Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Velká invokace

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

 

Nechť z bodu světla v Mysli Boží proudí Světlo v mysl lidí 

Kéž Světlo sestoupí na Zem!

 

Nechť z bodu lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí 

Kéž se Kristus vrátí na Zem!

 

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá, 

kéž účel malé lidské vůle vede, 

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

 

Ze středu, jejž lidské plémě zveme, 

nechť plán Lásky a Světla vzejde 

a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.

 

Kéž Světlo, Láska a Síla 

obnoví tento plán na Zemi!

 

Velká invokace je modlitbou velké síly. Skrze její vyslovení každá přenosová skupina může vyvolat Kristovy energie a energie Mistrů a sloužíce jako nástroj, dovolí energiím protékat skrze svá energetická centra jednoduchým a přitom vědeckým způsobem. 

Je to světová modlitba, není majetkem žádné skupiny ani sekty. Doporučujeme, abyste ji používali a rozšiřovali pro užitek lidstva. Skrze ní pak proudí dobrá vůle proměňujíc vzájemné sousedské vztahy kdekoli na Zemi.


03.02.2006

Nahoru