Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Pro sdělovací prostředky

 

Mezinárodní sdílení

Úvod

Kdo je Maitréja

Pro sdělovací prostředky

Benjamin Creme

Nová skupina služebníků světa

Více o Benjaminu Creme

Vize a zjevení

Letáky ke stažení

 

Již od roku 1974, je britský spisovatel, umělec a přednášející Benjamin Creme hlavním mluvčím hlásajícím mimořádné poselství naděje.

Svými přednáškami, deseti vydanými knihami a pomocí časopisu Share International distribuovaného do 70 zemí světa, Creme informuje veřejnost o postupném příchodu vysoce vyvinutých jedinců, kteří jsou zde aby pomohli vést lidstvo ze současné ekonomické, politické a sociální krize.

Creme tvrdí, že vedoucím této skupiny je Maitréja, Světový učitel, kterého očekávají různé duchovní tradice pod různými jmény. Vysvětluje, že Maitréja nepřichází pro to, že reaguje na výzvu některé z těchto skupin, ani nebude shromažďovat stoupence. Mluví však k celému lidstvu - ať již má, či nemá náboženské vyznání.

Na těchto stránkách najdete informace o Maitréjovi. Mistrech moudrosti a o starobylé tradici, ze které pocházejí, jejich prioritách a o ohromných změnách, které se začínají dít ve všech oblastech lidské činnosti. Informace pocházejí z internetového úložiště www.shareintl.org

Pokud prohledáte internet na výskyt jména "Maitréja" najdete další sajty, které nabízejí různé verze tohoto zajímavého příběhu. Mohou, ale také nemusí podávat informace o stejném člověku, o kterém mluví Benjamin Creme. Informace, které můžete najít, mohou, ale nemusí být stejného charakteru. 

Záleží na každém jedinci, čemu bude věřit. Nicméně, pokud hledáte přímý popis této historické události očima Benjamina Creme, najdete jej možná na této stránce a na jinojazyčných zrcadlových stránkách, jenž jsou propojeny se stránkami v angličtině. Informace je možno získat také ve fyzické podobě v časopise Share International.

Informace zde uvedené je doporučeno prověřit si na www.shareintl.org, případně v některé z mezinárodních kanceláří, které spolupracují s Benjaminem Creme.

Zástupci mezinárodních periodik, kteří si přejí požádat Benjamina Creme nebo některého mluvčího časopisu Share International o rozhovor, mohou poslat své nacionále, zaměstnavatele, místo, telefon, a dobu své dosažitelnosti na adresu: media@shareintl. org. 

Novináři, kteří si přejí dostávat aktuální tiskové zprávy mohou zaslat e-mail se jménem, názvem organizace, adresou, faxem a telefony na adresu: media@shareintl.org. Tiskové zprávy jsou zasílány přednostně faxem. Poznámka: Poskytnuté informace je povoleno používat pouze za výše uvedeným účelem, je nutno se vyvarovat jiného způsobu jejich použití. 

Další zdroje: 

Mediální služba Share International provozuje soukromé internetové stránky pro novináře a výzkumníky. Tyto obsahují stovky článků, které mohou být všechny použity jako reference, nebo přetiskovány s povolením Share International. Pokud si přejete prozkoumat tyto stránky, prosím pošlete své jméno, název zaměstnavatele a telefonní číslo na adresu: media@shareintl.org. Adresu stránek dostanete v odpovědním emailu. 

Co dále? 

Velká americká televizní síť požádala Maitréju o rozhovor, k čemuž se on vyjádřil kladně. Toto interview se bude konat v nejbližším možném čase stanoveném Maitréjou. Obecně se má za to, že načasování tohoto rozhovoru má vztah ke globálnímu finančnímu krachu, jenž Maitréja předpověděl a který se blíží. Je nepravděpodobné, že by Share International anebo některá z jeho poboček získala předchozí upozornění ohledně času tohoto rozhovoru. Nicméně, pokud se tak stane, na těchto stránkách (stránky pro tisk, pozn. překl.) budou zveřejněny všechny náležité detaily. Po tomto prvním rozhovoru budou následovat další v Japonsku a nejspíš v Británii, což povede k mezinárodní tiskové konferenci a nakonec k Maitréjově "Dni deklarace". Mezitím vás zveme k tomu, abyste se připravovali čtením a získáváním informací z těchto stránek (myšleno originální stránky www.shareintl.org, jehož jsou tyto stránky překladem. pozn. překl.) 

01.02.2007

Nahoru