Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Mistr Djwahl Khull (zvaný také Tibeťan) ohledně 
meditace a služby

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

(úryvek z knihy Alice A. Bailey)

"Žáci a zasvěcenci se učí (skrze meditaci) techniku, pomocí které může být postřehnuta a uvědomena Božská mysl, univerzální mysl, čili proces myšlení planetárního Loga. Musíte se naučit slovu "meditace" dát širší význam, než jste mu dávali do této doby. Meditace znamená otevřít se duchovním vjemům a spolupráci s Hierarchií."

"Metodika práce Hierarchie spočívá v inspiraci myslí žáků, v práci, při které Mistr je vysílačem a žák přijímačem energií a inspirací." Svět ještě nikdy tolik nepotřeboval tyto energie, stejně tak, jako opravdovou serióznost a zodpovědnost těch, kteří kráčejí po učednické stezce… Potřebujeme ty, kteří hledají bližší kontakt se svou duší a s námi, kteří usilujeme vést lidskou rasu."

V tomto čase náhlé potřebnosti a rozvíjejících se příležitostí ať všichni žáci se rozhodnou obětovat vše, co mají na pomoc lidstvu… Nastala důležitá hodina a všechny vás vyzývám, a zároveň se vám snažím i pomáhat, abyste se připojili k obrovskému úsilí všech velkých Mistrů. Oni ve dne v noci pracují, aby lidstvu ulehčili jeho osud. Nabízím vám příležitost a říkám vám, že jste všichni potřební - i ti nejmenší mezi vámi. Ujišťuji vás, že skupiny žáků, kteří pracují v souladu s hlubokou, nezničitelnou vzájemnou láskou, mohou dosáhnout důležitých výsledků.


03.02.2006

Nahoru