Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Často kladené otázky a poznámky

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

Úvod

Tato stránka obsahuje časté otázky spojované s transmisí a účastí na ní. Vznikla jako odezva na otázky, které dostáváme v souvislosti s touto meditací a jejím účinkem na člověka a jeho život. Na dotazy odpovídají vedoucí jednotlivých sekcí (pokud není uvedeno jinak). Část dotazů je převzata ze stránek SHARE International magazínu, který EKOLAND klub odebírá.

Otázka ohledně Transmise:
"Určitě to chce trénink. Uvědomila jsem si, že přece meditace je stav bez myšlenek a u jiných tzv. meditacích neustále něco řešíš, s někým se setkáváš, něco vidíš, něco cítíš a tak Tě to nutí přemýšlet a tím pádem asi nejsi v meditaci. Anebo se mýlím? Tohle u transmisky nemám".

 

Odpověď:

U transmisky myšlenky na pozadí /nižší mozková činnost/ až tak nevadí. Ve skutečnosti mimo jiné u transmisky trénujeme na dobu, kdy budeme v napojení pořád u každé činnosti: psaní, mluvení, jakéhokoli činnosti a tvoření. Tehdy ale půjde o mentální polarizaci vědomí, která je dalším vývojovým krokem a nás lidstvo čeká během období Vodnáře (máme na to 2500 let). Tak, jak to mají dokonalí lidé, Mistři. Ti jsou v napojení 24 hodin nepřetržitě a mimo to pracují na spoustě jiných věcí.

Pokud je u transmisky navázano spojení, tak zase tak lehce se nezruší. Ale je žádoucí si nevšímat myšlenek, být bdělý a vracet se neustále pomocí Óm do Ádžnačakry. Nikdy se nezaměřovat na nějakou emoci spojenou s myšlenkou. V tu ránu jsme frekvenčně o pár čaker dolů (v solar-plexu) a přenášenou energii z budhické roviny znečišťujeme a směřujeme na astrální rovinu. Toto je nežádoucí. Astrál je rovina okouzlení, tužeb a iluzí, a tyto prvky v našich životech není důvod posilovat, ba naopak. Je potřeba se od nich oprošťovat. A vůbec, transmiska velmi ukázňuje emoční tělo, tj. astrální a pomáhá je stabilizovat v rekordním čase. I v tomto je velký přínos této meditace. Jinak s astrálním tělem, jako se svým nejsilnějším soupeřem, bojujeme množství životů. Ani fyzické tělo není tak "silné a problematické", jako naše tělo tužeb, přání a aspirací.

U transmisky energii nikam nesměřujeme, nepřemýšlíme o lidech, událostech a světadílech. Jinak bychom přímo tam energii posílali. Stačí, že energii transformujeme na nižší, tj. všeobecně lidem přijatelnější frekvenci. Mistři, kteří se starají o celou planetu ze své roviny lépe vědí, kam a v jakém potenciálu i polaritě energii posílat. Navíc, část energie se uskladňuje do rezervoáru pro účely transformace lidstva a dále pro pomoc při živelných a jiných katastrofách (tsu-nami, pád "Dvojčat" atd...)

U lidí, kteří začínají s transmisí, se čisté spojení s Nadjá počítá na vteřiny a minuty. Naštěstí se čas během meditace načítá. U začátečníků je průměrné spojení z hodiny tak 3, 4, 5 - 6 minut. Ale těch 5 minut čistého spojení (a čisté infúze svým nejvnitřnějším a nejpravějším Já) je klíčových a vydá za mnoho hodin jiných meditací. Z našich zkušeností, poté, co lidé chodili pilně rok - dva na transmisky, se spojení proloužilo na dvojnásobek až trojnásobek. Proto se v Indii a Tibetu lidé dají i zavřít do klášterů a jeskyní a třeba obětují i 1 život pro meditaci, aby si vytvořili pevné a nerušené spojení s Nadjá. Vědí, že příště se s tímto mozkem a kanálem už narodí a ejhle "jako by našel".

Ojedinělé a nejlepší výsledky (měřeno kinezjologicky) byly přes 60 % z času trvání meditace. Jednalo se o lidi, kteří transmisku dělali asi 4 roky a meditovali i 8-9 hodin týdně. Nesmírně to těmto lidem pomohlo a posunulo je to v mnoha ohledech. Princip je tento: světlo Duše (Nadjá) osvěcuje (prosvítá) mentálním tělem a odhaluje jednu iluzi za druhou. Padají nepravdy a polopravdy a okouzlení, kterými všichni trpíme. Zajímavým vedlejším účinkem bylo i to, že se v jednom případě o hodně zvýšilo člověku IQ, což dotyčný připisuje jedině této meditaci. Nic jiného speciálního jinak se sebou nedělal.

Transmiska je tvrdá práce a není pro líné. Každý se musíme pořádně snažit o pozornost a soustředění do Ádžny. A nejen si "hovět, bloumat, pobývat v pasivním stavu, kdy vědomí uteče na 100 % do solaru, jelikož tam je zvyklé vždycky pobývat (u většiny běžných lidí).

U transmisky, pokud je mozek ve sladění s Vyšším já, tak se dostáváme do přítomnosti a vědomí Vyššího já.
Je to jako být "v Boží přítomnosti", v chrámu. A tehdy probíhá "infúze energiemi" pro človíčka zde dole v inkarnaci.

Po různě dlouhém meditačním tréningu, samozřejmě Ti, co řádně meditovali v minulých životech, tak dříve, najednou spontánně dojde k tomu, že si tu Duši - Nadjá, člověk uvědomí a ví, že je v Ní.

Jak to přiblížit? Ideálně to vypadá takto: jako stav, jako když letadlo, po předchozích turbulencích, vyletí nad mraky a pluje v klidu a míru, nerušeně, ve věčnosti. Tehdy tam již není "osobnost, ego, malé oddělené já ani čas anebo jak to každý nazýváme". Nejdříve to jsou střípky, letmé okamžiky, záblesky a pak se prodlužují.... Když to jednou přijde, pak už člověka meditace táhne, protože nic úžasnějšího v životě nezažil.

 

Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 6/2006)
Nedávno byl do kin uveden film: "Da Vinciho kód". Uvádí se v něm, že obraz "Poslední večeře" obsahuje skryté kódy.

1. Je to pravda? 2. Je osoba na obraze vedle Ježíše identická s Marií Magdalénou? 3. Měli Ježíš a Marie Magdaléna spolu dítě?

Odpověď:

1. Ne. 2. Ne, je to učedník Jan ("miláček Páně"). 3. Ne, kniha i film Da Vinciho kód jsou pouhou fikcí.

 
Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 5/2006)
V poslední době se mnoho píše o Marii Magdaléně v souvislosti s bestsellerem Dana Browna "Da Vinciho kód" a prací Margaret Starbird ohledně vztahu Ježíše a Marie Magdalény.

1. Můžete říct, zda jejich vztah je opravdu modelem pro zdravý a vyvážený stav vědomí s ohledem na mužskou a ženskou polaritu?

2. Když Maitréja přijde a bude nás inspirovat ke změnám stávajících struktur, postupně přijmeme tuto rovnováhu polarit v novém věku?

Odpověď:

1. Tak zvaný "vztah" mezi Ježíšem a Marii Magdalénou je postaven na fantazii a sentimentalitě. Opravdový vztah mezi těmito dvěma historickými postavami byl vztahem Mistra a žáka: Maitréji skrze Ježíše a jeho učednice Marie.

2. Ano.


Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 6/2006)
Podle Malachiášova proroctví, které bylo po prvé zveřejněno v roce 1595, bude celkem 111 papežů. Současný papež Benedikt XVI. ("De gloria olivae"), je zmiňován jako poslední. Je to pravda?

Odpověď:

Zcela jistě to vypadá tak, že Benedikt XVI. bude posledním papežem. Existuje staré polské proroctví: "Tehdy, když Polák se stane papežem, se Kristus vrátí na svět". Smrt Janu Pavlu II. zabránila v tom, aby viděl Maitréju, ačkoliv se mu do rukou dostalo několik výtisku mých knih. Papež Jan Pavel II. napsal ve svém knize těsně před smrtí, že by mohla být pravda, že na světě je nový Budha, ale že by neměl být zaměňován s Ježíšem Kristem.


Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 6/2006)
Prosím o zodpovězení mých dotazů ohledně Bhagavana Kalkiho z Indie.

1. Je jedním z Mistrů? 2. Je jeho "dikša" užitečná pro náš vývoj? 3. Můžeme skrze jeho učení dosáhnout osvícení? 4. Je on a Maitréja stejná osoba? 5. Spolupracuje se Sai Babou?

Odpověď:

1. Ne. 2. Nepříliš. 3. Ne. 4. Ne. 5. Ne.

Žádný z Mistrů, Maitréjových žáků, nepracuje zatím otevřeně ve světě. Nikdo vám nemůže "poskytnout" osvícení. Toho je schopno pouze vaše uvědomění. Existují dvě lóže. Jihoindická lóže, k níž patří tento člověk a Transhimalajská lóže, která Muktešváru nevnímá jako Mistra. Bhagavan je mistr určitého typu jógy, ovšem nikoliv Mistrem moudrosti, jak je zná Transhimalájská lóže, vedená Maitréjou. Bhagavan není Avatarem Kalkim. Tímto Avatarem je Maitréja.

 

Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 5/2006)

V časopisech SHARE International z 7-8/2001 jste se zmínil, že Šri Muktéšvara Bhagavan je Mistr. Někteří členové transmisních skupin se snaží projít jeho kursy osvícení, aby získali osvícení a stali se takto lepšími přenášeči energie. Nazývají ho Šri Kalki Bhagavan a v jižní Indii založil Univerzitu jednoty.

1. Je to stejný člověk, jako Šri Muktéšvara Bhagavan, o kterém se zmiňujete v časopise?

2. Je Bhagavan Kalki Mistrem anebo Avatarem?

3. Je on tím dlouho očekávaným Avatarem Kalkim, o kterém se předpokládá, že přijde na konci Kali jugy?

4. Bhagavan Kalki poskytuje 21denní kurzy, jejíchž součástí je trvalejší osvícení pomocí jim vytvořených změn v biologickém a nervovém systému mozků lidí, kteří pak následně jsou schopni předávat osvícení dalším lidem. V Japonsku již je mnoho lidí, kteří prošli tímto procesem osvícení. Je pravda, že jej doopravdy dosáhli?

5. Bhagavan říká, že jeho způsob osvěcování lidí je velkou službou lidstvu. Můžeme se stát lepšími přenášeči energie tím, že projdeme tímto 21denním kurzem v Indii?

6. Říkají, že osoba takto osvícená může pozvednout úroveň transmisní meditace ve skupině. Je to pravda?

7. Tento seminář stojí 8000 USD na osobu. K čemu Mistr potřebuje takové peníze?

Odpověď:

1. Ano.

2. Mistr jógy, nikoliv Duchovní hierarchie Země.

3. Ne. 4. Ne. 5. Ne. 6. Ne. 7. Dobrá otázka.

 


Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 6/2006)
Slyšel jsem kritiku na Sai Babu, která spočívala v tom, že prý provádí laciné triky. Potkal jsem několik z jeho následovníků, kteří vlastnili opravdu lacině vypadající prstýnky. On říká, že dárky bere z elementárních polí.
Odpověď:

Čím výše jste, tím více lidí se vás snaží stáhnout zpátky dolů. Nemůžete se dostat výše než Sai Baba. Ti, kteří jsou proti němu, se ho však snaží stáhnout dolů. Sai Baba však nemá zapotřebí nakupovat levné prstýnky, protože je může bez problémů materializovat. Pro něj to není žádný zázrak. Lidé jsou rozčarovaní, protože dostali "levný" prstýnek od Sai Baby.

Hlas ze sálu: Mně vadí, že si bere dárky z elementárního pole.

Odpověď B. Creme:

Ovšem vy nevíte, zdali je nevrací také zpátky!


Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 5/2006)
V časopise SHARE International z 7-8/2005 jste prohlásil, že Mistr, který byl kdysi Hemes stojí za knihou Františka Bardona "Brána k opravdovému zasvěcení". Podle Františka Bardona je tato kniha první z trilogie, jejíž další díly jsou: Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale. Byly tyto dvě knihy také inspirovány stejným Mistrem?
Odpověď:

Ano.


Otázka na pana Benjamina Creme (zdroj: časopis SHARE International 5/2006)
V časopise SHARE International z 7-8/2005 jste prohlásil, že Mistr, který byl kdysi Hemes stojí za knihou Františka Bardona "Brána k opravdovému zasvěcení". Podle Františka Bardona je tato kniha první z trilogie, jejíž další díly jsou: Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale. Byly tyto dvě knihy také inspirovány stejným Mistrem?
Odpověď:

Ano.


Otázka:
Jak jsou s transmisí slučitelné jiné praktiky, které provádíme za účelem našeho duchovního sebevzdělávání v součinnosti s transmisní meditací?

 

Odpověď:

Vedle transmise je běžné, že lidé provádějí i jiné další duchovní praktiky. Můžeme třeba chodit do kostela a účastnit se náboženských obřadů, meditovat jinými způsoby (zenová, budhistická anebo transcendentální metoda) a současně docházet do transmisní skupiny.

Každá naše osobní praxe a služba bude transmisí umocněna.

Jinou otázkou je, jak dlouho nás bude pak uspokojovat regulérní náboženství a kdy začneme hledat něco, co by nás naplnilo lépe. Transmise nám může dopomoct k efektivní proměně sama sebe a nalezení nových možností sebe-realizace.

Pouze bychom měli dát pozor, abychom návyky, zvyky a postupy z jiných průměrných esoterních skupin zanechali za dveřmi transmisní místnosti. Transmisní meditace je vysoce efektivní vědeckou metodou s přesnými pravidly. Zaslouží si, abychom ji plně respektovali, co do její metodiky. Jen tak lze zaručit čistotu napojení.


Otázka:

Slyšela jsem, že během transmise se může do ní infiltrovat negativní energie mimozemšťanů Zeta a že je nezbytné, abychom si vůči tomu vytvořili příslušnou ochranu.

Že jejich energie (tj. mimozemšťanů) je mimořádně silná, není radno ji podceňovat. Existují však metody diagnostiky těchto negativních energií a jejich eliminace. Účinně můžeme při tom spolupracovat s Plejáďany, diagnostikovat pomocí automatické kresby či SRT a podobně.

 

Odpověď:

Z tohoto dotazu je vidět, že se jedná o velké nedorozumění. V rozhovoru tazatelka přiznala, že knihu Benjamina Creme "Transmise - meditace pro Nový věk" nečetla a nebyla na ani jedné řádně vedené transmisní meditaci.

Ovšem, že věřím tomu, že to opravdu myslí dobře a nemá jenom zištný úmysl "prodat svoje zboží".

O transmisi něco slyšela, ovšem závěry činí ze svého naučeného pohledu a roviny, ve které "je jako doma".  Posuzuje transmisi skrze silnou clonu astrální iluze a v její reakci je patrné okouzlení různými diagnostickými metodami, kterým se nekriticky vydává všanc.

Všechna témata naznačená v otázce jsou již vysvětlena v knize "Transmise...".

 

Pro ty, kteří potřebují další vysvětlení uvádím následující:

Tedy, především nevím, o jaké konkrétní "energii mimozemšťanů Zeta" tady dotyčná mluví. V našem prostoru je mnoho různých energií a jenom NA NÁS SAMOTNÝCH ZÁLEŽÍ, NA JAKÉ ENERGIE SE NAPOJUJEME. Náš strach z mimozemšťanů nás bezpečně napojí na ně a nepomohou nám žádné ochrany, dokud si neuvědomíme, že my sami jsme příčinou svých potíží.

Mistr Benjamina Creme uvádí, že transmisní meditace je ZCELA A DOKONALE CHRÁNĚNÁ PŘED CIZÍMI ENERGIEMI. OVŠEM, NENÍ CHRÁNĚNA PŘED NAŠÍ VLASTNÍ ENERGIÍ. Vše podle zákona "stejné přitahuje stejné".

Pokud jdeme na transmisi vyrovnaní a naladění, budeme mít nádherný zážitek. Pokud jdeme se strachem, prohloubíme si depresi negativními vizemi a navíc znečišťujeme astrálními pocity mentální energii, kterou přenášíme my sami.

Žádné dodatečné "čištění" transmise nejenom že není potřeba provádět, ale je dokonce nežádoucí. Pročistěme se od emocí a jiných astrálních vlivů, uklidněme se a nalaďme se na práci, kterou se chystáme konat a to je to nejlepší, co můžeme udělat.

Pokud jde o různé techniky, spočívající na automatických kresbách, kyvadle, médiích a kanálech, SRT a podobně, všechny tyto metody mají původ nanejvýš v nižších astrálních rovinách. Zde sídlí množství bytostí, které jsou karmicky spojeny s člověkem a snaží se jej intervenovat, ovlivňovat a uplatňovat svůj vliv. Metody komunikace s médii a bytostmi vycházejí vždy z úrovně pokročilosti žáka. Není možné předpokládat, že astrálně orientovaný adept bude komunikovat s Mistrem či Archandělem. Mistr se začíná zajímat o žáka teprve potom, co dosáhne určité úrovně vývoje, nikdy ne dříve. Přípravná stezka pro komunikaci s Mistrem například u Benjamina Creme trvala v tomto životě více než 20 let a podobně tomu bylo i u Alice Baileyové!

Na druhé straně učedník na přípravné stezce se obvykle snadno stane středem zájmu právě astrálních bytostí různé povahy. Tyto se pak vydávají za Boha, Ježíše, Plejáďany, anděly a archanděly a mnoho dalších domnělých autorit. Občasnou výjimkou bývá metoda automatické kresby případně kyvadla, kde člověk komunikuje s podvědomím. Benjamin Creme říká, že tato metoda se hodí ponejvíce k osobní zdravotní diagnostice, nic víc.

Pokud jde o SRT (Spiritual Responsy Therapy), mám důvodné obavy, že proklamované napojení na ducha je zde také přísně individuální podle vývojové úrovně člověka. Většinou dojde k napojení na astrál a přenášení falešných informací od "někoho", kdo si s člověkem pouze hraje a má daleko k pravým duchovním informacím.

Sám mám zkušenost, že například kyvadlo "kývá" to, co chcete, aby ukazovalo. Považuji jej za naprosto nespolehlivé pro tak důležitou diagnostiku, jako je "intervence cizími energiemi". To stejné platí pro další podobné metody typu SRT apod.

Nečekejme zázraky od metod, které k tomu nejsou určeny. Tyto způsoby patří mezi běžné školácké chyby lidí, kteří "přičichli" k duchovním naukám a provozují je jako svůj koníček nebo živnost. Podobné praktiky pak kazí dobré jméno a již vybudovaný kredit duchovního hnutí, stávají se terčem pro zbytečné útoky skeptiků, odrazují lidi od duchovního poznávání a slouží povětšině jako podhoubí pro skryté bujení ega.

 

Konec konců, Mistři sami uvádějí, že jim nedělají potíže různé "negativní energie", s nimiž si dovedou hravě poradit. Potíže jim způsobují vlažní učedníci, kteří se nechají od práce odvést jinými záležitostmi povětšinou astrální povahy.

Jednou z možností je, že dotyčná tyto informace o negativních energiích slyšela od někoho, komu bezvýhradně důvěřuje. K tomu mohu říct pouze tolik, že nikdo nás nemůže zbavit svobodné vůle, pokud to neuděláme my sami.

Přílišná důvěřivost v různé guru, kanály a média nás mohou postupně dostat do velkých potíží. Mistr proto nikdy neintervenuje žáka, počká až žák rozvine vyšší mentální schopnosti (mezi něž například patří mentální telepatie) a vždy mu nechává vždy svobodnou vůli, aby se rozhodl sám.

Při posuzování podobných informací jako v otázce tedy buďme nanejvýš opatrní a skeptičtí a prověřujme neustále z mnoha různých úhlů pohledu.


31.08.2006

Nahoru