Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Ukázky z knih

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Ukázky z knih

Kristus, Světový učitel, je již přítomen na Zemi, aby zahájil nový věk sjednocení

Pán Budha řekl + Výpis z Tibeťanova prohlášení z roku 1934

Zviditelnění Hierarchie

Nová skupina služebníků světa

 

Zasvěcení lidská a sluneční

Pán Buddha řekl:

že nemáme věřit něčemu, co bylo řečeno, jedině proto, že:

 to „někdo řekl“;
 ani tradicím proto, že nám je odkázali staří národové;
 ani šířeným zvěstem jako takovým;
 ani spisům mudrců jenom proto, že je psali mudrci;
 ani fantaziím, o kterých se domníváme, že nám byly vnuknuty Dévy (východní název pro Anděly) v domnělé duchovní inspiraci;
 ani domněnkám odvozeným volně z našich nahodilých předpokladů;
 ani tomu, co se nám zdá být obvyklou nezbytností;
 ani pouhé autoritě učitelů či mistrů.

Ale máme uvěřit, jestliže spisy, nauky nebo rčení odpovídají našemu úsudku a vědomí.

„Proto“, řekl nakonec, „jsem vás učil, abyste nevěřili něčemu jen proto, že jste to slyšeli.
Ale abyste věřili svému vlastnímu uvědomění a pak jednali v co nejúplnější shodě s ním.“

(Tajemná nauka, III. str. 401)

Výpis z Tibeťanova prohlášení (zveřejněno v srpnu r. 1934)

Postačuje sdělit, že jsem Tibeťanem a učedníkem jistého stupně. Moc vám to neříká, poněvadž učedníkem je každý, počínaje nejskromnějším aspirantem, až po samotného Krista a výše. Žiji ve fyzickém těle, stejně jako ostatní lidé. Přebývám na pomezí Tibetu a někdy (z vnějšího úhlu pohledu) předsedám velké skupině tibetských lámů, pokud mi to moje další povinnosti dovolí. Tato skutečnost vyvolala zprávu, že jsem opatem jistého lámaistického kláštera. Ti, kteří jsou se mnou spojeni v práci pro Hierarchii (a to jsou všichni skuteční učedníci), mě znají ještě pod jiným jménem a v jiné funkci. A. A. B. ví, kdo jsem a zná moje dvě jména.
Jsem vašim bratrem, který putoval po stezce o něco déle, než průměrný student a proto přijal větší zodpovědnost. Jsem ten, kdo zápolil a probojoval cestu ke světlu ve větší míře, než aspirant, čtoucí tento článek. Proto musím světlo předávat dál bez ohledu na námahu. Ve srovnání s věkem jiných učitelů nejsem stár, ale také nejsem mladý a nezkušený. Mým úkolem je učit a šířit nauku o odvěké moudrosti všude tam, kde nacházím odezvu. Činím tak již dlouhá léta. Snažím se také pomáhat Mistrovi M. a Mistru K. H., kdykoliv se k tomu naskytne příležitost. Již dlouho jsem spojen s jejich prací a s nimi samotnými. Výše uvedenými slovy jsem vám řekl mnohé. A přece jsem nepověděl nic, co by vás mohlo přimět k tomu, abyste mi nabízeli onu slepou poslušnost a oddanost, které cituplný aspirant nabízí svému guruovi a Mistru, se kterým se zatím nemůže kontaktovat. A tento vysněný kontakt se neuskuteční do té doby, dokud se aspirantovo citové zanícení nezmění v nezištnou službu lidstvu a ne Mistrovi.
Knihy, které jsem napsal, jsou vyslány do světa bez nároku na jejich přijetí. Mohou a nemusí být správné, pravdivé a užitečné. Je na vás, abyste prozkoumali jejich pravdivost pomocí ověření v praxi a jejich užitečnost pomocí intuice. Ani já ani A. A. B. nemáme nejmenší zájem na tom, aby byly označeny za inspirované dílo a aby někdo (se zatajeným dechem) o nich řekl, že jsou dílem jednoho z Mistrů. Pokud pravdy v nich odhalené doplňují a navazují na to, co již bylo světu sděleno dřívějšími naukami, pokud informace vzbuzují touhu a vůli sloužit, pozvednout se z emocionální roviny na úroveň mentální (kde jedině lze Mistry nalézt), pak knihy splnily svůj účel. V případě, že předané učení se shledá s odezvou osvícené mysli pracovníka ve světě a vyvolá rozbřesk intuice, pak ať je přijato, nikoli však dříve. Pokud moje sdělení dojdou výsledného potvrzení či osvědčí se jako pravdivé dle „zákona o souvislostech (analogiích)“, pak je vše v pořádku a jak má být. Pokud by tomu tak nebylo, nechť učedník nepřijímá, co bylo sděleno.

 

24.05.2007

Nahoru