Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Hlavní témata

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Úvod

 

Mezinárodní sdílení

Úvod

Kdo je Maitréja

Pro sdělovací prostředky

Benjamin Creme

Nová skupina služebníků světa

Více o Benjaminu Creme

Vize a zjevení

Letáky ke stažení

 

1.

Hlavním účelem těchto stránek je přinést informace o příchodu Maitréji, Světového učitele a o jeho poselství naděje pro budoucnost. Následující text Vám poskytne stručný přehled materiálu uvedeného na těchto stránkách.

 

 

2.

Všechna velká náboženství očekávají další vývoj, který přinese budoucí Učitel. Křesťané čekají návrat Krista, budhisté příchod dalšího Budhy (Pána Maitréji), muslimové čekají Ímáma Mahdího, hinduisté reinkarnaci Krišny a Židé Mesiáše.

Studenti ezoterické tradice vědí, že to jsou rozdílná jména té samé osoby - Maitréji, Světového Učitele. Očekávají jeho brzký příchod na čele skupiny Mistrů moudrosti. Jsou to lidé, jako my, kteří již před námi prošli lidskou evolucí a kteří vždy skrytě vedli a inspirovali lidstvo.

Maitréja nepřichází jako náboženský vůdce, nýbrž jako pedagog, který lidstvu ukazuje na východiska ze současných nejkritičtějších problémů lidstva. Chce být lidstvu Učitelem. 

V nynějších časech velkých politických, ekonomických a sociálních krizí bude Maitréja inspirovat lidstvo k tomu, aby se chovalo jako jedna rodina a vytvořilo civilizaci, jenž by byla založena na sdílení, ekonomické a sociální spravedlnosti a globální spolupráci.

 

 

 

3.

Soška MaitréjiMaitréja nemá v úmyslu založit kolem sebe nové náboženství ani povolávat své následovníky, nýbrž učit lidstvo "umění seberealizace". První kroky, které bychom měli udělat jsou: "poctivost mysli, opravdovost ducha a nepřipoutávání se".

Sociální zájmy Maitréji jsou vyjádřeny jeho seznamem priorit: přiměřené množství jídla, přiměřené bydlení pro všechny, zdravotní péče, vzdělání a obecná práva pro všechny lidi. Jeho sociální odkaz je možno shrnout do několika slov: "Dělte se a zachraňte svět." Maitréja ví, že toto poselství přijmeme a že jsme na prahu období míru a dobré vůle.

 

 

 

 

 

 

 

4.

V posledních letech přicházely informace o Maitréjově příchodu převážně od Benjamina Creme, britského umělce a spisovatele, který toto téma prezentuje od roku 1974. Podle pana Creme Maitréja sestoupil v červenci 1977 ze svého dávného útočiště v Himalájích a usídlil se v indicko-pakistánské komunitě v Londýně. Jeho skutečnou identitu zná jenom několik lidí. Maitréja se veřejnosti zjeví postupně, aby nenarušil svobodnou vůli lidstva. Jako moderní člověk, který se zajímá o dnešní problémy, pracoval Maitréja na mnoha úrovních od roku 1977 za účelem přípravy lidstva na svou zjevnou přítomnost. Jeho mimořádná energie kterou ze zákulisí vylévá na svět, je podnětem pro dramatické změny na mnoha frontách, včetně pádu komunismu v Sovětském svazu, konec apartheidu v Jižní Africe, navázání přátelských vztahů mezi Východem a Západem a rostoucí sílu hlasu lidu v mnoha zemích, a také celosvětové ekologické aktivity.

 

5.

Maitréja se započal objevovat v roce 1988 osobně a také ve snech a vizích známým osobnostem, politikům z různých zemí a mnoha řadovým občanům. Zmírnění a uvolnění napětí na celém světě, které vzešlo z Maitréjových zjevení, umožnilo podat další důkazy jeho přítomnosti. V červnu 1988 se Maitréja z čista jasna objevil před 6.000 lidmi na léčivém a modlitebním setkání pod otevřeným nebem v Nairobi v Keni. Všichni jej okamžitě poznávali jako Krista.
Od roku 1991 do současné doby se Maitréja objevuje před shromážděními ortodoxních náboženských skupin po celém světě. Krátce lidi osloví v jejich vlastním jazyce a všichni v něm poznávají svého očekávaného Učitele. Poblíž těchto zjevení Maitréja tvoří léčivé prameny. Tyto léčivé vody v Mexiku, Německu, a Indii přitahují miliony návštěvníků.

 

6.

Cross of lightV červnu 1988 jeden ze spolupracovníků Maitréji naznačoval, že znaky Jeho přítomnosti ve světě se budou množit. "Chystá se zaplavit svět takovými událostmi, které lidská mysl nepochopí." Plačící a krvácející sochy, léčivé světelné kříže a prameny, vzkazy, napsané na semenech plodů a zelenině, bronzové a kamenné sošky, které jakoby pily mléko - skrze tyto neustále se množící zjevení, která jsou často uváděna v médiích, se dotýká srdcí milionů lidí, a tímto je připravuje na svůj brzký příchod. Tyto zázraky také posilují lidskou naději a očekávání věcí příštích.

 

 

 

 

 

 

 

7.

V nejbližším možném okamžiku odhalí Maitréja svou pravou totožnost. Skrze rostoucí veřejnou odezvu na jeho přítomnost bude Maitréja zván, aby mluvil k celému světu pomocí komunikačních kanálů televizních sítí. Tohoto dne Deklarace jej uvidíme v televizi, i když vlastně nebude vůbec mluvit. Mentálně prostoupí celé lidstvo a každý z nás uslyší jeho slova telepaticky ve svém vlastním jazyce... Tento zážitek se stane i těm, kteří se právě nebudou dívat na televizi. Jeho energie lásky vstoupí do srdcí lidí a povzbudí lidstvo k záchraně světa. Současně se stanou stovky tisíc spontánních uzdravení. Takto všichni pochopí, že je opravdovým Světovým Učitelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

V dubnu 1988, začal Maitréjův spolupracovník pravidelně komunikovat se dvěmi novináři ohledně Maitréjova učení a předpovědí světových událostí. Tato informace byla zpřístupněna světovému tisku a také publikována v Share International magazine. Maitréja předpověděl dramatické a nečekané mezinárodní události týdny, měsíce, dokonce léta předtím, než se staly. Obsahem předpovědí byla zpráva o pádu Sovětského svazu, osvobození Nelsona Mandely a průlom v mírovém procesu na Středním Východě.

Tyto předpovědi nám byly dány především za tím účelem, aby objasnily jeden z nejdůležitějších zákonů, ovládajících naše životy -  Zákon Příčiny a Následku, který je známý také pod jménem Zákon Karmy. Maitréja říká, že skrze pochopení a práci s tímto zákonem můžeme řešit současnou sociální, politickou, ekonomickou a environmentální krizi.

Maitréjovy předpovědi se týkají širokého rozsahu témat, například politických událostí přírodních katastrof, vědeckých objevů a zvláštních jevů (zázraků). Předpovědí, která se již naplnila, je například hrozící krach burzy cenných papírů, který započal v Japonsku.

 

 

 

 

9.

V období od září 1977 do června 1982, britský spisovatel a lektor Benjamin Creme přijal sérii 140 poselství Maitréji, světového učitele. Jejich příjem probíhal během Cremových veřejných přednášek v Londýně cestou mentálního prostoupení (zastínění), či duchovní telepatie, která však nemá nic společného s medialitou nebo channelingem.

Skrze tento způsob komunikace Maitréja navrhuje soubor kroků, které je potřeba udělat pro uskutečnění žádoucích ekonomických a sociálních změn. Nabádá lidstvo aby nově vybudovalo svět na základech a principech bratrství, sdílení a lásky. Naznačuje také, jak jej můžeme poznat a naléhá na lidi, aby hlásali Jeho přítomnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

V současnosti mnoho lidí hledá způsoby pomoci světu a vybudování mocnějšího spojení se svou duchovní přirozeností. Oba tyto cíle je možno dosáhnout současně pomocí transmisní meditace. 

Transmisní meditace je skupinová forma práce, která umožňuje "snášet" vysoké duchovní energie, které neustále proudí k naší planetě. Během přenosu Mistři moudrosti řídí sestup energií z duchovních úrovní skrze energetická centra (čakry) zúčastněných vysoce vědeckým způsobem. Tento proces slouží jejich zpřístupnění lidstvu a dalším královstvím přírody. Mistři přesměrovávají sestupující energii na základě jejich dokonalého pochopení našeho světa kamkoliv je jí zapotřebí v daném okamžiku. Tímto způsobem přetvářejí svět k lepšímu. 

Transmisní meditace je bezpečnou, vědeckou a nesektářskou činností. Není v protikladu se žádnou náboženskou, či duchovní praxí. Naopak, prohlubuje osobní meditaci a další duchovní činnosti, které provádíte.

 

Doufáme, že se vám líbil tento stručný úvod do problematiky druhého příchodu Světového učitele Maitréji-Krista. Zveme Vás do sekce Základních informací k další prohlídce tohoto poselství naděje.

01.02.2007

Nahoru