Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Transmisní meditace

 

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

V současné době na lidstvo začínají působit Vodnářské energie. Vstupují do spojení s vyšší složkou naší bytosti, čili s duší a my často pociťujeme neidentifikovatelné nutkání. Cítíme, že toto puzení nás vede ke kontaktům s lidmi a situacemi, ve kterých nachází své uplatnění. Tento impuls, vznikající na úrovni duše, má název služba. Je jedním z těch velkých učení, které se v nadcházející době plně rozvinou. Služba Nové doby je nejúčinnější, je-li vykonávaná ve skupině. Je zajisté známo, že skupina může pojmout mnohem více energie, než osoba, která medituje o samotě. Transmisní meditace nabízí ojedinělou možnost sloužit lidstvu skrze spolupráci s jinými lidmi v místě svého bydliště.

Co je to Transmisní meditace?

Transmisní meditace je speciální druh skupinové práce, v průběhu které účastníci nabízí sebe (svá energetická centra, nebo-li čakry) jako nástroje pro transformaci (snížení vysokého potenciálu) duchovních energií, jenž pochází od Duchovní planetární hierarchie Mistrů. 

Mistři jsou staršími bratry lidské rasy, kteří střeží a vedou lidskou evoluci. Tímto způsobem zásobují planetu energiemi, které mění svět a které jsou takto více přístupné a užitečné pro lidstvo i pro další podlidské říše. Podle britského ezoterika a mezinárodního lektora Benjamina Creme je transmisní meditace nejdůležitější prací, kterou skupiny mohou nyní snadno vykonávat. Není v rozporu se žádnou jinou meditační praxi, kterou se běžně zabýváme. Ve skutečnosti individuální meditaci posílí, jako i další naše působení a službu. 

Transmisní skupina není místem, které by sloužilo individuálnímu poradenství, "channelingové" práci, kontaktům s astrální rovinou, ale ani s anděly a strážci, atd. Spíše opačně, při transmisní meditaci je třeba se těmto kontaktům vyhýbat. Je potřeba pouze a jednoduše odevzdat sebe sama službě světu. Vedlejším působením tohoto nezištného konání je stejně potom intenzivní duchovní vývoj všech zúčastněných. To, čeho je možno dosáhnout v průběhu 20 let individuální meditace, je možno dokázat v průběhu jednoho roku soustavné a pravidelné transmisní práce.

03.02.2006

Nahoru