Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Aktuality a komentáře

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Poselství naděje

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme.

V roce 2007 časopis SHARE International oslaví 25. výročí své existence a současně se dočkáme v červenci 30. výročí příchodu Světového učitele do Londýna (19. 7. 1977). Mistr Benjamina Creme v jednom z článků sděluje:

"Čas pro přípravu jeho příchodu je již opravdu krátký. Oznamujte lidem, že pomoc a naděje jsou již nablízku, že Učitel je zde. Horlivě sdělujte tuto informaci lidem všech národů. Zintenzívněte úsilí. Pospěšte si informovat všechny, kteří chtějí poslouchat, že nadešla určená hodina a že lidstvo se bude brzy radovat z přítomnosti Učitele. Řekněte jim to a podpořte jejich naději a odvahu. Mnozí z těch, kteří předtím neposlouchali, nyní budou. Úzkost a strach si vybrala svou daň. Svou práci vykonaly také znamení, které probudily miliony lidí k očekávání událostí a odhalení. Nikdy předtím nebylo v historii tolik lidí, kteří by cítili přicházející změny a uvědomovali si jejich nezbytnost. Proto se Maitréja může objevit do očekávajícího a připraveného světa. Je si jist tím, že jeho přítomnost je žádaná a dychtivě očekávaná. (Z "Maitréjových priorit, Share International, říjen 2006)

Benjamin Creme radí: "Je na všech, kdo věří a doufají v Maitréjovu přítomnost, aby vzali za své důležitost přípravy tohoto úkolu. Pro tuto zodpovědnou a potřebnou práci zbývá již málo času. Tato příležitost se nebude opakovat. Proto se snažte ze všech sil posloužit Hierarchii a lidstvu a umožnit příchod Maitréji a jeho skupiny v nejkratší možné lhůtě“.

Od Mistra pana Benjamina Creme (prostřednictvím B. C).

Pro Maitréjův příchod je již téměř vše hotovo. Jeho veřejná práce započne opravdu velmi brzy. Pak nastane období, kdy bude vyučovat a vcházet ve známost postupně po celém světě. Zatím není znám přesný harmonogram, ale proběhne to v relativně v krátké době. Z počátku se ovšem objeví mnoho opozičních postojů vůči jeho názorům a doporučením. To se dá očekávat vzhledem k převažujícímu způsobu myšlení. Nicméně postupně Maitréjova pronikavá mysl zasáhne do současných myšlenkových vzorců o životním prostředí, o sociálních a ekonomických či politických otázkách. Logika a moudrost jeho slov přesvědčí mnohé, aby naslouchali a dále přemýšleli, zatímco jeho paprsek pronikne k srdcím milionů a obrátí jeho prostá slova v odhalení pravdy. Dosud nikdo nezná sílu Maitréjovy lásky. Také nikdo nemůže obsáhnout jeho nevyzpytatelnou moudrost.

Miliony lidí se upnou k jeho myšlenkám a budou požadovat mír a spravedlnost skrze sdílení a porozumění. Lidé budou očištěni a posíleni novou nadějí. Budou prahnout po bratrství a správných mezilidských vztazích. V dosud nevídaném měřítku budou požadovat změny. Vlády budou nuceny reagovat na požadavky a pod tlakem veřejného mínění se jejich mocenská konstrukce postupně rozdrobí. Maitréja takto prostřednictvím logiky, odhalování a víry, umožněné díky jeho lásce, propojí stávající dobrou vůli ve všech srdcích, které ji obsahují.

Maitréja promluví k milionům lidí skrze televizi a rozhlas. Všichni dostanou možnost sdílet jeho požehnání, které bude doprovázet každé vystoupení. Lidé v celosvětovém měřítku se obeznámí s jeho poselstvím. Ohledně jeho identity nastanou mnohé spekulace a budou bujet různé dohady. Každý trochu jinak, ale všichni souhrnně spatří v něm zvěstovatele, posla nových zpráv, zprostředkovatele zdravých a hojivých pravd, zavlažujících jako déšť životní styl blízký jejich srdcím.

Samozřejmě budou i tací, kteří se budou cítit ohroženi jeho myšlenkami a budou chtít zastavit pokrok. Ale krása jeho slov je bude postupně stále více a více inspirovat a lidé všech národů začnou v něm vidět svého mluvčího a vůdce. Lidé se jej budou dovolávat, aby mluvil v jejich prospěch a den Deklarace bude oznámen.

V tento den, nepodobný žádnému kdykoliv předtím anebo potom, dostane Maitréja příležitost odhalit své jméno, titul a roli Učitele světa pro Nový věk. Dozvíme se, že je vůdce Duchovní hierarchie a ten, jehož příchod očekávají všechny náboženské skupiny. Představí se jako učitel a přítel všech, kteří se dožadují jeho pomoci. Jako prostý člověk, který zná bolesti a utrpení lidí a usiluje o jejich zmírnění. Jako ten, který všechny lidi miluje bezpodmínečně a který přichází ukázat nám, jak směřovat k radosti. Takový je ten, kdo se chystá předstoupit před svět a poskytnout všem své rady.

Slyšeli jsme již mnoho slov. Nyní s jeho požehnáním chápejme i jejich smysl a jednejme.

24.05.2007

Nahoru