Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Aktuality a zajímavosti

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

 

Poselství naděje

Maitréja , Učitel pro věk Vodnáře, činí další krok

Pan Benjamin Creme (84 let), ezoterik světového jména, autor 11 knih, malíř a mezinárodní lektor, neustálé navzdory svému věku neúnavně cestuje a předává světu zprávu o přítomnosti Krista - Maitréji mezi námi. Pan Creme je zván do velkých televizních studií, aby poskytl interview v přímém přenosu. Dne 29. prosince 2006 se účastnil diskuse ve známém americkém televizním pořadu. Byl požádán, aby okomentoval film o různých náboženstvích světa. Na konci tohoto interview se stala pro diváky mimořádná věc. Pana Creme prostoupil Maitréja a diváci obdrželi požehnání, včetně následujícího krátkého poselství:

"Jsem vám blíže, než si myslíte. Nedělí nás žádná vzdálenost. Vskutku mohu říct, že zakrátko uvidíte mou tvář. Proto houževnatě sdělujte světu zprávu o mé přítomnosti a šiřte radostnou zvěst. Dobrou noc, přátelé."

Další informace, včetně fotografického záznamu prostoupení pana Creme v září 2006, které se uskutečnilo běhěm přednášky v Amsterdamu, najdete na http://www.sweb.cz/ekoland.klub/, název „Zlatá energie v přednáškovém sále“.

Krásná výročí v r. 2007

Pan Creme je mimo jiné šéfredaktorem časopisu SHARE International (Mezinárodní sdílení). Tento mezinárodní časopis, který je distribuován do 70 zemí světa, oslaví v tomto roce své 25. výročí. Na jeho stránkách se pan Creme zabývá stejně tak záležitostmi okolo druhého Kristova příchodu, jak i informacemi podporujícími boj proti chudobě, za lidská práva a za záchranu životního prostředí. Rovněž v červenci běžícího roku se dočkáme dalšího významného jubilea, kterým je 30. výročí příchodu Světového učitele Maitréji do Londýna (19. 7. 1977). Kristus Maitréja zde pobývá již od té doby pod jistou civilní identitou. Žije většinou v chrámech různých ásijských komunit Je jejich velmi ctěným členem, uznávaným řečníkem a mluvčím. Vyučuje také místní duchovní učitele „svámí“ a vysílá je do světa šířit svoje poselství sdílení a naděje pro lidstvo.

Mistr Benjamina Creme (prostřednictvím B. C) v roce 2006 v říjnovém čísle SHARE časopisu, k tomuto tématu sděluje:

"Čas pro přípravu jeho příchodu je již opravdu krátký. Oznamujte lidem, že pomoc a naděje jsou již nablízku, že Učitel je zde. Horlivě sdělujte tuto informaci lidem všech národů. Zintenzívněte úsilí. Pospěšte si informovat všechny, kteří chtějí poslouchat, že nadešla určená hodina a že lidstvo se bude brzy radovat z přítomnosti Učitele. Řekněte jim to a podpořte jejich naději a odvahu. Mnozí z těch, kteří předtím neposlouchali, nyní budou. Úzkost a strach si vybírá svou daň. Svou práci vykonaly také znamení, které probudily miliony lidí k očekávání událostí a odhalení. Nikdy předtím nebylo v historii tolik lidí, kteří by cítili přicházející změny a uvědomovali si jejich nezbytnost.
Proto se Maitréja může objevit do očekávajícího a připraveného světa. Je si jist tím, že jeho přítomnost je žádaná a dychtivě očekávaná.

Pro Maitréjův příchod je již téměř vše hotovo. Jeho veřejná práce započne opravdu velmi brzy. Pak nastane období, kdy bude vyučovat a vcházet ve známost postupně po celém světě. Zatím není znám přesný harmonogram, ale proběhne to v relativně v krátké době. Z počátku se ovšem objeví mnoho opozičních postojů vůči jeho názorům a doporučením. To se dá očekávat vzhledem k převažujícímu způsobu myšlení. Nicméně postupně Maitréjova pronikavá mysl zasáhne do současných myšlenkových vzorců o životním prostředí, o sociálních a ekonomických či politických otázkách. Logika a moudrost jeho slov přesvědčí mnohé, aby naslouchali a dále přemýšleli, zatímco jeho paprsek pronikne k srdcím milionů a obrátí jeho prostá slova v odhalení pravdy. Dosud nikdo nezná sílu Maitréjovy lásky. Také nikdo nemůže obsáhnout jeho nevyzpytatelnou moudrost."

Benjamin Creme sám osobně nám radí:
"Je na všech, kdo věří a doufají v Maitréjovu přítomnost, aby vzali za své důležitost přípravy tohoto úkolu. Pro tuto zodpovědnou a potřebnou práci zbývá již málo času. Tato příležitost se nebude opakovat. Proto se snažte ze všech sil posloužit Hierarchii a lidstvu a umožnit příchod Maitréji a jeho skupiny v nejkratší možné lhůtě“.

Mistr Benjamina Creme (prostřednictvím B. C) dále sděluje (SHARE International, 1-2/2007)

Miliony lidí se upnou k jeho myšlenkám a budou požadovat mír a spravedlnost skrze sdílení a porozumění. Lidé budou očištěni a posíleni novou nadějí. Budou prahnout po bratrství a správných mezilidských vztazích. V dosud nevídaném měřítku budou požadovat změny. Vlády budou nuceny reagovat na jejich požadavky a pod tlakem veřejného mínění se mocenská konstrukce postupně rozdrobí. Maitréja takto prostřednictvím logiky, odhalování a víry, umožněné díky jeho lásce, propojí stávající dobrou vůli ve všech srdcích, které ji obsahují.

Maitréja promluví k milionům lidí skrze televizi a rozhlas. Všichni dostanou možnost sdílet jeho požehnání, které bude doprovázet každé vystoupení. Lidé v celosvětovém měřítku se obeznámí s jeho poselstvím. Ohledně jeho identity nastanou mnohé spekulace a budou bujet různé dohady. Každý trochu jinak, ale všichni shodně, spatří v něm zvěstovatele, posla nových zpráv, zprostředkovatele zdravých a hojivých pravd, zavlažujících jako déšť životní styl blízký jejich srdcím.

Samozřejmě budou i tací, kteří se budou cítit ohroženi jeho myšlenkami a budou chtít zastavit pokrok. Ale krása jeho slov je bude postupně stále více a více inspirovat a lidé všech národů začnou v něm vidět svého mluvčího a vůdce. Lidé se jej budou dovolávat, aby mluvil v jejich prospěch a den Deklarace bude oznámen.

V tento den, nepodobný žádnému kdykoliv předtím anebo potom, dostane Maitréja příležitost odhalit své jméno, titul a roli Učitele světa pro Nový věk. Dozvíme se, že je vůdce Duchovní hierarchie a ten, jehož příchod očekávají všechny náboženské skupiny. Představí se jako učitel a přítel všech, kteří se dožadují jeho pomoci. Jako prostý člověk, který zná bolesti a utrpení lidí a usiluje o jejich zmírnění. Jako ten, který všechny lidi miluje bezpodmínečně a který přichází ukázat nám, jak směřovat k radosti.
Takový je ten, kdo se chystá předstoupit před svět a poskytnout všem své rady.

Slyšeli jsme již mnoho slov. Nyní s jeho požehnáním chápejme i jejich smysl a jednejme.

Pro čtenáře Media přeložil a zpracoval: EKOLAND klub, o. s. Třinec


24.05.2007

Nahoru