Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Ukázky z knih

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Ukázky z knih

Kristus, Světový učitel, je již přítomen na Zemi, aby zahájil nový věk sjednocení

Pán Budha řekl + Výpis z Tibeťanova prohlášení z roku 1934

Zviditelnění Hierarchie

Nová skupina služebníků světa

 

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Benjamin Creme


Kristus, Světový učitel, je již přítomen na Zemi, aby zahájil nový věk sjednocení.

V současnosti spějeme do vrcholného období, které povede k událostem, jenž od základu změní dosavadní známý život. Ohromné proměny, které se odehrávají ve všech oblastech připravují zavedení zcela nových způsobů sociálního soužití a vztahů, které budou založeny na sdílení a spolupráci.
Někteří lidé to vše považují za předzvěst druhého Kristova příchodu. Pro jiné to znamená uvědomění faktu, že lidstvo může přežít pouze díky hluboké vnitřní proměně a připravenosti k přijetí nového směru v politickém, ekonomickém a sociálním životě. Co když oba tyto náhledy jsou správné?
Neustále roste povědomí o tom, že svítá nový spirituální věk pod vedením Duchovní hierarchie Mistrů moudrosti. Jedná se o lidi, kteří nás ve vývoji předešli a stali se dokonalými bytostmi. Jejich energie a ideje jsou stimulujícím faktorem naší evoluce a právě tito jedinci začínají přicházet ze svých prapůvodních útočišť, aby nás vedli do Vodnářského věku.
Nepřicházejí samostatně. Podle zákona o cyklech a s ohledem na potřeby lidstva se vracejí k práci v zevním světě spolu se svým čelním představitelem a vůdcem, Učitelem světa, kterého na Západě známe jako Krista.
Zakrátko zjistíme, že mezi námi žije člověk, který v sobě ztělesňuje naděje a touhy náboženských skupin, stejně jako praktické aspirace politických a ekonomických myslitelů na lepší život pro všechny.
Tento velikán, Maitréja Kristus, samotný Pán lásky, dne 19. července 1977 dorazil na tzv. „místo svého zájmu“, do jisté země našeho moderního světa. Chystá se ukázat lidstvu kroky, které by mělo podstoupit za účelem vnitřní regenerace a vytvoření civilizace založené na sdílení, spolupráci a dobré vůli, což by mělo vyústit nevyhnutelně v celosvětové bratrství.
Brzy budeme moci potkat člověka mimořádných vlastností, rozpoznat v něm jeho výjimečný duchovní potenciál, moudrost, šíři rozhledů, všeobsažnost a lásku. Člověka, který je schopen uchopit lidské problémy a naznačit řešení, ať už politických, ekonomických anebo také náboženských a sociálních dilemat.
Je boží, protože se zdokonalil a projevil božský potenciál, stejný jako je v každém z nás. Je také člověkem a přichází jako bratr, učitel a přítel, aby inspiroval lidstvo k vytvoření šťastnějšího a lepšího světa. Těm, kteří zareagují na jeho volání, ukáže cestu do stavu bytí, v němž realita, nebo-li Bůh, je vždypřítomnou zkušeností a jejichž vyjádřením je radost a láska.
Duchovní hierarchie a řád Nového světa
Lidé masově opouštějí církve, jelikož tato jim prezentuje obraz Krista, jaký většina přemýšlejících lidí není schopna přijmout. Tedy jako jediného syna Božího, kterého jeho milující Otec obětoval, aby spasil lidstvo od hříchů. Jedná se zde o tzv. krvavou oběť, přesně podle starého židovského Zákona. A ten, jako údajně jediný zdroj odhalení Boží přirozenosti jednou provždy, nemůže být doplňován a rozšiřován postupně tak, jak člověk sám a jeho vědomí rostou spolu se schopností přijímat další zjevení božské přirozenosti. Podobný názor mají někteří lidé na očekávání bájného a nevábného nebe, které by mělo nastat po skončení světa, kdy se má Ježíš vrátit na oblacích slávy za zvuku andělských trumpet a sestoupit z oblaků, aby převzal svoje dědictví a založil Boží království.
Většina současných přemýšlejících lidí „církevní vizi“ očekávaných událostí odmítla. Zůstala tak ovšem bez odpovědí o smyslu života a evoluce anebo bez jakékoliv další jasné ideje týkající se cesty vpřed. Postrádají také pevnou víru ve skutečnost existence Boha a Jeho neustálý kontakt a lásku k lidstvu.
Obzory odhalené esoterikou jsou tak zajisté mnohem racionálnější a přijatelnější. Jsou také více v souladu s dosavadním historickým poznáním, vědou a náboženstvími jinými než je křesťanství.
Esoteriku můžeme nazvat filozofií lidského evolučního procesu a nižších přírodních království. Není výhradně uměním či vědou, není také náboženstvím, i když obsahuje prvky všeho. Je vědou, která shromáždila spíše dynamickou nežli akademickou moudrost věků, pokud jde o její uplatnění v každodenním životě. Prezentuje systematický a srozumitelný výčet energetické struktury vesmíru a místa, jenž v něm člověku přináleží. Popisuje síly a vlivy, které působí v zákulisí projeveného světa. Je také procesem uvědomování si a postupného zvládání těchto sil.
Rostoucímu počtu lidí již nadále nevyhovuje čistě materiální pohled na svět, když celá jejich zkušenost tomuto protiřečí. Velcí indičtí jogíni a také Uri Geller nám opět a opět demonstrují vyšší stavy vědomí a schopnost zvládání hmoty na mnoha úrovních.
Důkazem rozšiřujícího se vědomí do dalších úrovní existence a poznání přesahující fyzické tělo a hutnou mysl, je nárůst zájmu o: východní filosofie a náboženství, reinkarnaci nebo-li zákon opětovného zrozování, nadřazenost mysli nad hmotou, éterické úrovně hmoty , homeopatii, akupunkturu, duchovní léčení a radiestézii. Všechno to jsou důkazy rostoucího uvědomování si širší reality, ve které žijeme.
To vše tvoří součást velké změny ve vědomí, která se nyní odehrává a má přímý dopad na způsob, jakým vnímáme staré myšlenkové modely. Cítíme, že tyto nejsou již adekvátní pro vyjádření našeho narůstajícího vnímání reality a prokazují připravenost pro nová odhalení.
Není pochyb, že všude probíhá nové duchovní probuzení, které musí vyústit do věku celosvětového bratrství. Je to ústřední myšlenkou přicházejícího věku Vodnáře. To, co se nyní odehrává, můžeme nazvat vyústěním vnitřního pnutí, které působí obrovské změny v lidském myšlení a vědomí. To povede k úplné reorganizaci světových institucí a sociálních struktur, které již nadále neodpovídají opravdovým lidským potřebám.
Po celém světě vznikají nové přístupy k realitě a nové hodnoty, které budou dominovat našemu životu a v přicházejícím věku budou přesněji definovány. To způsobí transformaci politických, ekonomických a finančních systémů ve smyslu zvýšení jejich racionality a souladu s nastupující linii vývoje.
V oblasti ekonomiky se stane nejdůležitější prioritou zavedení principu sdílení světové produkce. Tímto se eliminuje ohromná propast, která zeje mezi běžným životním standardem na Západě a velkými oblastmi „třetího světa“. Zajistí se tak mnohem spravedlivější a tudíž stabilnější situace. Přímým dopadem narůstajícího uvědomování si této potřeby je rostoucí zájem o sociálně slabé vrstvy a odhodlání těchto lidí řešit svou situaci.
Potřebné finanční změny musí být v souladu s logikou rovnoměrnějšího rozdělení světových zdrojů. Současný systém musí být nahrazen promyšlenější formou výměny zboží, která musí být založena na sjednané hodnotě pro produkci každé země. Vytvoří se tak mnohem rovnovážnější systém, který zmírní současnou nevýhodu těch krajin, které produkují přírodní produkty (komodity). Zavedení podobného systému by otevřelo dveře k mnohem zdravějším ekonomickým vztahům mezi národy na rozdílném stupni vývoje.
Současné politické systémy by měly být vnímány jako by byly na různém stupni přechodu, tudíž ne jako vzájemně vylučující se, jak se jeví nyní. Výsledkem bude dosažení větší harmonie ve světě.
Rostoucí zájem o záležitosti životního prostředí a ekologické problémy bychom mohli vnímat jako logický výsledek postupného uvědomování lidstva, že není oddělenou částí, nýbrž že tvoří integrovanou součást širšího celku přírodních království.
Toto uvědomění u mnoha lidí zahrnuje rozpoznání vyšších stavů vědomí, dosažených těmi, kteří tvoří objevující se duchovní království. Jedná se o Mistry a zasvěcence z celého světa. Po prvé v moderních časech byla jejich existence odhalena Helenou Petrovnou Blavatskou, spoluzakladatelkou Theosofické společnosti v roce 1875. Později, v letech 1919 – 1949, mnohem podrobnější informace o Mistrech a jejich práci podala Alice A. Baileyová. V v knize „Zviditelnění (externalizace) Hierarchie“ odhaluje fakta o plánovaném návratu této skupiny osvícených lidí k práci na fyzické úrovni. Podotýkám, že tento proces již započal.
Je průkazné, že člověk od svých primitivních počátků velmi pokročil. Každá civilizace a kultura přinesla malý krůček kupředu ve smyslu vyjádření lidského potenciálu. Mnoho lidí se domnívá, že tento evoluční proces po tisíciletí vedli, ve směru realizace Božího plánu, právě tito vysoce vyvinutí lidé, které esoterikové znají jako Duchovní hierarchii Mistrů. Historii lidstva můžeme vnímat jako způsob odezvy na ideje, které Mistři postupně uvolňovali do světa. Účelem jejich působení je navození pokroku v oblastech poznání a moudrosti, jejichž vyjádřením je například umění, věda, náboženství a politika.
Všechna náboženství udržují ideu velkého odhalení, které v budoucnosti poskytne Učitel anebo Avatar. Křesťané věří v Kristův návrat. Buddhisté očekávají příchod dalšího Buddhy, Pána Maitréji. Muslimové čekají příchod Ímáma Mahdího, hinduisté na příchod Bódhistatvy nebo Krišny a Židé vyhlížejí Mesiáše. Všichni očekávají „přicházejícího, který odhalí nové pravdy a povede nás do budoucnosti“.
Esoterikové jej znají jako Bytost, Učitele světa, nejvyššího představitele Duchovní hierarchie Mistrů. Očekávají jeho bezprostřední příchod nyní, kdy vstupujeme do věku Vodnáře.
V každé době přicházeli od Hierarchie učitelé, aby lidstvu umožnili další evoluční krok. Některé známe jmény, například: Herkules, Hermes, Ráma, Mitra, Vjása, Šankaračárja, Krišna, Buddha a Kristus. Ve své době již všichni byli dokonalí, všichni byli syny člověka a stali se syny Božími tím, že uskutečnili své vrozené božství.
Jsou ručiteli evolučního plánu lidstva a přírodních říší. Tento plán se realizuje prostřednictvím činnosti esoterické hierarchie Mistrů, která stojí v pozadí dění ve světě. Tvoří neviditelnou (protože nepoznanou) vládu planety. Mistři moudrosti jsou těmi členy lidské rodiny, kteří nám ukazují cestu vývoje. Jsou to ti, kteří již dosáhli dokonalosti stejnou cestou, jakou jdeme i my. Přijali zodpovědnost za vedení zbytku lidstva, aby dosáhlo stejné dokonalosti, jakou mají oni. Stojí za celým evolučním procesem, vedou a pomáhají lidem pomocí rozšiřování vědomí a postupného odhalování vrozeného vnitřního Božství člověka. Abychom se jako oni stali božskými, dokonalými a osvícenými bytostmi.
Esoterický proces známý jako zasvěcení, je vědeckou cestou k dokonalosti, kdy se člověk sjednocuje se svým zdrojem. Tento proces je vytýčen pomocí pěti hlavních kroků anebo bodů krizí či zlomů. Každé zasvěcení vyústí v ohromnou expanzi vědomí anebo uvědomění, které způsobí další prohloubení pohledu a poznání o pravé povaze reality.
Mistři, kteří dosáhnou pátého zasvěcení, již nadále se nepotřebují inkarnovat do prostředí pozemských zkušeností. Jejich rozhodnutí zůstat na Zemi je podmíněno touhou sloužit plánu, nikoliv osobní karmou.
Je důvod předpokládat, že mnozí (pokud ne všichni) z velkých postav lidské historie, byli vědomými zasvěcenci některého stupně, například: Pythagoras, Sokrates a Platón, Shakespeare, Dante a Bacon, Leonardo, Paracelsus a Mozart, král Ašóka, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln. Všichni svými životy a dílem prokazovali poznání dalších a vyšších úrovní vědomí a uvědomění světa významů a smyslu vnitřní syntézy.
Záhadná postava hraběte de Saint Germaine, který byl otevřeně uznán jako Mistr a zasvěcenec všemi evropskými soudními dvory 18. století, je jedním z několika Mistrů moudrosti, kteří žili veřejně v našem světě. Dopisy některých z Mistrů, kteří stáli za vytvořením Theosofické společnosti dodnes spočívají v Britském muzeu. Některé z nich byly vystaveny v listopadu 1975 u příležitosti 100-tého výročí uvedené společnosti.
Velká většina těchto osvícených lidí žije v odlehlých útočištích v horách a pouštních oblastech. Náš svět kontaktují pouze zřídka. Práci vykonávají prostřednictvím svých žáků za pomocí telepatické komunikace.
V esoterické tradici je známo, že Kristus není osobní jméno, nýbrž úřad Hierarchie. Současný držitel tohoto úřadu, Pán Maitréja, jej spravuje po dobu již 2600 let. On sám se projevil v Palestině skrze svého učedníka Ježíše okultní metodou „prostoupení“ Tuto metodu používají avataři nejčastěji. Kristus nikdy svět neopustil, nýbrž po dobu 2000 let čekal a plánoval, cvičil své učedníky a připravoval se na svůj úctyhodný úkol. Nyní dal ve známost, že nadešla doba, kdy on sám přijde na svět.

24.05.2007

Nahoru