než pouze nevědomost a strach. Osvobodí lidi od jejich poklesků a navrátí je k radosti. Ukáže lidem, že lásku poznají pouze tehdy, když se očistí od viny a strachu.

Chápejte dobře, že tato doba se nepodobá žádné jiné a nikdy se nebude opakovat. Je to čas hrdinství, udatnosti a svátosti. Využijte jej k posílení vzájemných vazeb mezi sebou a také s Maitréjou. Pracujte pro něj jako nikdy předtím. Nebojte se ničeho, protože je blízko čas, kdy jej uvidíte a poznáte, že jste nepracovali nadarmo.

Takže, přátelé a spolupracovníci ve Světle, je to tak. Umožněte světlu, aby proudilo do daleka a probouzelo vaše bratry a sestry, kteří ještě nevědí o tomto zázraku, jenž nyní ve světě probíhá.

24.05.2007

Nahoru