Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

 

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Kosmická číselná hra

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

Lidé často přemýšlí, jak velký vliv v určitých situacích má jednotlivec. Následující informace jsou právě o tom: Jak jsme se již zmínili dříve, základním elementem v přenosové práci je jeden trojúhelník, který se skládá ze třech osob. 

Pokud přidáme k této základní skupině další osobu, narůstá číslo možných vytvořených trojúhelníků až na čtyři. Pokud se připojí další osoba, vznikne pětičlenná skupina. Již tehdy vznikne až deset trojúhelníků. V případě, že jeden z členů přivede svého známého, vznikne dvacet trojúhelníků. 

Sedm lidí představuje třicet pět trojúhelníků. Osm již vytvoří již padesát šest a devět osob dovolí vzniknout již osmdesát čtyřem trojúhelníkům. Deset lidí jich vytvoří až sto dvacet! Čím více lidí je ve skupině, tím větší rozdíl způsobí účast, či neúčast jednoho člověka!


03.02.2006

Nahoru