Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Výzva místním skupinám

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

Stavba mostu

Transmisní skupiny jsou spojovacím článkem mezi Hierarchií a učedníky pracujícími ve vnějším světě. Pomáhají stavět most od lidstva k duchovnímu království. A proto bude neustále existovat potřeba této práce, aby lidstvo využilo příležitost, kterou dovoluje Kristova přítomnost mezi námi. Je to služba, do které se můžeme zapojit do konce svého života s vědomím, že napomáháme proměně vedoucí k příchodu Nové doby.

Výzva místním skupinám

Ochotně vám předáme seznam skupin ve vašem okolí anebo jména osob, se kterými se můžete spojit za účelem vytvoření skupiny. Pokud žádná místní skupina zatím neexistuje, doporučujeme založení nové, vaší vlastní. Je to velmi jednoduché, nezabere to mnoho času ani úsilí.

Abychom byli dál schopni napomáhat vzájemnému seznámení ochotných zájemců ke službě, potřebujeme mít aktuální seznam. Prosíme proto o oznámení o založení skupiny, abychom mohli k vám nasměrovat další lidi. Prosíme také o to, abyste se s námi podělili o vaše postřehy a nápady ze svých zkušeností ve skupině. Očekáváme, že nám napíšete.

Jak začít?

Začněte tak, že obětujete sebe a všechno, čím jste a čím jste byli, pro službu světu, pro službu svým bratrům a sestrám.

Nedovolte, aby minul jediný den, kdy neuděláte nějaký skutek opravdové služby a buďte si jisti, že vám budu pomáhat.

Cesta služby je pro lidi jedinečná, jelikož je cestou, která nás vede k Bohu.

Mí lidé se shromažďují kolem mne, reagujíc na moji výzvu a dosahujíc tak více, než jsou sami schopni vědět.

Společně formujeme nový a lepší svět.

Kéž byste byli otevřeni a připraveni na mou výzvu v okamžiku, kdy přijde!

Jak meditovat?

Všichni, kteří se setkávají ve skupinách za účelem transmisní meditace, ať starosti a problémy všedního dne nechají za sebou.
Účastníci meditace by při setkání měli být vnitřně ztišeni a nemluvit mezi sebou o žádných delikátních ani kontroverzních záležitostech. Po usednutí k meditaci všichni provedou několika minutovou relaxaci, každý jak umí a pak vedoucí meditace, anebo jiná pověřená osoba začne tím, že zanotuje hlasitě "OM", všichni se k němu přidají. Celkově se zpívá třikrát. Potom společně se pronese zpaměti, či přečte Velká invokace.

Dále, pro rychlejší přivolání přílivu energií může někdo z účastníků nahlas přečíst některý z Kristových prostupů (jsou vysoce energetické). Ostatní mají již oči zavřené a jejich pozornost je zaměřena do centra Adžna. Později dotyčný hasí světlo a tím začíná vlastní meditace. Všichni své vědomí soustředí do 6. čakry. Ten, kdo vede meditaci, má za úkol každých 15 či 20 minut hlasitě znovu všechny upozornit k udržování pozornosti. Vyhovují věty: "Koncentrujeme se na 6. čakru. Ve své mysli intonujeme slovo OM".

Každý z účastníků meditace přivolává do své Ádžňa čakry slovo OM, které si v duchu zpívá. Je to důležitý prvek této meditace, jelikož u většiny z nás po nějaké době pozornost klesá z bodu Adžna dolů do míst solar plexu, tj. na astrální rovinu. A správné provedení transmisní meditace se týká ale roviny mentální! Prosím, abyste na tohle pamatovali.

Transmisní meditace by měla trvat nejméně hodinu, ale ještě lepší by bylo meditovat dvě až tři hodiny. Samozřejmě doba trvání meditace by se měla zvyšovat postupně se vzrůstající praxí.

Po ukončení meditace vedoucí s celou skupinou opakuje třikrát slovo: ŠÁNTÍ. A potom dodává: "Prosíme Mistry moudrosti o pomoc v léčení sebe sama či svých blízkých". A začíná první, například: "Prosím o vyléčení mé manželky Anny anebo dcery Evy, atd." To stačí. Není nutno uvádět příjmení, datum či místo narození, ani říkat název nemoci, kterou daná osoba trpí. Každý ukončuje svou prosbu slovem AMEN, tímto předává iniciativu dalšímu člověku sedícímu vedle. Prosby o pomoc skončí, kdy odevzdávané slovo se vrátí opět k osobě, která řídila meditaci.

Následuje konec meditace. Všichni povstanou a v úplném klidu se rozcházejí domů.

Je důležité, abychom po meditaci málo mluvili, poskytujíc tímto čas našim čakrám, aby poté, co skrze ně proudily energie z vyšších kosmických rovin, se mohly v klidu navrátit do normálu.


03.02.2006

Nahoru