Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Ukázky z knih

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Ukázky z knih

Kristus, Světový učitel, je již přítomen na Zemi, aby zahájil nový věk sjednocení

Pán Budha řekl + Výpis z Tibeťanova prohlášení z roku 1934

Zviditelnění Hierarchie

Nová skupina služebníků světa

 

Zviditelnění Hierarchie

Benjamin Creme

Dnes, kdy svítá Nový věk, jsou Mistři Hierarchie připraveni se vrátit. Děje se tak po prvé po mnoha tisících letech. Navracejí se do našeho současného světa, aby zahájili Nový věk sjednocení a bratrství. Za jejich asistence dojde k odhalení totožnosti Mistra všech Mistrů, Světového učitele. Toho, jehož Západ zná jako Krista. Duchovní Hierarchie se tak nechá veřejně poznat a provede nás vodnářskou zkušeností. Přicházejí a očekávají, že se chopíme své svobodné vůle a podnikneme potřebné první kroky směrem ke scelení, sjednocení a spolupráci. Objeví se společně s Kristem, svým čelním představitelem, a jejich přítomnost ve světě se stane nezvratným faktem. Když mluvíme o tomto opětovném příchodu Hierarchie máme na mysli pečlivě organizovanou činnost, která probíhá již nějakých třicet let. Není to náhodné dění a neděje se tak, aniž by tomu předcházely pečlivé přípravy. Ve skutečnosti se přípravy na tuto událost započaly v roce 1425. Od této doby všechny další aktivity Hierarchie směřovaly k uskutečnění této bezprecedentní a závažné události. Znamená to, že planetární Hierarchie Mistrů, jenž dosud pracovala po tisíce let na vyšších mentálních úrovních, se dopracovala do určitého vývojového stadia. Jeho dosažení si vynutilo opětovné uvedení Hierarchie do životních zkušeností fyzické úrovně a navíc ve skupinové formaci. Toto je základní příčina pro plánovaný a bezprostřední opětovný příchod Hierarchie. Užitek, který z toho lidstvu vyplyne není nahodilý. Hierarchie Mistrů musí opět, nyní jako skupina, symbolicky prokázat schopnost fungování současně na všech úrovních. Tím završí svou pozemskou zkušenost a připraví se na vstup do jednoho ze sedmi proudů vyšší evoluce.

Tyto proudy představují:

1. Cesta služby Zemi

2. Cesta práce s magnetismem

3. Cesta výcviku na planetárního loga

4. Cesta k Síriu

5. Cesta paprsků

6. Cesta, po které jde samotný Logos

7. Cesta absolutního synovství

O všech těchto cestách nevíme absolutně vůbec nic, ale výše uvedený seznam snad podá alespoň přibližnou představu o rozsahu evoluce, který na lidstvo čeká.

Kristovo rozhodnutí

Každý rok Hierarchie slaví tři duchovní slavnosti. Jsou to Velikonoční svátky, které se odehrávají za úplňku v Beranu. Bývá tomu obvykle v dubnu. Dalším je Budhův svátek Vesak. Dochází k němu v době úplňku v Býku v květnu. Třetí slavností je svátek Krista. On představuje zástupce lidstva. Dochází k němu za úplňku v Blížencích, v červnu. U příležitosti tohoto svátku v červnu roku 1945 Světový učitel, ten jehož nazýváme Kristem, oznámil své rozhodnutí opět se vrátit na svět. Podmínku je, aby lidstvo ze své svobodné vůle podniklo určité kroky, které povedou k nastolení řádu na Zemi.

Podmínky návratu byly následující:

• na Zemi musí zavládnout určitý stupeň míru

• ekonomické záležitosti se budou řídit principem sdílení

• energie dobré vůle se projeví a povede k nastolení správných mezilidských vztahů

• politické a náboženské organizace světa přestanou uplatňovat na svých následovnících autoritativní dohled nad vírou a myšlením lidí

Když mysl lidí se bude ubírat tímto směrem, bude se Kristus moci bezpochyby vrátit na Zem v co nejrychleji možné době.

Rozhodnutí Krista o návratu do otevřeného projevení vyplynulo z jistých důležitých událostí:

1. Po prvé použil velkou a starobylou mantru či modlitbu a předal ji světu k používání. V této námi srozumitelné a použitelné formě je nyní rozšířena jako Velká invokace. Byla lidstvu poskytnuta jako mocná technika, pomocí níž mohou být vyvolány energie Hierarchie za účelem nastolení potřebných změn. V současné době ji používají miliony lidí po celém světě.

2. Dvě velké kosmické bytosti nyní předávají své ohromné energie Kristovi. Prvním z nich je Duch pokoje a harmonie, který opět sestoupil na něj a prostoupil jej způsobem, podobným, jakým on sám prostupoval a pracoval skrze svého žáka Ježíše v Palestině.

Druhým je Avatar sjednocení, vyvolaný Hierarchií, který přivádí do našeho světa ohromnou čtyřnásobnou energii, která ze současné rozdělenosti postupně vytváří sloučení a syntézu. Oba dva stojí za Kristem a ohromným způsobem umocňují jeho sílu.

 

24.05.2007

Nahoru