Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Aktuality a komentáře

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Ukončení války

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme.

Když přijde čas zúčtování, lidé budou ohromeni a budou se stydět za válečné plýtvání. Válka nenasytně požírá zdroje a životy, daleko více, než jakákoliv jiná lidská činnost. Ve snaze zlikvidovat nepřítele, nezůstává nic ušetřeno. K dosažení vítězství je obětováno cokoliv. Takto člověk vede houževnaté spory proti svým sousedům a ne vždy v sebeobraně. Války se často využívalo k získání dalších území, drancování a hromadění lupů anebo k činnosti nejodpornější - chytání otroků. Fráze "válečná kořist" se často používá pro omluvení účelu většiny válek.
Dosáhli jsme mezníku, kdy se člověk musí začít vážně zabývat úkolem ukončení války. Musí pochopit, že neexistuje takový problém či situace, kterou by šlo vyřešit nebo vyléčit válkou. Aby se tak stalo, národy musí začít jednat ve vzájemném souladu a navždy eliminovat tuto destruktivní lidskou vlastnost. Pokud tak neučiní, ohrozí samotnou existenci lidstva. Mír nadále již není pouze jednou z alternativ člověka. Lidstvo disponuje nejničivějšími zbraněmi všech dob. Pokud by se použily ve větší válce, způsobily by likvidaci planety a ta by po věky zůstala bez života. Proč bychom měli stát o takovou katastrofu? Kdo by chtěl takto skončit?

Kluzký svah

Když se Maitréja ukáže, můžete si být jisti, že bude promlouvat tímto způsobem. Poukáže na to, že války mohou vést k strašlivým důsledkům a přivést lidstvo na kluzký svah sebedestrukce. Je připraven poskytnout seriózní rady za účelem odvrácení nemyslitelného. Buďte bdělí, ale nebojte se. Věřte Maitréjovi, že moudře bdí nad lidskými činy. Vezměte svůj díl odpovědnosti za výchovu svých bratrů a sester. Tím ulehčíte jeho břemenu. Říkejte všem, kteří naslouchají, že ten, jehož očekávají, je zde, připraven veřejně započít svou misi. Že spoléhá na lidi dobré vůle, jenž budou po jeho boku pracovat pro mír a spravedlnost, svobodu a lásku. Řekněte jim to. Řekněte jim, že Maitréja má jednoduché odpovědi na utrpení světa. Že sdílení zplodí důvěru, že otevře dveře a srdce lidí požehnanému míru.
Pak lidský duch vykvete v bratrství a spolupráci. Následně problémy a zádrhely roztají, překonány překypující dobrou vůlí.
Tak se stane a tak máme svědčit o konci opovrženíhodné války. To je jedním z Maitréjových úkolů a jeho silná vůle přinese jeho konečné uskutečnění.


24.05.2007

Nahoru