Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Aktuality a komentáře

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

G. Niebuhr, 1996, New York Times

S příchodem roku 2000 roste počet těch, kteří s přelomem tisíciletí spojují ohromnou metafyzickou změnu. Například v posledním desetiletí bylo vydáno několik knih, komerčně velmi úspěšných, které uvádějí data Kristova druhého příchodu a vzbudily ohromný ohlas. Jedna z nich předpovídala tuto událost na září 1988, jiná uváděla termín na pozdní léto roku 1994. Není však třeba říkat, že nic z toho se nestalo pravdou.... Podobná historická zastavení jsou charakteristická především pro křesťany.

V průběhu uplynulých dvou desetiletí sděluje pan Benjamin Creme svým posluchačům na přednáškách informaci, že mesiášská postava, očekávaná všemi velkými náboženstvími se brzy odhalí sama a způsobí, že planeta se stane lepším místem pro život.

Idea univerzálního spasitele není vlastní pouze panu Cremovi. I jiní lidé v minulosti, podobně jako on, prohlašovali podobné skutečnosti. Ovšem pan Creme, bělovlasý sedmdesáti tříletý muž s jemným hlasem přitahoval davy ve Spojených státech a také jiných zemích tím, že nabízel detailní a rozhodně pozitivní popis změn, které jsou podle něj již v procesu uskutečňování.

Jak říká, tato planeta brzy uslyší o člověku, zvaném Učitel světa, jehož osobní jméno je Maitréja, vůdce Mistrů moudrosti. Svět se má dozvědět také o Mistrech samotných, hrstce „dokonalých lidí“, kteří slouží jako ručitelé pro uskutečňování Božího plánu pro Zemi.

Creme říká, že Maitréja opustil svůj příbytek v Himálaji ve „vytvořeném“ lidském těle a odcestoval dne 19. července 1977 do Londýna. Od té doby zde žije v jihoasijské přistěhovalecké komunitě. Připravuje se na „Den deklarace“, kdy se odhalí světu prostřednictvím globálních televizních kanálů. Bude vyučovat umění, jak budovat novou civilizaci k dobru všech lidí.

Creme říká, že o plánech Maitréji je zevrubně informován pomocí telepatické komunikace s jiným Mistrem, jehož jméno prozatím odmítá odhalit.

Jak je možno dočíst se v jeho knihách, v prohlášení, které je zcela nesporné, jeho příběh je „příliš fantastický, než aby mu bylo možné věřit“. Ovšem pan Creme nemluví z platformy církevní, nýbrž esoterní.

Pokud se Crema zeptáte na lidské zdroje, které ho inspirovaly, odpoví vám, že je studentem spisů Heleny Petrovny Blavatské a Alice A. Baileyové. Jejich knihy měly hluboký vliv na široký záběr současných duchovních směrů zvaných Nový věk. Tvoří směsici prvků východního a západního mysticismu spolu s velkou porcí myšlení přijímající ideu o zdokonalování sebe sama.

Je známo, že madam Blavatská byla mediem ruského aristokratického původu. V roce 1875 založila v New Yorku Theosofickou společnost a mezi jiným hlásala, že lidé by mohli dosáhnout kontakt s duševní sférou za pomoci vyšších bytostí zvaných Mistry moudrosti.

Slečna Baileyová, bývalá theosofka, společnost opustila v roce 1923 aby založila Arkánskou školu. Její práce pokračovala dále publikací knih obsahujících diktáty, které dostala od jednoho z Mistrů a které předpovídaly příchod „Nové civilizace“ míru a osvícení.

Catherine Wessingerová, která je profesorkou religiozity v Loyolské Univerzitě v New Orleans, zmiňuje ještě i třetí ženu, která velmi přispěla k tomuto filosofickému proudu. Je jí britská feministka Annie Besantová. Ve funkci předsedkyně Theosofické společnosti působila v letech 1907 – 1933. Během této doby ohlašovala návrat Světového učitele, což je úkol, který bude naplněn bytostí zvanou Pán Maitréja .

Creme, který nikdy nebyl členem Theosofické společnosti, považuje spisy Blavatské za „přípravné“, pokud jde o odhalující se duchovní plán pro Zemi. Naproti tomu, spisy paní Baileyové vnímá jako „prostřední fázi“ předaného učení. „Lidé mne vnímají, jako kdybych v tom učení pokračoval“, říká dále. Nepochybně tomu u některých lidí tak je. Jiní se však vylekali.

Richard Kyle ve své knize „Hnutí New Age v americké kultuře“ (University press of America 1995) napsal, že když v roce 1982 zveřejnil v novinách své poselství o Maitréjovi a prohlásil že „Kristus je již zde“ tak tím pobouřil Evangelíky a Protestanty, a že jejich odpor proti všem New Age směrům velmi posílil.

Téměř jakoby naschvál se v New Yorku objevily letáky s pozváním na přednášku pana Benjamina Creme, na níž stála palcovými titulky otázka: „Proč byste měli věnovat pozornost tomu, co o „Druhém příchodu Krista říká tento chlápek?“

Pod ní se nacházely tři vtipné odpovědi, jedna vážnější než druhá typu: „Hledáte praktická řešení základních problémů lidstva?“ Pan Creme byl dotázán, jak se dívá na skeptiky: „Říkám, aby měli otevřenou mysl“ odpověděl. „Skepticismus je dobrý, pouze nemám rád cynismus.“

Řekl, že sám byl skeptikem, dokud neprošel kvalifikací. „když celý život studujete ta učení a jste každou chvíli v kontaktu s Mistry“, řekl, „poskytne vám to dokonale jasný pohled a schopnost vnímat pravdu.“

 

24.05.2007

Nahoru