Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Zázraky a neobvyklé fenomény

Zázraky a neobvyklé fenomény

Nové zázračné fenomény, magazín Share International duben 2006

Nová víra, nové léčení

Maitréjova dlaň

Zázračné sochy

Krev svatých

Zázraky v Chorvatsku

Tělo ruského lámy odolává času

Poselství na skořápce

Světelné kříže v Berlíně, 12. 1. 2006

 


Ve zprávě z listopadu 1997 Maitréja prohlásil:

"Ti, kteří hledají znamení, naleznou je."

Od té doby vzrůstající počet zázračných fenoménů zaplavuje svět: zjevení, světelné kříže, léčivé studny, plačící ikony a sochy.

V květnu 1988 Maitréjův společník prohlásil v Share International:

"Počet důkazů Maitréjovy přítomnosti bude vzrůstat. Chystá se zaplavit svět událostmi, které mysl nemůže nikdy pochopit."


Světelné kříže

Tyto světelné kříže se objevily během přednášky o Druhém příchodu Krista v esoterickém centru Akazienhof na Akazien str. 27 v Berlíně. Na přednášce se zrovna mluvilo o světelných křížích a přítomné téma velmi zajímalo.

Po ukončení přednášky se jedna paní vrátila ze schodiště a vzrušeně sdělovala, že schodištní okna jsou pokryta světelnými kříži. Ačkoliv se podobné přednášky na místě konaly již několikrát, nikdy předtím podobný jev nebyl viděn. Kříže vyzařovaly silnou energii a všichni přítomní se cítili velmi šťastni.

Zaslali: Petra Schaw a Olav Sydow z Berlína

(Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že kříže jsou dílem Maitréji.)

Tyto světelné kříže se objevily v Berlíně,
dne 12. ledna 2006

 
 
 

Nová víra, nové léčení

Vážená redakce,

Skupina lékařů se v roce 1990 v Paříži zabývala nárůstem vlivu "holistické medicíny" a "guruů", kteří pokládají ruce a "předstírají" léčení ve jménu Kristově. Několik z jejich pacientů opustilo konvenční nemocnice a vyhledalo odlišný způsob léčby. Lékaři se rozhodli důkladně prodiskutovat tuto záležitost. Schůzka se konala jednoho dne v místnosti se dvěma východy na prvním podlaží. Jeden východ vedl na otevřené prostranství. Po započetí jednání uviděl jeden z lékařů za francouzskými okny siluetu někoho, kdo se chystá vejít. Šel otevřít dveře, ale člověk za nimi najednou zmizel. Opakovalo se to celkem čtyřikrát. 

Při páté příležitosti zmatený lékař, jakmile otevřel dveře, udělal snímek. Setkání pojednávalo o rozdílu mezi "vědou a vírou". Obě témata přítomní vnímali jako vzájemně si protiřečící. Lékaři se stavěli proti existenci "zázračného léčení" ačkoliv někteří z přítomných se s podobnými jevy u svých pacientů setkali . Někteří z lékařů pojmenovali takový typ chování "symptomatickou hysterií". 

O několik dnů později byl lékař, který udělal snímek, překvapen tím, co uviděl. Zdálo se, že na fotografii je tvář Ježíše, jak v rukou drží světelnou kouli. 

Ve fotolaboratoři byl dotázán, jestli mu je známo, kdo je na snímku. Když jej ukázal kolegům, všichni změnili názor a přijali ideu léčení vírou.

Příběh vyprávěl pan Marcel Colon, přítel jednoho z lékařů, který mi snímek věnoval. Informace poskytla paní Saubertová.

Olivier Danes, Cesson, Francie

(Mistr Benjamina Creme potvrdil, že na fotografii je Mistr Ježíš, který v rukou drží číši s vodou.)

(Zdroj: Share International)

29.03.2006

Nahoru