Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Aktuality a komentáře

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Počátek nových časů

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme.

„My, vaši starší bratři, trpělivě čekáme na odezvu u lidí. Víme, že většina z vás, pokud pozná a pochopí skutečnou situaci, ve které se Země nyní nachází, bude souhlasit s tím, že pouze radikální změna může zabránit neštěstí.

Problémem je skutečnost, že průměrný občan ví pouze málo o mimořádném úsilí, které je vynakládáno k řízení záležitostí lidské společnosti. Ono z největší části působí proti potřebám a právům nesčetných milionů lidí..

Osmdesát procent světového bohatství je v této chvíli v rukou malého počtu rodin a institucí. Mnoho z tohoto bohatství je možno brát jako „statické“, jako investované do nemovitostí, lodí, zlata, drahých kamenů a umění, což přináší užitek pouze některým lidem. Taková nerovnováha narušuje úsilí vlád všude ve světě, které se snaží vytvořit společnost na základě relativní sociální spravedlnosti. Nerovnováha je tak pevně zakořeněna, že otřást jí může pouze herkulovské úsilí anebo světová ekonomická katastrofa.

Vzhledem k této situaci jsou vlády čím dále tím bezradnější, pokud jde o zvládání národních záležitostí a jsou vtahovány do soutěžení o odbytiště s jinými státy. Nevyhnutným výsledkem je periodicky se opakující chaos, nestabilita a chronický nedostatek peněz pro sociální sféru a mezinárodní záležitosti, apod.

Chudí celého světa neustále strádají a tiše se modlí o změnu. Někteří, již méně tiše se spojují do četných teroristických skupin. Jak tedy prolomit ten začarovaný kruh děděného bohatství, stagnace, revoluční nenávisti a násilí?

Když se Maitréja objeví, poukáže na tyto problémy a jejich mechanismy ve všech oblastech života společnosti, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Ukáže, že pouze spravedlivá distribuce světových zdrojů dokáže zajistit mír, po němž všichni touží. Samotné sdílení vytvoří důvěru, která umožní zmíněné přerozdělení. Lidé nemají žádnou jinou alternativu: všechny ostatní cesty byly již vyzkoušeny a selhaly a problémy se neustále zvětšují. Velikán doby Takto bude promlouvat ten významný člověk Takto pozvedne vědomí lidí a pomůže jim pochopit příčiny stavu, v němž se nacházejí. Ukáže, že podobná nerovnováha je neudržitelná v tolik vzájemně provázaném světě, který čelí mnoha vážným problémům. Pouze rozumná transformace našich mrtvých struktur umožní lidem pokročit do budoucnosti a vybudovat civilizaci, která bude hodna tohoto jména. Když lidé slyší Jeho slova, dělí se do třech skupin: První skupina s vroucím srdcem reaguje na Jeho myšlenky a Jeho volání k osobní angažovanosti. Další skupina vytvoří blokádu odporu a vzdoru. Třetí, menší skupina bude úzkostlivě vyčkávat stranou dění. Postupně bude čím dál jasnější, že je třeba zkusit změnu a přinejmenším to povede k experimentování. To přesvědčí mnohé o tom, že sdílení je udržitelnou cestou a povede to ke Dni deklarace, jakožto k signálu počátku Nové doby."

24.05.2007

Nahoru