Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace
"Nová doba přináší spravedlnost, svobodu a mír. V této nadcházející době lidé všech národů dočkají se naplnění svých snů a nadějí lepšího života, jeho významu a účelu, krásy a porozumění, pravých vztahů a lásky."

Poselství Mistra, duben 2003 

Mezinárodní sdílení

Úvod

Kdo je Maitréja

Pro sdělovací prostředky

Benjamin Creme

Nová skupina služebníků světa

Více o Benjaminu Creme

Vize a zjevení

Letáky ke stažení

 

 

Co je "Mezinárodní sdílení"?

Poznámka na úvod:  

Veškerý materiál v této části těchto stránek je převzat a přeložen z internetových stránek http://www.share-international.org a je použit s laskavým svolením pana Benjamina Creme.

Lidé mnoha náboženství očekávají příchod velkého Učitele. Křesťané Krista, budhisté nového Budhy (Maitréja - Budha), muslimi zase čekají imáma Mahdího, hinduisté Krišnu. Židé čekají na Mesiáše. Kdo studoval ezoterické učení tomu je známo, že všechna tato jména se týkají jedné a té samé bytosti, Světového učitele - Maitréji, vůdce Duchovní planetární hierarchie Mistrů moudrosti. Pouze málo lidí však ví, že Učitel, který splňuje všechna tato očekávání již žije mezi námi.

Maitréja, Světový Učitel, nepřichází sám, ale se svou skupinou, kteří lidstvo vedli dlouhou dobu ze zákulisí.

Vracejí se do našeho každodenního světa, aby nám pomohli řešit nejkritičtější problémy lidstva. Maitréja není náboženským vůdcem, ale pedagogem v nejširším smyslu slova. 

Je zde, aby nás inspiroval k vytvoření nové doby, založené na sdílení a spravedlnosti tak, aby měli všichni lidé zajištěny základní životní potřeby: stravu, bydlení, zdravotní péči a vzdělání. 

Jeho veřejná mise ve světě právě začíná. Maitréja sám to komentoval slovy: 'Brzy, již velmi brzy, uvidíte mou tvář a uslyšíte má slova."

 

Odkazy uvedené na těchto stránkách Vás přivedou k dalším informacím o opětovném příchodu Maitréji, Světového učitele a dalším souvisejícím tématům.

 

Benjamin Creme: Pohled na člověka, který pomáhá vytvořit ovzduší naděje a očekávání pro příchod Maitréji, Světového učitele. 

 

Články jsou sděleny Benjaminovým Mistrem, jenž patří mezi starší členy Hierarchie Mistrů Moudrosti. Ačkoliv je jeho jméno  dobře známé v ezoterických kruzích, z různých důvodů není prozatím zveřejněno. Benjamin Creme je s ním v permanentním telepatickém kontaktu a Mistr mu od roku 1982 diktuje různá sdělení. 

 

Vize a zjevení: Záplava duchovních jevů, jenž se děje po celém světě je pro mnoho lidí důkazem návratu Světového učitele. 

 

Transmisní meditace: Informace o mocné metodě služby světu a osobní transformace a návod k pravidelné účasti formou připojení se k existující skupině anebo vytvoření skupiny nové. 

 

Učení odvěké moudrosti: Příchod Světového učitele v kontextu ezoterické tradice. 

Často kladené dotazy: Seznam nejčastějších dotazů za posledních 25 let zodpovězených Benjaminem Creme.

 


Úvodní informace

Stručný přehled doporučený pro návštěvníky, kteří jsou zde poprvé.

Maitreya in Nairobi in 1988

MAITRÉJA se z čista jasna objevuje lidem na celém světě - vždy tak, aby inspiroval své rozpoznání. Tímto způsobem hledá způsob, jak nás připravit na své veřejné vystoupení a představení svého učení a priorit pro svět. První takové zjevení se odehrálo v Nairobi, 11. června 1988 za přítomnosti 6.000 Keňanů, kteří jej poznávali jako Ježíše Krista. 

 

BENJAMIN CREME, britský ezoterik, umělec, lektor a autor mnoha knih. Cestuje po celém světě aby napomohl vytvářet ovzduší naděje a očekávání příchodu Světového učitele. 

Benjamin Creme, click for more info

Click to read about the hand print of Maitreya

Rostoucí počet znamení a zázraků po celém světě (světelné kříže, léčivé prameny, sošky které pijí mléko, plačící obrazy) jako i jiných významných znamení dokazují Maitréjovu přítomnost mezi námi.

Transmisní meditace poskytuje účinný způsob služby světu a současně duchovní růst její účastníků.

Transmission Meditation

New book The Art of Co-Operation

Další zdroje - časopis Share International, knihy, audionahrávky, časté dotazy, archiv a další.

Sdílení a spravedlnost,
bratrství a svoboda nejsou novými myšlenkami.
Od úsvitu věků
lidstvo spojuje své úsilí k dosažení těchto vábících hvězd.
Nyní, přátelé moji, je ukotvíme v tomto světě.
- Maitréja, Světový učitel


Poznámka: 

Pokud jméno Maitréja používá někdo jiný, jeho chápání Světového učitele nemusí odpovídat tomu, které je uvedeno na těchto stránkách. Kdokoliv v současnosti nazývá sebe nebo jinou osobu jménem Maitréja - Světový učitel, nemusí být stejnou osobou jako ta, na kterou se odvoláváme my.

Obdobně označení "Mistr" na těchto stránkách nemá nic společného a nemusí být v žádné souvislosti s označením, které by mohl používat kdokoliv jiný. Zde, na těchto stránkách slovo Mistr označuje členy Duchovní hierarchie Země, nebo-li Bílého bratrstva, či Bílé lóže na určitém, přesně stanoveném stupni vývoje vědomí. Jsou zváni také Mistry moudrosti a Pány soucitu.


Stránky provozuje Ekoland klub o.s., nezisková organizace v České republice.

01.02.2007

Nahoru