Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Energie - faktor změny

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

(Citát z knihy Benjamina Creme: "Transmission -A Meditation for the New Age", SS 7-10)

Každé království v Chrámu stvoření se může rozvíjet díky přísunu energie, kterou dostává od říše, která se nachází bezprostředně nad ním. Každé království vyrůstá z říše, která se nachází níže. Říše rostlin vyrostla z minerální říše. Z rostlinného království vyrostlo zvířecí, ze zvířecího - lidské. Z lidského království vzniklo, ale i nadále vyrůstá duchovní království, království duší nebo-li v křesťanské terminologii, Boží království.

Duchovní království je něčím, co vždycky existovalo v pozadí našeho života, i když většině lidstva bylo neznámé. Skládá se z Mistrů moudrosti a skupin zasvěcenců, kteří jsou dále ve vývoji, než jsme my. A v případě Mistrů, jsou to ti, kteří došli až na konec evoluční zkušenosti na této planetě. Mistři jsou zde, aby sloužili plánu lidské evoluce i nelidských království. Oni jsou strážci všech energií, které přicházejí na naši planetu. Silné kosmické energie, přicházející ze všech koutů vesmíru, proudí na Zem a my o nich nic nevíme a neumíme s nimi nic podnikat. Mistři vědecky pracují s těmito energiemi, vyvažují je a vysílají dále světu, aby napomohly vývoji lidstva. Lidstvo se vyvíjí díky správnému přisvojování si těchto duchovních energií. Všechny změny, ať již v osobním či světovém měřítku, jsou výsledkem odezvy na tyto velké duchovní síly. Většinou nevidíme tyto energie, ale přesto existují a pracují skrze nás. Reagujeme na ně a pod jejich vlivem měníme, či tvoříme nové struktury, nebo činíme osobní, společenská či mezinárodní rozhodnutí.

Existuje velké množství energií, které mají různé vlastnosti a různé názvy. Jedna z nich se nazývá Vůle, jiná Láska. Tato je pojítkem a magnetickou silou spojující hmotné atomy, jak i lidské jedince. Účelem naší evoluce je propojit se s energií Lásky a projevení této Lásky v našich životech stejně zřetelně, jak nyní projevujeme energii, které říkáme Věda. Příslibem přicházející doby Vodnáře je, že po prvé v lidské historii, se lidstvo sjednotí, projevujíc Lásku, která je jejím vyjádřením.

Něco takového, jako oddělená duše neexistuje. Jsme individualizované částečky jedné velké Nadduše, která je dokonalá a která je odrazem toho, co my nazýváme Bohem. Té skutečnosti, ve které žijeme, pohybujeme se a existujeme a která je Logem planety Země.


03.02.2006

Nahoru