Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Světelné triangly

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

Trojúhelníky ( = Světelné triangly)

V případě, že nepřipadá v úvahu vznik skupiny, anebo fyzická přítomnost v již existující skupině, je vhodné vytvořit mentální meditační trojúhelník. Je to také jedna z forem služby, i když její účinek je přece jenom o trochu menší. Trojúhelník je skupinou třech osob, které se v myšlenkách spojují na pár desítek minut tvořivé meditace. Není nutné, aby bydlely blízko, či měly dohodu o přesném čase konání své meditace. Jelikož vazby v jejich trojúhelníku jsou vytvořeny z mentální látky, mohou být oživeny i tehdy, jestliže pouze jeden z nich vykonává meditační práci.

Práce v trojúhelníku je jednoduchá. Je nutno se mentálně spojit s ostatními členy. Potom nahlas (pokud je to možné) pronést Velkou invokaci. Vizualizujte si svůj trojúhelník spojený se všemi jinými trojúhelníky a s transmisními meditačními skupinami po celé Zemi. Dívejte se, jak bílé světlo krouží v sítí ohniskových bodů a rozprostírá se takovým způsobem, že obklopuje svět, napomáhajíc takto zářením Světla a Lásky obejmout celé lidstvo.

Skrze praktikování trojúhelníkové metody je vytvářena a udržovaná světelná síť, nasycená vůlí k dobru a obalující celou planetu. Tato síť poskytuje nutnou spleť světelných vláken, která proudění duchovním energiím. Práce v trojúhelnících je rovněž cennou službou lidstvu a může se provádět společně s transmisní meditací.


03.02.2006

Nahoru