Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Transmisní meditace

Transmisní skupiny v Česku a na Slovensku

 

Co je Transmisní meditace?

Vznik skupiny

Způsob provedení přenosu

K čemu dochází po dobu přenosu?

Světelné Triangly

Kosmická číselná hra

Energie - faktor změny

Mistr Djwahl Khul ohledně meditace a služby

Velká invokace

Výzva místním skupinám

Často kladené otázky

 

Vznik skupiny

Pro zorganizování transmisní meditační skupiny není potřeba nic víc, než záměr a touhu sloužit. Skupina může začít své působení s jakýmkoliv počtem osob. Dokonce 3 meditující osoby, které meditují v trojúhelníkovém uspořádání, mohou velmi efektivně přenášet energii. 

Jednoduše můžete začít takto, že pozvete k sobě pár přátel s podobnými zájmy a nabídnete jim pravidelné schůzky. Můžete je vést k tomu, aby oni zvali postupně další své známé. Pravidelnost je velmi důležitá. Skupina by si měla zvolit konkrétní den (dni) a hodinu a toto dodržovat. V takovém případě Hierarchie může počítat s tím, že skupina bude k dispozici ve stanoveném čase a energie této skupiny může být připojená k celkové práci. 

Pokud se podaří stanovit jistý řád, meditace se stává důležitým a výjimečným bodem soustředění v životě všech zúčastněných. V některých skupinách před meditací se napřed vyučuje či diskutuje o "Odvěké moudrosti a věčných pravdách". Je to obrovských rezervoár poznání, který tvoří základ všech filozofických a náboženských idejí. 

Tato činnost může napomoci při budování skupinového vědomí a to zvláště v tom případě, pokud pravidelně přicházejí noví zájemci. Jiné skupiny raději omezí svou činnost pouze na samotnou transmisní meditaci. 

Oba způsoby jsou stejně účinné. Transmisní meditace je nejjednodušší metoda služby lidstvu, stejně jako pomocí, která směruje k proměně našeho světa.


03.02.2006

Nahoru